Посадова інструкція фінансового менеджера: зразок

Мета будь-якого бізнесу – витрачати якомога менше ресурсів і отримувати при цьому максимальний прибуток. Саме для виконання цього завдання в компаніях існує посаду фінансового менеджера. Причому цей фахівець потрібен далеко не на кожному підприємстві. Маленькі фірми наймають додаткових працівників, а обов’язки такого типу виконує сам директор або бухгалтер. У теж час, у великих корпораціях роль фінансового менеджера виконує не одна людина, а цілий відділ співробітників.

Наявність посадової інструкції фінансового менеджера законодавством не передбачено, при цьому дуже важливо мати цей правовий документ. Адже він допомагає співробітнику зрозуміти, що саме від нього вимагає керівництво, і яку роль в компанії він займає. У теж час, використовуючи інструкцію, керівництво може регулювати зайнятість свого персоналу. Навчитися цієї професії безпосередньо на нинішній момент немає можливості, тому співробітникові потрібно суміжне освіта в зазначеній сфері.

Більш детальну інформацію на цей рахунок містить зразок посадової інструкції фінансового менеджера. Його пункти можуть змінюється в залежності від напрямку, масштабу і потреб компанії. Найважливіше, щоб документ повністю відповідав чинному законодавству країни.

Загальні положення

Головне завдання фахівця, який обіймає таку посаду, полягає в забезпеченні руху ресурсів компанії, а також контроль фінансових відносин фірми. Це допомагає йому максимально ефективно розподіляти і використовувати запаси організації в момент здійснення її основної діяльності. Також це дозволяє отримувати максимальний прибуток при мінімальних витратах, що, власне, і є головною метою цієї посади.

У правовому документі, а саме в посадовій інструкції фінансового менеджера, прописано, що він знаходиться в підпорядкуванні у фінансового та головного директорів. Ця посада відноситься до керівних постів, тому призначити на неї або звільнити співробітника може лише генеральний директор. Працівник, виконуючи обов’язки, має керуватися законами країни, наказами керівництва, правилами компанії та її статутом. Також необхідно враховувати іншу документацію, яка регламентує його діяльність, у тому числі посадову інструкцію фінансового менеджера.

Знання

Влаштовуючись на роботу, працівник зобов’язаний вивчити всю правову документацію, яка стосується фінансової та господарської діяльності компанії, знати нинішній стан і перспективи розвитку як самої компанії, так і ринку послуг і збуту. Знати, за якими принципами здійснюється фінансова зайнятість підприємства, як складаються плани, прогнозні баланси, бюджету, плани на прибуток та реалізацію товарів і послуг. Працівникові повинна бути знайома система фінансового інструментарію, який необхідний для забезпечення контролю над грошовими потоками.

Посадова інструкція фінансового менеджера передбачає, що він розбирається в управлінні власним капіталом компанії, знає методи оцінки активів, може визначити їх прибутковість і ризик. Він повинен вивчити, як правильно управляти оборотним капіталом, і розуміти, з допомогою яких методів формуються власні обігові ресурси. Розуміти, за якими принципами визначається підприємницький ризик, в якому порядку здійснюється короткострокове і довгострокове кредитування компанії, як залучати позикові кошти і інвестиції для підприємства, і як краще використовувати власні ресурси фірми.

Інші знання

У посадовій інструкції фінансового менеджера торгової компанії прописано, що він зобов’язаний знати правила виробництва і купівлі цінних паперів, порядок розподілу ресурсів організації; вміти визначити, чи ефективно використовуються вкладення фірми. Він повинен бути знайомий з принципами контролю фінансів, грошовими розрахунками, знати, за якими принципами і методиками здійснюється оподаткування податками.

