Як порахувати рентабельність: приклад розрахунку, формула та основні показники

Рентабельність компанії — сукупність коефіцієнтів, за якими можна судити, наскільки ефективно керівництво організації використовує свої активи для отримання прибутку. Розрахунок і аналіз рентабельності — важлива економічна задача.

Загальні відомості

В залежності від того, який з аспектів роботи фірми потрібно кількісно оцінити, використовуються різні показники рентабельності.

Наприклад, можна провести оцінку:

  • роботи фірми;
  • виробничої діяльності компанії;
  • ефективності використання ресурсів.

У цьому полягають задачі розрахунку рентабельності.

У будь-якому випадку доведеться починати з розрахунку бухгалтерського балансу (звітність про прибутки і збитки фірми), який є вихідною інформацією для виявлення всіх показників. Додатково можуть враховуватися й інші дані управлінського обліку. Для чого? Наприклад, для розрахунку рентабельності діяльності або порогу рентабельності.