Ефективна ставка відсотка – це… Визначення, особливості розрахунку, приклад і рекомендації

У статті розглянемо, що це – ефективна ставка відсотка.

У рамках аналізу кредиту (або інвестицій) часом важко буває визначити дійсну його вартість або дохідність. Існують різні терміни, які використовуються для опису ставок або прибутковості. Наприклад, мова може йти про річної процентної прибутковості, ефективної та номінальною ставкою та ін. Серед усього цього найбільш корисними є ефективні ставки при нарахуванні відсотків, які дають повну картину по вартості позик. Для їхнього обчислення потрібно уважно вивчити всі існуючі умови і виконати нескладні обчислення. Розберемося спочатку, що означає цей економічний термін.

Визначення – що означає це поняття?

Ефективна ставка відсотка – це реальна вартість позики з урахуванням всіх запланованих видатків, які позичальник понесе за період користування кредитом. Цю категорію використовують у банках з метою забезпечення підготовки фінансовими установами звітності у відповідності з міжнародними стандартами. Нею забезпечується однаковий рівень прибутковості допомогою рівномірного розподілу витрат і прибутку на весь період протягом строку дії фінансових інструментів. Ефективна ставка відсотка – це величина, яку використовують для здійснення наступних цілей:

 • Визнання прибутковості по фінансовому інструменту.
 • Обчислення теперішньої вартості майбутнього грошового потоку в цілях розрахунку знецінення грошової активу.
 • Оцінювання фінансових інструментів, які обліковуються за амортизованою ціною (кредити, депозити, боргові цінні папери).

Особливості розрахунку ефективної ставки

Як відбувається розрахунок ефективної ставки процента?

Її розраховують наступним чином:

 • Визначають вихідні показники грошових потоків.
 • Встановлюють чисту балансову вартість при первісному визнанні грошового інструменту.
 • Визначають очікуваний майбутній потік фінансових засобів.
 • Прогнозують термін виникнення майбутніх потоків грошей.
 • Здійснюють розрахунок ефективної ставки відсотка.
 • Складають графік визнання доходів, погашення основної суми боргової (номіналу) та відсотки за фінансовим інструментом.
 • Перевірка правильності проведених розрахунків.

Банком розрахунки ефективної ставки включаються вся комісії зі зборами, які їм сплачені або отримані. Враховується також і витрати на операцію, що виступає невід’ємною частиною дохідності фінансового інструменту.

Як розрахувати ефективну ставку відсотка? Для цього існує спеціальна формула.

Формула для розрахунку ставки

В рамках обчислення такої економічної категорії використовують наступну формулу:

Розглянемо тепер, що означає кожен з цих показників. Значення CFi є грошовим потоком за період ti. Що стосується символу Ref, в даному випадку мова йде про ефективною процентною ставкою за період, який відповідає одиниці вимірювання часу виникнення грошових потоків. ti повідомляє про тривалість етапу появи i-го фінансового потоку, вираженого в одиницях виміру появи коштів (день, місяць, рік).

В залежності від періодів визнання процентної прибутковості банками застосовується річна, місячна або денна ефективна ставка відсотка. Поточна вартість очікуваних майбутніх потоків фінансових інструментів банком розраховується за показником, визначеним у рамках первісного визнання даної грошової категорії. Відмінність між балансовою ціною (тобто амортизованою) і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків фінансових інструментів визнається в якості процентного доходу або витрати.

У тимчасовому порядку грошового потоку обов’язково повинен бути присутній нульовий період, у якому фіксують кошти, які надані або отримані банком згідно з умовами фінансового інструменту CF0. Розмір потоку коштів для нульових періодів дорівнює балансовій чистої вартості у разі визнання фінансового інструменту. Вона на момент первісного визнання, як правило, складається з його справедливої ціни на момент визнання і витрати на грошову операцію.

Грошовий потік, який буде платити банк, включається в розрахунок зі значенням «-», а ті, що фінансова організація стане отримувати, включають в обчислення зі знаком «+». Порядок обчислення ефективних відсоткових ставок визначається самостійно, а підрахунки здійснюють з використанням індивідуального програмного й технічного комплексу автоматизації різних банківських операцій.

Яка ще існує формула ефективної ставки процента?

Формула для номінальних ставок

Тепер розглянемо формулу, призначену для обчислення ефективних ставок на основі номінального критерію. Їх обчислюють за такою простою схемою: r = (1 + i/n)^n – 1. У наведеному прикладі значення r виступає ефективною процентною ставкою, у свою чергу i є номінальним інструментом, а n вказує на кількість періодів нарахування процентного у році. Далі наведемо наочний приклад ефективної ставки відсотка.

Обчислення

Розглянемо кредит, у якого ефективна ставка складних відсотків буде становити 5 %, які нараховуються щомісяця. Згідно з наявною схемою вийде наступне: r = (1 + 0,05 / 12) ^ 12 – 1 = 5,12 %. У тому випадку, якщо номінальну процентну ставку 5 % нараховують щоденно, тоді r = (1 + 0,05 / 365) ^ 365 – 1 = 5,13 %. У зв’язку з цим звертається увага на те, що ефективні процентні ставки завжди будуть більше, ніж номінальні еквіваленти.

