Трудова етика: взаємовідносини в колективі, типові положення

Трудові відносини – це особлива сфера суспільних відносин. На них поширюються не тільки загальноприйняті, але також специфічні етичні норми. Трудова етика регулює відносини не тільки усередині організації, а також взаємодія з зовнішнім середовищем.

Історія розвитку питання

Етика трудових відносин має довгу і складну історію розвитку, яка пов’язана з історією розвитку праці. Ось основні етапи, на яких варто загострити увагу:

 • У варварські часи прагнення до творчої праці сприймалося з презирством. Наголос робився на військове мистецтво. Елітою суспільства були землевласники, які містили рабів і були позбавлені необхідності трудитися.
 • В античний період до праці також не було почесного відносини. Особливою повагою користувалися мислителі й політики. Існувала думка про природну ницості людей, зайнятих фізичною працею.
 • У християнстві відбулася переоцінка пріоритетів. Вважалося, що той, хто не бажає працювати, не гідний прожитку. Найтяжчим гріхом в ранньому християнстві вважалася дозвільна життя.
 • В епоху реформації лише зміцнилося гідне положення праці і ницість неробства. Бродяжництво засуджувалося на законодавчому рівні. Моральним ж обов’язком вважалося перетворення і окраса життя.
 • В епоху романтизму були зроблені перші кроки до капіталізму. Цінність мав не стільки сама праця, скільки можливість і здатність заробляти матеріальні цінності.
 • В капіталізмі відзначається цінність підприємницьких здібностей.
 • Протестантська етика передбачає високу якість праці.

Складові етики

Трудова етика включає в себе такі основні складові:

 • Цінності – узагальнені оцінки життєвих принципів, які користуються постійною привабливістю для переважної більшості людей.
 • Права – певний простір для дій особистості.
 • Обов’язки – обмеження простору для дій особистості.
 • Моральні норми – моральні вимога, притаманні певній соціальній групі.
 • Взаємовідносини – встановлені зв’язки між людьми.

Етичні рівні

Трудова етика реалізується на декількох рівнях. А саме:

 • громадський – взаємодія організації з суспільством у цілому (включаючи споживачів і постачальників);
 • організаційний – взаємодія усередині організації (між колегами, між співробітниками і керівництвом);
 • індивідуальний – моральні аспекти взаємодії між конкретними особами в рамках організації.
Дивіться також:  Стабілізація нафти: опис технології, процес підготовки, пристрій установки

Основні положення

Основні норми трудової етики можна сформулювати наступним чином:

 • Необхідно виконувати обіцянки, дані колективу (чи колективом).
 • Необхідно відкинути думку про те, щоб заподіяти шкоду кому-то в організації.
 • Необхідно допомагати один одному як у робочих питаннях, так і в особистих справах.
 • Необхідно поважати особистість кожного працівника, незалежно від його позиції в організаційній ієрархії.
 • Необхідно неухильно дотримуватися норм трудової дисципліни.
 • Варто виключати будь-які дії, які суперечать інтересам робітничого колективу і організації в цілому.
 • Важливо проявляти коректність, уважність по відношенню до колег.
 • Варто утримуватися від публічних оцінок особистісних і професійних якостей колег.
 • Важливо, щоб більш досвідчені співробітники ділились своїми знаннями з іншими членами колективу.
 • Важливо усвідомлювати відповідальність не лише за власну роботу, але й за результати діяльності всього колективу.
 • Варто піддавати осуду вчинки, які різко суперечать нормам етики й моралі.

Вплив на етику підлеглих

Основою продуктивних взаємин є трудова етика. Професійної етики повинні дотримуватися всі співробітники без винятку. З цією метою керівник може використовувати такі методи впливу:

 • Авторитарний вплив за допомогою наказів, покарань і погроз.
 • Заклик до виконання етичних норм допомогою демонстрації на власному прикладі.
 • Використання системи інформування про моральні норми і правила, обов’язкових до виконання в колективі (листівки, інтернет-розсилка, бесіди і так далі).
 • Розробка системи заохочення працівників, які неухильно дотримуються етичних норм.
 • Створення сприятливого морального клімату в колективі, який би сприяв встановленню конструктивних і доброзичливих відносин між співробітниками.

