Система планування на підприємстві: методи і принципи

Планування – один з найважливіших процесів, що забезпечують ефективну діяльність підприємства. Це управлінська функція, суть якої полягає у визначенні стратегії розвитку та завдань для кожного з підрозділів і структур, виконання яких необхідно для проходження обраної стратегії. При плануванні визначаються не тільки самі цілі підприємства, але і терміни, а також методи їх досягнення.

Проводиться аналіз факторів, що впливають на діяльність підприємства та його розвиток. Це робиться для того, щоб своєчасно знаходити і вирішувати виникаючі проблеми.

Найважливіші фактори, що впливають на систему планування на підприємстві:

  • Грамотність начальницького складу.
  • Кваліфікація співробітників.
  • Матеріальна і інформаційна база.
  • Не можна списувати з рахунків і географічні чинники, а також фактори, зумовлені специфікою діяльності. Правда, при грамотному підході три перших аспекти можуть виключити вплив на діяльність підприємства специфічних умов.