Базові інформаційні технології: поняття, види та функції

У процесі розвитку суспільства в будь-якій області діяльності послідовним чином проходило певні етапи від ручної праці до промислового високотехнологічного виробництва. Насамперед зусилля були спрямовані на те, щоб полегшити фізичну працю. Інформаційна сфера на протязі довгих років вважалася долею розумової праці. З кожним роком вона вимагала більше трудових ресурсів. Створення ЕОМ і мереж передачі інформації сприяло процесам революційного плану в сфері інформатизації. Це дозволило здійснити перехід на промисловий рівень інструментальних засобів і технологій. У нашій статті мова піде про базових інформаційних процесах і технологіях. Розглянемо їх різновиди, особливості та функціонал.

Поняття базової інформаційної технології

Під інформаційною технологією слід розуміти процес, який застосовує сукупність методик і інструментів для збору, обробки і подальшої передачі даних для того, щоб отримати інформацію про стан об’єкта, явища або процесу з принципово новими якісними характеристиками. Метою базових та прикладних інформаційних технологій виступає виробництво інформації. Вона аналізується людиною, після чого останній приймає найбільш вигідне рішення, пов’язане з виконанням того чи іншого дії.