Безризикова ставка дохідності: значення, методи вибору і розрахунку

Безризикова ставка дохідності – вузькоспеціалізований термін, який застосовується у фінансовій тематиці. Цим словом називають ставку, яка позначає рівень прибутковості, досяжний при використанні конкретного фінансового інструменту.

Потрібно розуміти, що на практиці абсолютно безризикових способів примноження капіталу фактично не існує. Будь-яка спроба вкласти кошти з метою подальшого отримання доходу обертається наявністю певної ймовірності фінансових втрат. Однак фахівці рекомендують завжди розраховувати ставку, не нехтуючи цим відносно простим дією. Отриманий результат дозволяє порівняти кілька фінансових інструментів і серед них вибрати той, який представляє найменшу потенційну небезпеку для інвестора.

Особливості показника

Тепер ви знаєте, що таке безризикова ставка дохідності. Однак ознайомлення з нюансами, які несе в собі цей термін, не буде зайвим.

Отже, укладаючи будь-яку угоду, потенційні інвестори бажають максимально точно знати рівень прибутковості і ризиків, які несе в собі проект. Для з’ясування цих показників використовують деякі критерії оцінювання, в якості яких фахівці використовують ставку дисконту, а також коефіцієнт прямої капіталізації.

При розрахунку кожного з вищеназваних показників найважливішу роль відводять безризикової ставки дохідності. У свою чергу вона поділяється на справжню і національну. Різниця між двома видами відносно проста. Національна безризикова ставка прибутковості враховує поточний розмір інфляції в державі, справжня відображає коефіцієнт, що враховує типові види інвестицій, які володіють найменшими ризиками.

Як все йде насправді?

Назва “безризикова” вводить деяких обивателів в оману. Створюється ілюзія, ніби якісь ризики відсутні повністю. Однак це зовсім не так. Будь-які активи несуть у собі певні ризики. Найменш ризиковими вважаються державні цінні папери. Однак навіть вони несуть в собі певний фінансовий ризик, пов’язаний зі зміною ставки та деякими іншими показниками.

Будь-який інвестор вкладає власні кошти, очікуючи в подальшому отримати прибуток. Проте будь-який фінансовий інструмент несе в собі ризики. Термін “безризикова ставка” придуманий для того щоб оцінити їх вірогідність.

Нехай назва не вводить вас в оману. Фінансовий ринок влаштований таким чином, що будь-які інвестиції містять у собі імовірність втрат.

Значення

Безризикова ставка дохідності, по суті, являє собою, мабуть, головний індикатор, який використовують інвестори для прийняття рішень. Грунтуючись на цьому показнику, вони погоджуються на вчинення правочинів або, навпаки, відмовляються від них.

Дивіться також:  Нерозподілений прибуток: куди можна використовувати, джерела формування, рахунок у балансі

Безризикова ставка прибутковості облігації дозволяє оцінити рівень доходів. Наприклад, якщо інвестиційний портфель принесе прибуток, яка не перевищить розмір вищеназваного показника, його не можна назвати ефективним. Відповідно, в аналогічній ситуації потенційний інвестор з високою ймовірність відмовиться від вчинення завідомо невигідної для нього угоди.

Коли мова йде про інвестиції, ставка дисконтування повинна враховувати премію за ризик, а також показник безризикової ставки дохідності облігації, значення якого важко переоцінити. Цей термін нерідко фігурує в сучасній економіці.

Що потрібно знати?

Коли мова йде про прибутковість, потрібно враховувати багато параметрів. Безризикова ставка дохідності ЦП – не єдиний з них.

На практиці не менш важливі й інші параметри, серед яких неодмінно присутні наступні пункти:

 • Вартість майна, яким володіє компанія.
 • Характеристики доходу.
 • Особливості вкладень.
 • Ставка дисконтування.
 • Розмір потенційних витрат.

Наприклад, використовуючи дисконтну ставку, оцінюють потенційний розмір прибутку. Крім того, вищезгаданий показник виконує роль своєрідного індикатора, що демонструє ефективність фінансових вливань. Основна її функція полягає в тому, щоб можна було оцінити потенційний розмір інвестицій для отримання бажаного рівня доходу.

Актуальність

Безризикова ставка прибутковості використовується при розрахунку, щоб знизити ймовірні ризики. Однак потрібно мислити реалістично і розуміти, що уникнути їх повністю не вийде.

У числі ризикових факторів називають наступні:

 • непрогнозовані обставини;
 • ймовірність зміни цін у майбутньому;
 • політичні зміни;
 • коригування процентних ставок.

Перераховані вище фактори ніхто не може передбачити заздалегідь. Ось чому експерти розробляють різні способи, що дозволяють звести до мінімуму наслідки, які несуть у собі непередбачені обставини, або навіть виключити їх. Наприклад, якщо виникає ймовірність знецінення облігацій, інвестор може їх продати і отримати вигоду з цієї угоди. Якщо ризик оцінюється як незначний, укладення таких угод можна уникнути.

Критерії вибору

Перш ніж розрахувати вищезгаданий показник на конкретну дату, потрібно уточнити, про які активи піде мова. Перш за все, потенційний інвестор повинен чітко розуміти, які фінансові інструменти несуть у собі найменшу кількість ризиків.