Вимоги до керівника

Незважаючи на те, що відповідальність за дотримання трудової етики і моралі лежить на всьому трудовому колективі, основна увага прикута саме до керівника. Саме він подає приклад співробітникам. Ось яким вимогам він повинен відповідати (щодо розглянутої тематики):

 • знання основних положень етики взаємовідносин у трудовому колективі, а також володіння навичками застосування даних відомостей на практиці;
 • навички ведення ділової бесіди як з рівнозначними керівниками, так і з працівниками нижчої ланки;
 • навички критичного розбору поведінки підлеглих, а також вжиття заходів, відповідних зроблених висновків;
 • вміння поєднувати ділову активність з відпочинком.
Дивіться також:  Рокла з вагами: опис і переваги

Правила для керівника

Для керівника трудового колективу етика є методом ефективного впливу на підлеглих. Щоб підтримувати здорову атмосферу і дисципліну, варто керуватися такими правилами:

 • Пов’язуйте заохочення і винагорода з діяльністю, яка призводить до підвищення ефективності роботи організації.
 • Публічно заохочуйте тих людей, які демонструють високі показники в роботі і дотримуються етичних норм.
 • Організуйте роботу так, щоб кожен співробітник відчув на собі результати поліпшення результатів діяльності організації.
 • Заохочуйте участь працівників в управлінській діяльності.
 • Звертайте увагу на труднощі, з якими стикаються працівники середньої і нижчої ланки у вашій організації.
 • Не допускайте ситуацій, в яких інтереси організації суперечать інтересам її співробітників.
 • Не намагайтеся вводити більш суворі норми праці і трудових відносин, поки не зможете забезпечити їх безперешкодну реалізацію.
 • Не допускайте розбіжності між декларованими нормами і фактичною ситуацією.
 • Не підміняйте поняття доходів працівників загальними доходами організації.
 • Не створюйте привілеї для окремих співробітників, щоб не створювати напруженості в робочому колективі.

Вимоги до підлеглого

Не варто недооцінювати ролі рядових співробітників у формуванні здорового морального клімату на підприємстві. Якщо керівник – це фундамент, то підлеглі – це “цеглинки”, з яких складається потужна організація. В морально-етичному плані до них висуваються такі вимоги:

 • Не створювати начальнику зайвих проблем. Якщо вирішення питання знаходиться у ваших силах і в межах вашої компетенції, не варто зайвий раз відволікати вищестоящого.
 • Не відволікайте начальника в напружені моменти. Відкладіть свій питання до того моменту, коли керівник буде вільний і в хорошому настрої.
 • Помітивши неправоту керівника, донесіть це до нього в поважній делікатній формі.
 • Ведіть діалог з начальством у ввічливому і шанобливому тоні, але не заискивайте перед ним.
 • Якщо ви не встигаєте виконати доручену роботу в строк, завчасно повідомте про це начальника.
 • Не спілкуйтеся з вищим керівництвом, минаючи свого безпосереднього начальника.
Дивіться також:  Американські бізнес-ідеї: нові, оригінальні, популярні

Риси самоактуализированного співробітника

Кожен керівник хоче, щоб в його організації працювали самоактуализированные співробітники. Тобто такі, які ставлять інтереси підприємства і норми трудової етики вище власних інтересів і вигоди. Ось основні риси самоактуализированного співробітника:

 • отримує задоволення від того, що робить свою роботу якісно;
 • отримує задоволення від пошуку виходу зі складних ситуацій;
 • працює захоплено і з азартом;
 • ставиться до роботи, як до якогось особової справи;
 • прагне перетворити хаос в порядок і привнести мораль в дезорієнтований колектив;
 • отримує задоволення від допомоги колегам з робочих питань;
 • вважають свою роботу дуже важливою як в масштабах організації, так і в масштабах суспільства в цілому;
 • самовіддано прагне до самовдосконалення.

Гендерні аспекти

Останнім часом все більше уваги приділяється гендерних аспектів трудової етики. У колективах, де працюють і чоловіки, і жінки, встановлюються такі правила:

 • у робочих суперечках ніколи не зачіпайте різницю між статями;
 • не дозволяйте собі фривольностей у спілкуванні:
 • у робочий час характер відносин повинен бути виключно офіційним;
 • не інтерпретуйте доброзичливе ставлення як флірт;
 • спілкуйтеся на рівних;
 • не розголошуйте особисті стосунки з колегою, якщо такі є.

Висновок

Дотримання правил трудової етики – це запорука успішного функціонування організації. Адже ефективна робота колективу неможлива без конструктивних людських відносин. Під етикою праці можна розуміти практичну реалізацію загальноприйнятих норм, що визначають поведінку людей у процесі роботи. Відповідальність за дотримання правил лежить на керівникові, так і на кожного співробітника організації.