Адаптивні організаційні структури управління: основні види та їх характеристики

Адаптивні організаційні структури – це гнучкі структури, які характеризуються відсутністю чіткої бюрократичної регламентації, детального поділ видів робіт. Для них властива деяка розмитість і гнучкість управлінського апарату, децентралізація процесу прийняття рішень, а також індивідуальна відповідальність кожного члена організації за загальний результат.

Характерні ознаки адаптивних структур

Адаптивні оргструктури характеризуються деякими особливостями. А саме:

 • Здатність швидко та порівняно безболісно змінювати свою форму залежно від зміни умов зовнішнього середовища.
 • Відсутність жорсткої бюрократичної регламентації діяльності керівної ланки, відносна свобода дій і творчості менеджера.
 • Відсутність глибокої спеціалізації організації, що зумовлює відкритість до експериментів.
 • Прагнення до прискорену реалізацію складних програм і проектів.
 • На реалізацію проектів (програм) або рішення проблем накладаються чіткі часові обмеження.
 • Створення тимчасових управлінських органів, які розпускаються після досягнення бажаного стану організації.
 • Простота організаційної структури, яка виражається в мінімально можливій кількості щаблів управлінської ієрархії.
 • Найкоротший шлях проходження інформації між підрозділами, проектними групами або окремими співробітниками (це мінімізує ризик втрати і спотворення цінних даних).
 • Висока ступінь самостійності лінійних керівників у процесі прийняття рішень.
 • Рішення, прийняті на нижчих управлінських рівнях, є не менш значущими, ніж ті, що прийняті менеджерами вищої ланки.
 • Висока ступінь інтегрованості персоналу в процес управління підприємством.
 • Обмежений життєвий цикл (як правило, гнучкі органічні адаптивні організаційні структури впроваджуються на період вирішення якоїсь проблеми або виконання завдання).
 • Висока значущість людського фактора (тобто працівник сприймається не тільки як трудовий ресурс, але і як особистість).