Перелік професійних компетенцій: основні поняття, типовий список, особливості для різних спеціальностей

В рамках програми аспірантури перелік професійних компетенцій, одержуваний слухачами, зазвичай являє собою повний набір якостей, які потім знадобляться в роботі. Вже на вступних заняттях на першому курсі студентам дають уявлення про те, які якості та особливості будуть потрібні їм після випуску, а далі ретельно відпрацьовують їх протягом основної програми вищої освіти, а також в магістратурі, аспірантурі. Що являють собою такі компетенції?

Загальна інформація

Перш ніж шукати перелік професійних компетенцій для тієї чи іншої професії, варто зорієнтуватися в тому, що цей термін під собою приховує. Компетенція визначає, наскільки персона компетентна. Навчання передбачає передачу студенту знань, вироблення у них навичок, отримання слухачем деяких умінь. Знання являють собою корисні професійні відомості, які можна виміряти, протестувавши людини. Для перевірки знань потрібні іспити. Уміння – те, що особа усвідомлює, розуміє і робить, не замислюючись. Навички – уміння, які особа не усвідомлює, використовує чи не інтуїтивно, в режимі автомата. Компетентність – можливість проаналізувати навички, контролювати професійний розвиток, творити в обраній сфері. Це поняття включає здібності до освоєння нового і пошуку нестандартних рішень, творчих варіантів роботи над завданням. У разі кризи компетентний фахівець може почати все заново, повернувшись до навичці і переосмисливши його.

Перелік професійних компетенцій – це перелік якостей, якими сформована компетенція. Якщо когось називають справжнім майстром, тим самим підтверджують володіння повним списком компетенцій, потрібних в обраній сфері. Виділяють загальнокорпоративні та особистісні компетенції, пов’язані зі сферою управління і професійні. Можна ділити їх на блоки. Існує категорія лідерства (зачіпає здатності керувати), клас креативності, заснований на особистих параметрах, і корпоративні компетенції, що включають всі інші. Такий підхід до поділу на групи, як вважають багато хто, спрощує розуміння суті компетенції. Ще більш спрощено можна говорити, що все компетенції – професійні або корпоративні.

А якщо детальніше?

Включені в перелік професійних компетенцій являють собою вимоги, які пред’являють до представників саме цієї сфери. Це навички людини, його база знань, його вміння. Для різних посад такі категорії розрізняються. Компетенції необхідні для контролю конкретної роботи, посади, управління деякими співробітниками. Профкомпетенции включають властивості, завдяки яким персона бездоганно керує іншими людьми. Профкомпетенции керівного персоналу, підлеглих часто однакові (що добре помітно на прикладах переліків професійних компетенцій літературного редактора, лікаря, педагога та інших спеціалістів у різних сферах). Це обумовлено тим, що лише керівник, який добре орієнтується в практичній роботі підлеглих, здатний адекватно керувати тим, що вони роблять, і тим, як вони працюють. Основна ідея дослідження компетенції – виявлення професіоналів у певній групі.

Щоб проаналізувати поточний склад робочого колективу, потрібно не тільки знати перелік професійних компетенцій, але й оцінити, якою мірою різні пункти притаманні тим чи іншим громадянам. Щоб виявити, які компетенції потрібні, слід скласти спеціальну модель. Перелік необхідних компетенцій рекомендовано робити для всякої важливої посади. Одночасно встановлюють, наскільки успішно людина повинна володіти означеною категорією. Така робота – це формування посадового профілю. Закінчивши профілювання, приступають до оцінки працівників через тести, опитування та кейси. На основі отриманих підсумків вміння, знання, навички отримують належну оцінку, реальні компетенції – опонентів у вигляді теоретично бажаних показників.

