Що таке піраміда? Визначення піраміди, її основа, ребра, поверхню

Згадуючи величні споруди Древнього Єгипту, можна назвати піраміду самої таємничої геометричною фігурою. У цій статті дамо визначення піраміди. Піраміду також розглянемо з точки зору складових її елементів і її властивостей.

Що собою являє піраміда?

З точки зору стереометрії (геометрія тривимірного простору), можна дати наступне визначення піраміди: пірамідою називається тривимірна фігура, яка обмежена трикутними гранями і однієї багатокутної гранню. Дане визначення є досить простим і геометрично правильним. Тим не менш, вона не дозволяє ясно уявити собі, про яку фігуру йде мова.

Можна дати більш чітке визначення піраміди: піраміда – це фігура, яка виходить в результаті з’єднання прямими відрізками деякої точки у просторі з вершинами обраного багатокутника. Припустимо, що у нас є n-кутник (n – ціле число), розташоване в деякій площині. Виберемо довільну точку простору, яка не лежить у площині n-кутника. Для визначеності назвемо цю точку буквою H. Якщо з’єднати відрізками всі вершини n-кутника з точкою H, то ми отримаємо пірамідальну поверхню. Якщо до неї додати ще n-вугільне підстава, то утворена фігура буде пірамідою.

Вище схематичний малюнок демонструє чотирикутну піраміду довільного типу, побудовану за описаним вище способом.