Рекомендації – спеціальні онлайн-калькулятори

У Всесвітній павутині можна знайти спеціальні онлайн-калькулятори за допомогою яких вдасться швидко обчислити ефективну процентну ставку. Крім цього, в такий відомою і популярною по всьому світу програмі Microsoft Excel є функція під назвою EFFECT, яка може обчислити ефективну ставку за заданим номінальним значенням. Також завдяки цій функції вдасться визначити і кількість періодів нарахування процентного.

Особливості ставки за кредитами

Як вираховується річна ефективна ставка відсотків?

У тому випадку, якщо клієнт бачить, що банк йому пропонує 20 % річних, чи означає це, що за надану послугу він переплатить саме цю суму? Але такі припущення – це помилка багатьох сучасних позичальників.

 • Насамперед, мова йде про ставку, яку будуть нараховувати на залишкову заборгованість пропорційно кількості місяців в році.
 • Крім того, в тому випадку, якщо кредит оформити, наприклад, на три роки, тоді ця ставка в 20 % буде застосовуватися до кожні 12 місяців виплати боргу окремо (за умови, що дострокове погашення не застосовувалося).
 • Крім усього іншого, вона реальної суті переплати не відображає, а виступає лише фінансовим інструментом, призначеним для розрахунку заборгованості.

Річним відсотком не враховуються різноманітні комісії та платежі, які банком також приписуються до кредиту. Варто підкреслити, що ефективна процентна ставка виступає фінансовим інструментом, який використовується для розрахунків реальної переплати. Деколи її називають ПСК, тобто повною вартістю кредиту. У тому випадку, якщо річна ставка не відображає реальної ситуації по переплаті, на що ж тоді повинні звернути свою увагу позичальники? Що включає в себе ефективна процентна ставка? Ця ставка враховує абсолютно всі витрати позичальника, які пов’язані з оформленням будь-якого типу кредиту, наприклад:

 • Списання комісії за видачу позики.
 • Утримання коштів за супровід угоди.
 • Взяття комісії за відкриття рахунків та їх ведення.
 • Відсоток за касове обслуговування та інше.

Інші збори

Крім стандартних комісійних в ефективну процентну ставку за кредитами банківські організації включають і інші збори, залежно від типу фінансової позики. Наприклад, у тому разі, якщо кредит оформляється з залишенням застави у формі нерухомості або транспорту, то в ПСК включають додатково і витрати фінансової організації на проведення оцінювання заставного майна.

Сюди ж можна зарахувати і послуги нотаріуса, які необхідні в рамках здійснення деяких кредитних угод. У тому випадку, якщо позичальники підключаються до різних програм страхування (життя, втрати працездатності, на випадок скорочення, захисту застави та ін.), тоді вартість відповідних послуг також відображається в ПСК. Правда, дані кошти і відправляються на сплату послуг не самої банківської організації, а страхових компаній.

Що не включають на повну вартість позик?

Ця ставка не враховує різних штрафів і пені, які іноді застосовуються до позичальників у разі порушення кредитних договорів. Не включають сюди і комісійні кошти за внесення щомісячного платежу. Розміри цих виплат просто неможливо спрогнозувати або їх і зовсім може не бути. У тому випадку, якщо це виявиться позику готівкою з зарахуванням коштів на пластикову картку або кредитка, тоді комісійні за зняття включені в ефективну процентну ставку не будуть.

Навіщо позичальникам потрібно визначити ефективну ставку процентів?

Почнемо з того, що відповідно до закону кожна фінансова організація, починаючи оформляти позики, зобов’язана повідомляти клієнту ПСК. Правда, як правило, на ділі все виходить зовсім інакше, позичальники помилково вважають, що річна процентна ставка слугує базовим показником переплати, а банківські установи не поспішають оголошувати ефективну величину.

У тому випадку, якщо банк не повідомляє про ефективною ставкою першим, тоді позичальникові треба самому поцікавитися її значенням. Знання ефективної процентної ставки за кредитом дає можливість клієнту об’єктивно оцінити наявні пропозиції. Один банк може пропонувати річну ставку в 15 %, але при цьому значення ПСК виявиться рівним 40 %, а інший, наприклад, надає річні в розмірі 25 %, але при цьому його ефективна буде дорівнює 30 %.

Перш ніж взятися за оформлення кредиту в обов’язковому порядку необхідно просити банківської установи розрахунок ефективних ставок, це є єдиним реальним показником переплати.

Висновок

Таким чином, ефективна ставка відсотка – це величина, на підставі якої здійснюють дисконтування очікуваних майбутніх потоків надходжень або платежів протягом очікуваного періоду існування фінансового інструменту по відношенню до чистої балансової вартості відповідного грошового еквівалента.