Нюанси перевірки

Просто знаючи повний список професійних компетенцій для конкретної посади, керівник не зможе відразу зрозуміти, наскільки підходить працює тут людина свого місця. Для цього потрібно організувати перевірку. Є кілька систем, але найчастіше вдаються до чотирибальній системі оцінки. Якщо не вдалося встановити компетенцію, якщо вона відсутня, оцінюють пункт як 0. При наявності проблем знання, відсутності навичок, при малих уміннях оцінюють компетентність у конкретному аспекті в одиницю. При хорошому прояві навичок, сформованих уміннях, великому обсязі знань рівень – 2. Нарешті, трійка покладена, якщо оцінюваний проявив рівень компетенції понад необхідного, він має майстернями навичками і знаннями, вміннями, розуміє, що робить, мотивований на подальшу діяльність.

Дивіться також:  Як стати інструктором з йоги: освіта, необхідні навички і досвід

Всяка компетенція починається в минулому, проявляється в поточний момент і володіє потенціалом. Припустимо виміряти те, що є зараз. Отримані знання потрібно порівнювати зі стандартними для сфери. Чим вище становище людини в ієрархічній структурі компанії, тим істотніше вимоги, суворіше ставляться до відповідності корпоративним компетенціями при одночасному ослабленні очікувань в аспекті професійних. Деякі помилково вважають: керівники – не професіонали. Це оману. Хороший керівник краще свого підлеглого орієнтується в нюансах, тобто фактично його професійні компетенції набагато вище рівня, встановленого як мінімально необхідний. Професійні – ті категорії, за рахунок яких персона розуміє особливості процесів, які довірені їй в управління. Незважаючи на порівняно м’які вимоги до відповідності списку професійних компетенцій, персона, що займає керуючу посаду, зобов’язана мати чудові якості, щоб успішно керувати всіма роботами.

Про бухгалтерській роботі

Розглянуту в загальних рисах вище тему можна проілюструвати прикладами. Зокрема, досить наочна робота бухгалтерів. Перелік професійних компетенцій бухгалтера в нашій країні визначено в офіційному порядку .Випущений спеціальний документ, на який зобов’язані орієнтуватися роботодавці, підбираючи кадри для свого підприємства. Перша і базова компетенція – прийняття первинної документації для обліку. Офіційні папери документують протягом хозжизни підприємства. Щоб впоратися із завданням, потрібно володіти навичками оформлення первинної документації, вміти перевіряти паперу, використовувати програми на ПК для ведення обліку. Завдання бухгалтера – гарантувати збереження документації до моменту, коли її передають архівної установи. Законодавство нашої держави регламентує правила ведення бухобліку в аспектах документообігу, а також контролює архівна справа. Бухгалтер повинен знати ці закони, мати уявлення про ОКУД. Не менш важливо працювати з внутрішньою документацією розпорядчого, організаційного характеру. Така регламентує, як повинні складатися первинні документи, як їх зберігають і коли, в якому вигляді передають в архів.

В перелік професійних компетенцій бухгалтера включені знання, вміння, навички роботи з обчислювальною, оргтехнікою. Персона має знати бази інформатики. Не менш важливий аспект – грошова оцінка облікових об’єктів, формування груп з фактів хозсуществования підприємства. Бухгалтер повинен реєструвати дані, збирати їх, ведучи подвійні записи за максимально спрощеною системою, щоб уникнути помилок. Потрібно користуватися нормами вартісного вимірювання враховуються об’єктів, застосовувати правила нарахування амортизаційного, визначені обліковою політикою підприємства. У числі компетенцій – складання бузхзаписей в відповідності з прийнятим планом. Потрібно вміти калькулювати товарну собівартість, формувати звітні калькуляції, розраховувати зарплату, посібники та інші належні працевлаштованим виплати. Серед компетенцій – обчислення у внутрішній національній валюті ціни активів, вираженої іноземними грошовими символами. Потрібно володіти базами законів про соцжизни, медобеспечении, страхуванні, пенсії, відносинах працевлаштованого і роботодавця. Бухгалтер повинен орієнтуватися в загальних рисах в законах, присвячених митниці, цивільних відносин, податків.

Що ще?

