Чим займається комерційний відділ: структура, функції та завдання

Не вникаючи в загальну суть роботи, можна подумати, що комерційні відділи цілком і повністю слідують штабному принципом. Він не є єдиним цілим. Справа в тому, що його функції поділяються на автономні складові, але при цьому володіють однаковою цінністю. Єдиною загальною метою вважається змусити покупців купувати ті чи інші товари.

Варто відзначити, що кожна складова в комерційному відділі працює самостійно. При цьому всі сторони діяльності привносять свій невеликий внесок в успішність всього підприємства в цілому.

Чим займаються комерційні відділи підприємств?

Відмінними рисами в будь-якій сфері діяльності виступає наявність її напрямів та організація основних завдань для досягнення бажаних вершин. Так, чим займається комерційний відділ на підприємстві? Метою комерційного відділу представляється придбання юридичними рівно як і фізичними особами пропонованих товарів і послуг на ринку або обмін їх на альтернативні предмети до взаємній вигоді. Цікаво відзначити, що елементи, використовувані маркетингом, також оперуються даним підрозділом.

Організація цієї структури досить складна, але при цьому дає йому можливість виконувати безліч різних завдань. Головною метою в даному випадку є створення певної системи різноманітних заходів, які будуть спрямовані на регулювання процесу купівлі-продажу, а разом з тим і на задоволення основного попиту і отримання прибутку.

Структура комерційного відділу

Структура поряд зі штатною чисельністю розглянутого відділу затверджується директором і його заступником з комерційних питань. Безпосередньо до складу включаються всілякі структурні підрозділи з групами фахівців та інше. Начальником подібної організації розподіляються обов’язки між всіма наявними працівниками та затверджуються їх посадові інструкції. Нижче ми розглянемо функції і завдання комерційного відділу.

Завдання

Для того щоб розібратися, чим займається комерційний відділ, слід позначити його виробничі установки:

 • Складання довгострокової стратегії діяльності та фінансового плану підприємства.
 • Прийняття участі у складанні поточних і перспективних планів виробництва поряд з реалізацією продукції.
 • Використання необхідних заходів щодо своєчасного укладення господарської і фінансової документації з постачальниками і всілякими споживачами продукції і сировини в поєднанні з розширенням прямої і тривалої господарської зв’язку.
 • Здійснення контролю за реалізацією продукції, матеріально технічним забезпеченням компанії, економічним і фінансовим показником діяльності, а разом з тим правильним витрачанням наявних обігових коштів.
 • Прийняття участі в ярмарках, виставках, торги, біржі з рекламування та реалізації продукції.
 • Аналіз ринкової кон’юнктури на вироби, що випускаються підприємством.
Дивіться також:  Історія фарфору: коротка історія розвитку, види і опис, технологія

Функції відділу в організації

Функції комерційного відділу підприємства, як правило, наступні:

 • Забезпечення фінансової та господарської діяльності компанії у сфері матеріального, а також технічного постачання. При цьому здійснюється зберігання сировини, збут продукції на ринках та за договором постачання, транспортне та господарське адміністративне обслуговування.
 • Виконання договірного зобов’язання з поставок продукції (за номенклатурою, кількістю, якістю, асортиментом, строками та іншими умовами поставок).
 • Прийняття участі у розробці стандартів щодо матеріального технічного забезпечення товарного якості поряд з організацією зберігання і транспортуванням сировини, а також збутом готової продукції.
 • Своєчасні виплати заробітної плати працівникам підприємства.
 • Проведення розробки заходів по комплексному застосуванню матеріальних ресурсів.
 • Вдосконалення нормування сировинного витрати, оборотних коштів, матеріалів і запасів цінностей.
 • Поліпшення економічного показника та формування системи індикаторів діяльності підприємства.
 • Підвищення ефективності виробництва поряд із зміцненням фінансової дисципліни, попередженням освіти і знищенням наднормативних товарних запасів і матеріальних цінностей, а крім того, з перевитратою фінансових ресурсів.

Які ще завдання покладено на комерційні відділи?

Широке поле всіляких обов’язків передбачає виконання додаткових виробничих робіт, вони наступні:

 • Організація діяльності складського господарства поряд із створенням умов для належного зберігання, а разом з тим і збереження готової продукції і матеріальних ресурсів.
 • Здійснення забезпечення раціонального застосування всіх різновидів транспорту в поєднанні з удосконаленням навантажувальних та розвантажувальних робіт, прийняттям заходів для максимального оснащення цієї служби необхідними пристосуваннями і механізмами.
 • Організація діяльності по використанню, а разом з тим і реалізації вторинних ресурсів та побічної продукції виробництва.
 • Своєчасне складання кошторисних і фінансових документів, а крім того, усіляких розрахунків, установленої звітності з приводу виконання планів по збуту готових продуктів.
 • Надання звітності з фінансової діяльності, матеріального і технічного постачання.

