Візуальний контроль зварних швів: суть поетапний порядок проведення і

По мірі вдосконалення технологій виконання зварювальних робіт знижуються ризики утворення різного роду дефектів і відхилень від нормативних параметрів. Тим не менше повністю виключити ризики отримання неякісних з’єднань не дозволяють навіть автоматичні і роботизовані апарати для зварювання. Тому, незалежно від застосованої технології виробництва зварювальних операцій, після її виконання реалізується процедура комплексної перевірки якості швів. Метод візуального контролю є початковим етапом у рамках загального процесу зварювального дефектування.

Основні положення

Контроль зварювальних з’єднань слід розуміти як технологічну процедуру, яка може виконуватися на різних етапах виробничого процесу, але в будь-якому випадку його слід здійснювати у відповідності з нормативними вказівками. До основних принципів цієї операції ставляться:

  • Контроль виконується стосовно до деталей, заготовок і готових виробів з метою визначення відповідності даного об’єкта проектним характеристикам.
  • При виконанні контролю повинен враховуватися поточний статус об’єкта дослідження, особливості структурних і розмірних параметрів.
  • До перевірки допускається лише кваліфікований персонал, знайомий з технічними правилами візуального контролю за Гостом Р ЕН 13018-2014. Крім того, зір безпосередніх учасників перевірки повинно відповідати вимогам стандарту ІСО 9712.
  • В процесі виконання операцій контролю цільовий об’єкт не повинен піддаватися руйнуванню і механічного впливу, яке в принципі може спричинити зміни в структурі матеріалу і його експлуатаційних характеристиках.