Табельник: посадові обов’язки, необхідну освіту, умови прийому та особливості виконуваної роботи

Вперше професія стала згадуватися в кінці XIIX століття у зв’язку з утворенням найбільших підприємств і великим штатом. Потрібен спеціаліст, який буде відслідковувати явку працівників на роботу. В посадові обов’язки табельника входив контроль перебування робітників на підприємстві.

Коротко про особливості роботи

В перелік обов’язків табельника можна віднести щоденний доповідь керівнику організації про явку або причини неявки працівників на підприємство, лікарняних листах або запланованих відпустки. Також він надає документацію на підпис, погоджує дати відпусток персоналу і необхідність виходу додаткових працівників за умови виробничої потреби.

Основний перелік виконуваних робіт

Обов’язки табельника по обліку робочого часу – далеко не всі функції, які виконує цей фахівець. Незважаючи на, здавалося б, просту професію, обсяг роботи немаленький:

 • Організувати роботу на підприємстві, виходячи з поставлених керівництвом завдань.
 • Контролювати вхідну документацію.
 • Вести журнал вхідної документації.
 • Вести кадровий облік складу штату, своєчасно додавати новоприйнятих або видаляти звільнених працівників у табель.
 • Також співробітник виконує наступні функції:

 • Бере безпосередню участь при переведенні працівника на іншу посаду.
 • Своєчасно надає оформлену документацію працівників, переведених на іншу посаду або допущені до самостійної роботи.
 • В посадові обов’язки табельника входить періодичне (згідно з статутом підприємства) надання звіту про чисельність штатного персоналу та про причини його зміни.
 • Забезпечує контроль відпрацьованого часу персоналу, повідомляє керівництву про причини їх неявки з обов’язковим наданням документального підтвердження.
 • Якісно, достовірно і вчасно складає різного роду звіти по відвідуваності і заробітній платі співробітників.
 • Контролює своєчасне надання робочими листків непрацездатності, повісток, довідок та інших документів, що підтверджують поважну причину неявки.
 • В обов’язки табельника на підприємстві також входить оформлення і передача лікарняних листків, довідок, повісток та інших документів, отриманих від працівника, в інші відділи для подальшого оформлення.
 • Проводить періодичний аналіз захворюваності за звітний період (місяць, півріччя, рік).
 • Щорічно надає списки працівників підприємства, які підлягають плановому медогляду.
 • Забезпечує напрям і контроль співробітників, що містяться у списку про проходження чергового медичного огляду.
 • Бере участь в оформленні перепусток для знову прийнятих співробітників і при втраті документа діючого персоналу.
 • В посадові обов’язки табельника входить ведення обліку преміювання працівників підприємства.
 • Своєчасно надає заяви працівників на щорічну оплачувану або неоплачувану) відпустку, спираючись на заздалегідь запланований графік відпусток.
 • Забезпечує збереження майна, яке йому довірили.
 • Виконує нормативні акти з охорони праці, пожежної безпеки, правил внутрішнього статуту, а також забезпечує ведення відповідних журналів з підписами працівників про ознайомлення.
 • Зобов’язаний знати правила надання першої медичної допомоги потерпілому до приїзду швидкої допомоги. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.
 • Веде журнал невиробничих травм співробітників і забезпечує їх збереження.
 • Забезпечує порядок і чистоту на своєму робочому місці і в їдальні.