Перш ніж обчислювати безризикову ставку, потрібно перевірити актив на відповідність трьом критеріям, які будуть перераховані нижче:

 • У першу чергу визначають потенційну прибутковість, яку в подальшому зможе отримати інвестор.
 • Мінімальний рівень ризику щодо втрати грошових коштів. В тому числі в цьому пункті йдеться про непередбачених обставин.
 • Час обігу. Ця характеристика відноситься до періоду, протягом якого функціонує підприємство.
Дивіться також:  Портфель інвестицій: поняття, види, особливості управління

Тепер ви знаєте, за яким принципом вибирають активи для подальших розрахунків безризикової ставки дохідності. Це необхідно з тієї причини, що проводити подібні дії для кожного активу занадто трудомістке. Ось чому потрібно приділити час відбору найбільш привабливих для потенційних інвесторів.

Особливості розрахунків

Якщо вірити практиці, фахівці стверджують, що в число безризикових зазвичай включають такі цінні папери, які здатні гарантувати потенційному інвестору прибуток і мінімізувати ймовірність втрати коштів.

Цікавий ще один факт, який важливо враховувати в розрахунках. Папери, випущені юридичними особами, які не потрапляють в категорію цінних. В цю категорію включають тільки ті фінансові інструменти, які пропонує держава. Однак ніхто не говорить про повну відсутність ризиків. Враховувати потрібно рефінансування, а також зміни процентної ставки.

Формула

Отже, для розрахунку використовується формула, створена в минулому столітті:

PH = Рр + Ринф + Рр * Ринф

Рр = РН – Динф/1 + Динф

Умовні позначення слід пояснити, щоб зробити формулу більш зрозумілою простому читачеві:

 • РН – номінальна ставка;
 • Рр – реальна ставка;
 • Динф – індекс інфляції (річний темп інфляції).

Тепер вам відомі методи вибору і розрахунку безризикової ставки дохідності. Застосовуючи цей показник на практиці, вдається розрахувати ймовірність виникнення ризиків. На основі отриманих даних інвестори, як правило, приймають рішення про доцільність здійснення операцій.

Ставка безризикової дохідності в Росії

Для оцінки цього показники у РФ використовують кілька різних інструментів:

 • Облігації Росії державного зразка.
 • Ставку рефінансування, яку встановлює Банк Росії. Виражається у відсотках. Від встановленої ставки рефінансування залежить, під який відсоток в Банку Росії можуть кредитуватися інші фінансові установи.
 • Ставку за міжбанківськими позиками. Їх може бути декілька. Наприклад, це може бути усереднена річна відсоткова ставка, на яку будуть орієнтуватися великі банки при оформленні взаємних боргів. Треба сказати, що міжбанківські ставки недовговічні. Крім того, безризикова ставка повинна враховувати ймовірність неповернення, тому вищеназваний показник не можна вважати цілком достовірним.
 • Цілі застосування

  Безризикова ставка дохідності ЦБ РФ – один з найважливіших показників, який використовують інвестори в своїй діяльності. Саме з цього значення починається відправна точка всіх подальших розрахунків. Вона дозволяє розрахувати мінімальну потенційну прибуток, яку можуть принести різні фінансові інструменти. Якщо за розрахунками інвестора виникає ймовірність того, що інвестиції принесуть дохід нижче встановленої безризикової ставки, угода визнається невигідною.

  Дивіться також:  Забезпечення сплати митних платежів: способи та розрахунок суми

  З цієї причини в період оцінки інвестицій в ставку дисконтування включають не тільки таку ставку, але і страхову премію за потенційний ризик. Останній показник досить великий і може покривати різні типи існуючих ризиків, включаючи технічні, макроекономічні, галузеві та виробничі.

  Альтернативний показник

  В якості безризикової ставки доходності використовується, як правило, аналогічний показник по ОФЗ. Це цінні папери, які випускає держава. Однак навіть вони несуть в собі деяку ймовірність виникнення ризиків:

  • Ставка реінвестування. Це означає, що заздалегідь неможливо передбачити поведінку інвестора щодо дій з отриманим прибутком по закінченні строку дії облігацій. Наприклад, він може повторно вкласти власний прибуток. Ризик реінвестування має актуальність, якщо термін погашення цінних паперів менше, ніж строк, на який інвестує власні гроші інший учасник фондового ринку.
  • Процентна ставка. Цей показник у будь-який момент може змінитися. Якщо інвестор вкладає власні кошти на період, що не перевищує строку погашення, то така інвестиція може підпадати під визначення безризикової. Однак при цьому неможливо точно знати, яка процентна ставка буде встановлена на момент погашення активу.

  При яких умовах актив можна вважати безризиковим?

  Це дуже важливий нюанс, який дозволяє коректно складати розрахунки.

  Отже, має збігатися кілька умов, а саме:

  • Наявність конкретної прибутковості, яку можна дізнатися ще до укладання угоди.
  • Наявність мінімальної ймовірності ризику втрати капіталу.
  • Тривалий період обігу, який зазвичай співпадає з терміном існування компанії.

  Враховуючи вищеперелічені умови, нескладно зробити висновок, що в якості безризикових активів нерідко визнають цінні папери, що гарантують стабільний прибуток і низьку вірогідність втрати інвестицій. З цієї причини список присутніх на фондовому ринку безризикових активів нерідко обмежується лише державними цінними паперами. У свою чергу, це може створювати підвищений попит на дану різновид активів і підвищувати їх цінність. Ось чому інвестори попередньо проводять ретельні розрахунки перед укладанням будь-яких угод.