У перелік загальних і професійних компетенцій бухгалтера включено володіння методиками обліку витрат на товари, практичне застосування законів, присвячених обігу грошей. Бухгалтер повинен вміти застосовувати методику калькулювання собівартості. Його завдання – вести внутрішню організовану і розпорядчу документацію, знати і застосовувати норми і правила вартісного вимірювання обліковуваних об’єктів.

Дивіться також:  Стажування в «Гугл» для студентів: інструкція, вимоги, відгуки

Ще одна компетенція включає вміння узагальнити підсумки хозжизни. У списку компетенцій згадують економічні основи, технологічну базу, особливості організації виробничого й управлінського процесів стосовно до конкретного підприємства. В рамках такої компетенції вміннями бухгалтера вважаються здатності складати довідки, відповіді по різноманітним запитам. Працівник повинен зіставляти облікову інформацію та інформацію за рахунками, проводити за підсумками зіставлення облік, формувати аналіз. Серед навиків – використання ПК та спеціалізованих програм для ведення облікових операцій.

Про юристів

Не менш цікавий список професійних компетенцій юриста. З спеціалізованих стандартів можна дізнатися, що персона, яка завершила навчання за таким напрямом, зобов’язана володіти дисциплінами, на федеральному рівні встановлених обов’язковими для такої спеціальності. Дуже важлива теоретична підготовленість до роботи. Юрист зобов’язаний бездоганно володіти понятійним апаратом, мати відмінні навички орієнтування у новому інформаційному полі. Для юриста важлива активна життєва позиція. Важливо ставитися до своєї роботи творчо. Список компетенцій включає бездоганне володіння комп’ютером на рівні користувача, а також здатність користуватися віртуальною павутиною і брати участь у проектах на її теренах. Перелік включає володіння іноземною мовою, етикетом і правилами поведінки в суспільстві.

Список професійних компетенцій юриста включає володіння мовленням як усної, так і при написанні документації. Слід викладати думки чітко, грамотно, представляти позицію, підтримуючи її аргументами. Не менш значущі вимоги – представляти права, обов’язки того, хто працює в якості юриста. Це важливо для самовизначення в обраній професії. Юрист повинен мати достатній обсяг знань про здорове життя, володіти процедурами ведення справи. Важлива професійна етика. Для юриста дуже важлива навичка – здатність взяти на себе відповідальність за вчинені на роботі вчинки. Не менш значуща якість – самокритичність.

А якщо детальніше?

Відзначається схожість переліку професійних компетенцій економіста та юриста. Ці особи повинні бути відповідальними, максимально виконавчими. Неприпустимі пропуски, запізнення. Для економістів і юристів одним з ключових показників дисциплінованості вважається дотримання встановлених термінів виконання деякої задачі. Персона, яка бажає показати свою відповідність професійним вимогам, повинна справлятися з будь-якими завданнями чітко і точно в строк. Для компетенції важливі навички роботи регулярно, інтенсивно, зацікавлено. Як правило, їх майбутні юристи та економісти набувають ще в період навчання у вищому навчальному закладі, де викладач виконує роль ключового менеджера. Саме його завдання – сформувати у слухачів навички регулярної роботи.

Ще одна компетенція – здатність вчитися самостійно. Проводилися дослідження, присвячені оновлення професійного рівня людини. Встановлено, що професійні компетенції наполовину губляться приблизно за пару років, протягом 5-7 зникають повністю, якщо персона не навчається, не отримує нові навички та здібності власними силами. Завдання будь-якого відповідального юриста та економіста – безперервно навчатися, тим самим зберігаючи свою конкурентоспроможність на трудовому ринку.

Педагоги та викладачі

Не менш цікава тема – список професійних компетенцій педагога, а також педагога, що займається гуртками, в яких викладаються певні навички та вміння неповнолітнім. Кожен педагог зобов’язаний бути компетентними, створювати адекватні умови, щоб особистість кожної дитини розвивалася. Якщо фахівець займається допобразованием, він повинен бути компетентним в аспектах компенсаторної завдання своєї сфери роботи стосовно до загального освітнього процесу. Такий педагог повинен працювати з дітьми, навчати їх розвиватися, орієнтуючись на інтереси, вік, особисті особливості слухачів. Для цього необхідно користуватися різними формами, методами (включаючи інтерактив), технологіями, дозволеними в рамках освіти і виховання в спеціалізованому закладі.

