Задачі і цілі управлінського обліку. Курси управлінського обліку та бюджетування

Цілі управлінського обліку зводяться до грамотній роботі з даними, що стосуються собівартості продукції або послуг, а також витрат підприємства. Така інформація дозволяє керівникам приймати точні та ефективні рішення в рамках своїх обов’язків.

Сутність управлінського обліку

Як податкового, так і фінансовий облік суворо регламентований законодавством та існуючими стандартами. Що стосується управлінського обліку, то в якості головних орієнтирів у процесі його ведення використовуються інформаційні потреби менеджменту конкретної компанії.

З цієї причини для ефективної розробки такої системи застосовуються різні підходи. Відрізнятися також можуть і методи управлінського обліку. Подібна система часто впроваджується саме вищим керівництвом.

Суть управлінського обліку та головна його мета – це надання особам, які керують компанією, повного обсягу даних, які необхідні для ефективної роботи підприємства. Пояснюється це тим фактом, що керівникам часто не вистачає управлінської інформації.

Такою системою збору даних часто користуються також директори структурних підрозділів і фахівці, які відповідають за формування і реалізацію довгострокових цілей компанії. При цьому чим більше стає підприємство, тим сильніше керівництво потребує розробки підсистем.