Особливості

Чим займається комерційний відділ, тепер відомо. Однак слід звернути увагу на деякі особливості цього підрозділу:

 • Комерційні відділи є самостійними структурними підрозділами.
 • Його створюють і ліквідують на підставі наказу директора компанії.
 • Цей елемент закладу підпорядковується безпосередньо заступнику директора, який відповідає за комерційні аспекти.
Дивіться також:  Навчання керівників: програми: питання, теми. Курси для керівників

Керівництво

Він очолюється начальником, який призначається на посаду наказом директора компанії за поданням заступника ген. директора з комерційних питань. Керівництво відділу підприємства обов’язково має своїх заступників.

Чим займається начальник комерційного відділу? Як вже було сказано вище, в обов’язки керівництва підрозділу входить розподіл обов’язків між всіма наявними працівниками та затвердження їх посадових інструкцій.

Обов’язки заступників

Обов’язки заступників визначають їх начальники. Заступників та керівників структурних підрозділів у складі розглянутого відділу, а також інших працівників призначають на посади чи звільняють від таких допомогою наказу директора.

Рекламний відділ компанії

По-іншому його ще називають рекламної службою. В даному випадку мова йде про структурному підрозділі організації, чиїм завданням представляється проведення заходів у області маркетингової комунікації і реалізації обраної економічної стратегії. Відділи по рекламі в багатьох структурах часто з’єднуються з PR-відділу.

Але варто відзначити, що доцільність такого об’єднання безпосередньо залежить від завдань, які поставлені перед компанією, а разом з тим і від ніші бізнесу. Залежно від цього функції рекламних відділів у комерційних структурах можуть відрізнятися. Виділяють дві поширені ситуації з обов’язками цієї частки підприємства. У першому випадку реклама фірмою ведеться силами своїх співробітників, а в цілях проведення PR-заходів запрошуються сторонні фахівці.

У другому варіанті ситуація повністю протилежна. Організацією заходів і зв’язків з громадськістю займаються фахівці рекламного відділу, а саму PR-діяльність доручають найнятому агентству (при цьому вона залишається під наглядом штатних співробітників). Чим займається комерційний відділ на заводі або будь-якому іншому промисловому підприємстві, важливо з’ясувати заздалегідь.

Такий підхід є досить зручним. Правда, на тлі зростання бізнесу і доцільності проведення рекламних і PR-заходів регулярне звернення до послуг чужих фахівців є невиправдано витратним. Такий потребою створюється необхідність у проведенні рекламної політики в рамках діяльності компанії, а відповідно, і у вивченні питання щодо обов’язків та функцій відділу та по його управлінню.

Дивіться також:  Заробіток на мобільному телефоні: способи, рейтинг і відгуки

Чим займаються комерційні відділи в будівельних компаніях?

Як правило, їх робота полягає в наступному:

 • Пошук поряд із залученням нових обсягів інжинірингових та будівельних послуг.
 • Розвиток проектного, будівельного та інших напрямків діяльності організації.
 • Проведення комерційних переговорів в області постачальницької і збутової політики.
 • Ділове листування з замовниками в інтересах підприємства.
 • Проведення аналізу конкурентного середовища ринку інжинірингових та будівельних послуг.
 • Формування плану по продажу послуг генпідрядної будівельного підприємства і забезпечення його виконання.
 • Організація діяльності в рамках підготовки конкурсної документації та участь у відповідних заходах.
 • Підготовка та розрахунок комерційних пропозицій поряд з укладанням договорів і взаємодією з тендерними комітетами.
 • Управління діяльністю структурних підрозділів підприємства поряд з курирування поточних проектів.
 • Контроль над дотриманням стандарту якості роботи, забезпечення виконання компанією зобов’язань.
 • Проведення контролю за виконанням графіків будівництва та проектування.

Права

Для того щоб зрозуміти, чим займається комерційний відділ у будівельної організації, необхідно визначити її повноваження:

 • Вимога подання підрозділами компанії матеріалів, звітності, заявок, відомостей, необхідних для здійснення своєї безпосередньої діяльності.
 • Надання вказівок структурним підрозділам з питань, які входять у компетенцію відділу.
 • Здійснення контролю за правильним витрачанням обігових коштів і цільовим використанням банківських кредитів, а також над припиненням виробництва продукції, яка не має збуту.
 • Були представницькою від імені компанії в різних підприємствах, в установах та організаціях з питань, які належать до відання відділу.
 • Контролювання дотримання дисципліни в рамках виконання завдань і зобов’язань по поставці продукції та її відповідність господарським документам.
 • Вимога від начальників всіх підрозділів своєчасного надання паперів та матеріалів, які необхідні для нормальної роботи.
 • Подавати керівництву різні пропозиції про заохочення співробітників.
 • Надання інформації про плани відділу та звітність про фактичне виконання.
 • Проведення атестації працівників.

У статті ми детально розібрали, чим займається комерційний відділ. Позначили основні функції, завдання і структуру таких підрозділів, які є невід’ємною частиною кожного підприємства, що дозволяють здійснювати необхідні завдання для успіху компанії.