Також знати, як правильно їх сплачувати та які існують податкові збори. Вивчити в цілому всю податкову систему, знати характеристику основних її пунктів, а також стандарти звітності та обліку фінансових коштів компанії. Згідно посадової інструкції фін. менеджера, він зобов’язаний бути знайомий з бухгалтерським обліком, трудовим законодавством та економікою. Добре знати, як і навіщо застосовується обчислювальна техніка, засоби зв’язку і телекомунікації. Також від нього вимагається вивчення правил і порядків компанії, в тому числі пожежна безпека, дисципліна і охорона праці.

Функції

Основним завданням цього співробітника є управління фінансовими коштами компанії заради отримання організацією максимального прибутку. Також в його обов’язки входить розробка проектів фінансових планів поточного і перспективного типу. Він займається прогнозуванням бюджету та балансу фірми, розробкою нормативів обігових коштів, а також проведенням заходів по підвищенню швидкості їх обороту.

Як зазначено в посадовій інструкції фінансового менеджера для компанії малого бізнесу, працівник повинен займатися розробкою заходів, спрямованих на управління капіталом та визначенням його цінової характеристики. Співробітник проводить аналіз економічного і фінансового стану компанії, а також оцінює результативність її роботи. Він повинен забезпечувати платоспроможність підприємства, усувати матеріальні і технічні ресурси, які не використовуються, і попереджати їх появу. Повинен займатися підвищенням рентабельності виробництва продукції, збільшувати прибуток, скорочувати витрати на економічну діяльність компанії, а також здійснювати зміцнення грошової дисципліни в організації.

Посадова інструкція та обов’язки фін. менеджера

Оформлений на цю посаду працівник займається забезпеченням виконання бюджету компанії і складених фінансових планів з урахуванням всіх необхідних показників. Він розробляє методи регулювання результативності виробництва компанії. Мається на увазі, що фінансовий менеджер визначає оптимальні варіанти формування собівартості продукції, розподіляє витрати, стежить за освітою цін та ін. Працівник займається управлінням активами компанії. Тут враховуються фінансування виробництва, ремонтні роботи, випуск нових продуктів, розширення виробничих площ, відкриття дочірніх фірм і багато іншого.

Спеціаліст управляє вільними грошовими потоками, здійснює реорганізацію, ліквідацію та реалізацію майна фірми. Згідно посадової інструкції фінансового менеджера в будівельній компанії, він повинен визначати джерела фінансування господарської і виробничої діяльності фірми. Тобто шукати шляхи отримання бюджетного фінансування, кредитування, випуску та придбання цінних паперів, контролювати лізинг, залучати позикові та експлуатувати наявні засоби і інше. Крім цього, він повинен проводити аналіз і розроблення схем використання джерел одержання фінансових коштів.

Інші функції

Працівник, що займає посаду фінансового менеджера, повинен візувати пропозиції про перенаправлення та зберігання коштів, отримання позик, а також використання інших джерел отримання грошових ресурсів. Всю цю документацію він зобов’язаний направляти вищестоящому керівництву. В його обов’язки входить налагодження та встановлення ділових зв’язків з різного роду кредитними установами, лізинговими компаніями та іншими організаціями комерційного типу. Фінансовий менеджер займається забезпеченням цільової експлуатації кредитних і власних грошових ресурсів організації, підготовкою банківської документації для всіх платіжних цілей.

Як зазначено в посадовій інструкції фінансового менеджера, в однині він зобов’язаний займатися інвестиційною політикою компанії та управлінням активами, при цьому визначати їх структуру, готувати документацію для заміни та ліквідації, управляти портфелем цінних паперів. В його обов’язки входить проведення оцінки та аналізу ефективності обороту грошових коштів, забезпечення надходження доходів, оформлення фінансових і розрахункових банківських операцій, оплата роботи підрядників та постачальників, контроль за своєчасним погашенням позик та виплатою персоналу компанії зароблених грошей.