Дивіться також:  Робота зварювальником за кордоном: умови, вимоги, документи

В перелік професійних компетенцій педагога та спеціаліста по додатковій освіті включена здатність планувати підсумки процесу, прогнозувати, чим закінчиться той чи інший період викладання інформації, навичок, умінь. Завдання вчителів різних напрямків – організовувати діяльність, враховувати особливості різних вікових груп так, щоб слухачі отримували максимум знань. Для додаткового освіти особливо важлива організація соціальних заходів, які об’єднують різні групи учнів. Вони спрямовані на реалізацію творчих аспектів особистостей. Передбачається залучення не тільки дітей, але і їхніх сімей, а також викладацького складу установи.

Особливості додаткової освіти

Перелік компетенцій для педагогів такої сфери передбачає здатності визначити творчий потенціал дитини і втілити його в реальність. Потрібно стежити за позитивними змінами кожного з довірених дітей, підтримувати їх. Особливу увагу педагог зобов’язаний приділяти тим, кому властива девіантна поведінка.

Реалізація роботи у відповідності з позначеними компетенціями дозволяє виховати у дітей якості особистості, завдяки яким вони будуть розуміти цінність різних людей і народностей. Діти отримають естетичне виховання, їм властива тверда моральність. Педагог формує художній смак групи.

Спеціалізовані педагоги

Цікавий перелік професійних компетенцій тифлопедагога. Він включає здібності психолого-педагогічного супроводу в різних установах. У переліку згадана реалізація планів роботи, спрямованої на розвиток дітей. Необхідно вміти розробляти програми розвитку, виховання, адаптації дітей до суспільства. Тифлопедагог і педагог-психолог займаються аспектами різної корекції неповнолітніх. Співпрацюючи з основним викладачем групи, такі люди повинні розробляти навчальні плани для окремих дітей в індивідуальному порядку, враховуючи особливості слухача. Перелік компетенцій включає контроль результатів освоєння загальних програм, декларованих стандартів країни.

Про керівників

Варто розглянути перелік професійних компетенцій керівника. Сюди включені здатності мислити стратегічно, знати бази маркетингу, щоб успішно управляти фірмою. Потрібно контролювати потоки грошей, вміти інвестувати і правильно визначати перспективні нові проекти. До компетенціями відноситься вміння розвинути нову пропозицію, розуміти інформтехнологія і методи автоматизації роботи, а також ринкові закони. Керівник повинен організовувати продажні процеси, маркетинг. Його завдання – знати виробництво, різні аспекти діяльності фірми. Серед переліку компетенцій – управління працівниками, ділове адміністрування та орієнтація в документації, якою регламентовано підприємництво в нашій країні. Нарешті, компетенції включають забезпечення безпеки і підтримання адекватного взаємодії з соціумом.

Сфера здоров’я

Цікавий перелік професійних компетенцій медсестри. Він включає володіння методами, засобами і способами терапевтичного догляду. Необхідно володіти достатнім обсягом теоретичних знань в аспекті догляду за хворими. Компетенції включають дозволяє отримати актуальні відомості про інноваційні підходи в обраному напрямку діяльності роботу зі спеціалізованою літературою та комп’ютерною технікою. Медсестри повинні орієнтуватися в законах, наказах, якими регламентовано сестринська справа.

Список професійних компетенцій фармацевта включає оптову і роздрібну реалізацію ліків для ветеринарії та використання людиною. Сюди входять навички з підготовки приміщення до роботи, консультація клієнта, відпуск товару. У переліку компетенцій – оформлення документації, яка декларує процедуру відпуску продукту. В області відповідальності спеціаліста – приймальний контроль і забезпечення схоронності товару.