Відділ праці і заробітної плати: функції та завдання

Необхідність створення відділу праці і заробітної плати (ОТиЗ) виникає не на кожному підприємстві і не відразу. Як визначити ступінь потреби у створенні нової структури, які завдання повинні бути вирішені в процесі побудови і роботи цього відділу?

Можна замінити?

Часто функціонал ОТиЗ розподіляється між відділом кадрів і бухгалтерією. Багато починаючі підприємці не бачать користі від створення додаткової структури. Пояснюють це низькою чисельністю персоналу і невеликими масштабами підприємства. Але завдання, які вирішуються силами даного відділу, вельми специфічні. Необхідність у таких фахівцях рано чи пізно з’явиться. Тому дуже важливо грамотно організувати роботу з самого початку.

Для чого створювати відділ

Визначимося з завданнями створюваного відділу. Як у будь-якій управлінській структурі, вони повинні вирішувати 4 завдання менеджменту і формулюватися, виходячи з них.

Аналіз:

 • визначення спрямування для вдосконалення систем і форм преміювання та оплати праці;
 • удосконалення систем нормування через аналіз існуючих на підприємстві.

Планування:

 • планування всіх складових процесу праці і заробітної плати;
 • визначення рентабельності використання трудових ресурсів.

Організація:

 • організаційні заходи з побудови процесів праці і систематизування заробітної плати;
 • створення і впровадження систем і форм стимулювання і мотивації;
 • управління витратами на персонал.

Контроль:

 • витрачання бюджету;
 • над дотриманням законодавчих норм.

Приклади взяті з Положень про організації ОТиЗ різних підприємств, в них зібрані основні моменти, що заслуговують уваги. Всі ці завдання відділу праці та заробітної плати можна розподілити за трьома напрямками:

 • Нормування праці.
 • Робота з бюджетом на всіх етапах.
 • Законодавча складова.
 • Конкретний перелік та формулювання підбирається для кожного підприємства, з урахуванням специфіки.

  В чому полягає робота відділу

  Ефективне вирішення завдань неможливо без ретельно прописаного функціоналу. Він визначається, спираючись на особливості структури, виробничого та адміністративного процесів у вашій компанії.

  Дивіться також:  Фахівець з продажу: обов'язки та посадова інструкція

  За основу можна взяти приблизний функціонал ОТиЗ.

  Нормування праці:

  • розробка і впровадження в практику норм витрат праці на всіх ділянках виробництва і підприємства в цілому, а також структуризація їх на рівні всіх підрозділів, відділів;
  • аналіз якості і ефективності впроваджених норм та регламентів;
  • контроль за виконанням норм і нормативів.

  Організація праці:

  • розробка раціональних форм оплати праці та режимів роботи;
  • розробка системи підвищення результативності використання робочого часу;
  • контроль над виконанням штатної дисципліни.

  Організація заробітної плати:

  • вдосконалення прийнятих на підприємстві норм і систем оплати праці (СОТ);
  • створення положень про стимулювання та преміювання;
  • контроль над відповідним застосуванням тарифних ставок, надбавок, коефіцієнтів, доплат;
  • розробка системи грейдування.

  Режим і умови роботи і відпочинку:

  • розробка і планування виробничого календаря;
  • впровадження оптимальних сучасних режимів праці і відпочинку;
  • впровадження системи раціональної, з сучасної точки зору, організації праці.

  З цього прикладу можна вибрати найбільш підходящі, або на його основі створити свій перелік і визначити, які функції відділ праці і заробітної плати буде виконувати.