Інші обов’язки

Якщо розглядати посадову інструкцію фінансового менеджера на підприємстві, то там є пункт, де зазначено, що працівник повинен займатися забезпеченням оперативного фінансування, здійснювати платіжні і розрахункові зобов’язання, своєчасно відображати всі зміни, що стосуються платіжних можливостей компанії, і відстежувати власні кошти фірми. Він розраховує прибуток від реалізації товарів і послуг, використовує ресурси, здійснює інші операції, що зачіпають основну діяльність підприємства. В обов’язки працівника входить прийняття рішень щодо розподілу прибутку. Сюди входить фінансування виробничих процесів з метою здійснення заявлених планів, виплати заробітної плати і дивідендів, реалізація програм соціального призначення, погашення кредитів та інше.

Інші завдання

Працівник займається розрахунками податків, їх мінімізацією, перерахуванням грошових коштів з метою їх сплати у спеціалізовані установи та фонди. Посадова інструкція фінансового менеджера (РК) передбачає, що працівник проводить аналіз виконання кошторисів, бухгалтерської та інших звітностей, що зачіпають фінансову діяльність компанії, контролює виконання планів, зупинку виробництва продукції, яка невигідна для реалізації, і правильне витрачання грошових ресурсів фірми.

Саме він займається організацією обліку фінансових ресурсів і підготовкою звітної документації для керівництва та інших структур, яким потрібна ця інформація. Забезпечує правильне оформлення всіх документів та перевіряє достовірність зазначених в них даних. Також у його завдання може входити координація і консультування керівництва з фінансових питань.

Права

Згідно наявним зразкам посадової інструкції фін. менеджера, він має право вимагати у керівництва забезпечити йому нормальні умови праці. Мається на увазі, що працівник має право на надання приміщення, організацію робочого місця і забезпечення всіма необхідними інструментами для виконання покладених на нього функцій. Він має право використовувати керівні твердження, інструкції, накази, розпорядження та інші документи, які регламентують його діяльність.

Він може запропонувати начальнику методи поліпшення діяльності компанії, а також варіанти удосконалення форм і методів праці, якщо це входить у його компетенцію. В його праві – отримувати проекти рішень, які зачіпають його роботу, запитувати документи і дані у всіх співробітників компанії, у тому числі статистику, звіти та інше; інформувати керівництво про недоліки роботи компанії і пропонувати шляхи вирішення проблеми. Фінансовий менеджер може ставити підпис і візувати документацію різного типу, якщо це входить у його компетенцію. Він вправі використовувати різні методи отримання інформації для вирішення покладених на нього завдань.

Відповідальність

Співробітника можуть притягнути до відповідальності, якщо він несвоєчасно або неякісно виконує покладені на нього завдання, за неправомірне використання прав, у тому числі перевищення своїх повноважень або використання їх в особистих цілях. Він у відповіді, якщо не дотримується накази, інструкції, розпорядження та інші моменти. Якщо він порушує статут і правила компанії, недбало ставиться до майна компанії, грубо ставиться до співробітників та персоналу організації. Фінансовий менеджер несе відповідальність за збереження документів і конфіденційної інформації, збереження комерційної таємниці та шпигунство. Також його можуть притягнути до відповідальності за надання керівництву свідомо неправдивої або спотвореної інформації щодо фінансового стану компанії та її обороту грошових ресурсів.

Висновок

Це основні пункти, які містить зразок посадової інструкції фінансового менеджера. В залежності від напрямку господарської діяльності організації та інших моментів, вони можуть бути змінені чи доповнені, не виходячи за межі чинного законодавства. Даний документ регламентує основну діяльність фінансового менеджера. Багато хто помилково плутають цю посаду з посадою директора, але це трохи не так. Фінансовий менеджер є лише співробітником відділу знаходиться у підпорядкуванні не тільки генерального, але і фінансового директора. Професія дуже поширена і популярна на ринку праці, але отримати пряме профільну освіту за цим видом діяльності на території нашої країни поки що немає можливості, тому бажаючим доводиться вибирати суміжні професії.