Ділове спілкування: основи, види, принципи та особливості

Спілкування буває різним – особистим, формальним, діловим, ритуальним. Всі вони мають певні відмінності один від одного по відносинам учасників, мети і форм поведінки. Особливим видом спілкування є ділове. В його основі лежить взаємодія людей, що переслідують мету обміну інформацією в процесі своєї діяльності. Крім цього, ділове спілкування має конкретний результат, представляє собою продукт, отриманий в результаті спільної діяльності. У його ролі може виступати влада, кар’єра, інформація, а також емоційні переживання та інтелектуальний аналіз.

Визначення поняття

Ділове спілкування, як і всяке інше, володіє історичним характером. Його прояв має місце на всіх рівнях соціальної системи, причому в самих різних формах. При вивченні теоретичних основ ділового спілкування стає зрозуміло, що воно виникає в зв’язку з мають місце певним видом діяльності, результатом якої є випуск якого-небудь продукту або отримання того або іншого ефекту. Кожній із сторін, що вступають між собою в подібні взаємозв’язки, необхідно дотримуватися стандартів і норм поведінки людей, в числі яких знаходяться і етичні.

Основи ділового спілкування складають процеси, що дозволяють обмінюватися досвідом роботи і певною інформацією. В умовах ринкової економіки це дозволяє отримати максимальний прибуток. Ще що лежить в основі ділового спілкування? Подібна взаємодія неможливо без фізичних і психологічних контактів, а також обміну емоціями. Саме тому настільки велика важливість вміння побудови відносин з людьми і знаходження підходу до конкретної людини.

З одного боку може здатися, що ділове спілкування не є таким вже і складним процесом. Адже вже з самого раннього дитинства люди починають знайомитися з комунікативними зв’язками. Тим не менш ділове спілкування, втім, як і будь-яке інше, існуюче в суспільстві, досить багатогранно. Воно володіє різними видами, має безліч напрямків і функцій. Вивченням його певних сторін займаються різні науки, в числі яких етологія, соціологія, філософія та психологія.

Розглянемо основи ділового спілкування, його види, принципи, а також особливості.