  Відділ всередині підприємства

  Завдання і функції визначені. Але для їх виконання не зайвим буде чітко продумати процеси взаємодії відділу праці і заробітної плати на підприємстві з іншими підрозділами. Вирішити, кому і хто повинен, краще “на березі” – це допоможе уникнути конфліктів, перетину функціоналу і зіткнення інтересів

  Бухгалтерія
  НадаєОтримує
  дані про фактично нарахованої заробітної платиплан використання ФМП
  дані про витрачання бюджету фонду матеріального заохочення (ФМП)положення про преміювання з ФОП і ФМП
  дані про виплати понад ФОП
  Функціональні відділи
  НадаютьОтримують
  обґрунтовані норми витрат часуконсультації з трудових питань
  проект ШРположення про преміювання
  план заходів по раціоналізації працізатверджене ШР
  Дивіться також:  Інженер-теплотехнік: посадова інструкція, освіта, обов'язки, відповідальність
  Планово-економічний відділ
  НадаєОтримує
  планові показники, встановлені на підприємстві на рік, квартал з розбивкою по місяцяхзатверджене ШР
  всі коригування і зміни планурозрахунок норм витрат праці

  Побудова відділу

  Починати роботу треба з головного, визначити, хто буде вирішувати поставлені завдання і виконувати необхідний функціонал. Як вже зазначалося раніше, їх можна розподілити між існуючими підрозділами і спеціалістами – відділом кадрів і бухгалтерією. У цьому випадку посадові інструкції будуть розширені на додатковий функціонал, а суміщення посад оформляється належним чином.

  Другий варіант – залучення спеціалізованої компанії на умовах аутсорсингу.

  Якщо масштаби підприємства значні, і є великі виробничі підрозділи, то найкращий спосіб вирішення проблеми – створення власного відділу. Оформляється це окремим документом – Положенням про відділі праці і заробітної плати.

  У цьому випадку необхідно визначитися з кількістю співробітників і структурою. Грунтуючись на чисельності персоналу і специфіці компанії, розрахувати штат необхідних для відділу праці і заробітної плати співробітників. Керівник відділу призначається наказом і знаходиться в підпорядкуванні одного з керівників вищої ланки компанії.

  Відділ праці і заробітної плати може мати у складі структурні підрозділи, якщо їх необхідність диктується об’ємом передбачуваних робіт. Наприклад:

  • група організації праці;
  • група нормування;
  • група планування;
  • група управління проектами.

  Розподіл функціоналу між підрозділами здійснюється керівником відділу.

  Будь підібрати співробітників

  Вимоги до кандидатів на посади ОТиЗ обумовлені функціоналом.

  На позиції керівника перевага віддається профільного професійного утворення – економічному. Обов’язково повна вища освіта (магістр, спеціаліст), проходження програм підвищення кваліфікації і додаткової професійної перепідготовки в напрямі нормування і оплати праці. Досвід роботи на великому підприємстві (від 200 людина, як правило) також обов’язковий.

  Необхідні знання і досвід практичного застосування в наступних областях: законодавчі, правові та нормативні акти; трудове законодавство РФ; економіка праці; кваліфікаційні характеристики професій; методики з організації праці; порядок розроблення планів по заробітній платі та праці; системи тарифікації; передовий досвід організації, мотивації і управління персоналом.

  Дивіться також:  Резюме юрисконсульта: зразок і приклад написання

  Інші співробітники відділу підбираються за таким же принципом.

  Показники ефективності відділу

  Щоб створена структура не стала непотрібним баластом, просто додатковим ланкою в ланцюжку документообігу в компанії, треба визначити критерії результативності роботи відділу організації праці та заробітної плати. Розробляти і затверджувати такі критерії потрібно, виходячи із стратегічних планів підприємства. Один з варіантів показників ефективності (оцифрувати потрібно з урахуванням своїх планів):

 • Збільшення частки кваліфікованої праці за рахунок оптимізації загальної чисельності штату.
 • Конкурентоспроможний рівень заробітної плати (оцінюється через показники плинності кадрів).
 • Відхилення середньооблікової чисельності працівників від планової.
 • Відхилення ФОП від бюджету.
 • Відхилення ФМП від бюджету.
 • Продуктивність праці.
 • Постскриптум

  На сьогоднішній день в законодавстві Російської Федерації немає нормативних документів з чітким визначенням, яким повинен бути відділ праці та заробітної плати. Значить, є можливість створити структуру, яка максимально відповідає специфіці вашого підприємства.