Професійні навички керівника. Яким повинен бути керівник

На плечах керівника лежить велика відповідальність, йому доводиться вирішувати найрізноманітніші завдання. Якими навичками та якостями повинен володіти ефективний менеджер? У статті розповімо про те, яким повинен бути керівник і що він повинен вміти.

Хто такий керівник?

Будь-який процес або організація мають потребу в людині, який керував би ними і контролював. Це і є керівник або менеджер. У цьому понятті поєднуються кілька аспектів.

Керівник – це:

  • особа, наділена владними повноваженнями в організації відповідно до своєї офіційної посади;
  • людина, що очолює групу людей, офіційно або неофіційно наділений повноваженнями керувати ними;
  • людина, яка по боргу своєї служби зобов’язаний приймати рішення.

Нерідко як синонім цього поняття використовується термін “менеджер”. Безліч різноманітних видів діяльності, якими доводиться займатися керівника, вимагає від нього особливих умінь, знань, якостей. Їх набувають при навчанні або з досвідом.

В резюме на заміщення вакансії менеджера будь-якого рівня на першому місці стоять професійні навички керівника, а потім вже його особисті якості. Проте одне невіддільне від іншого: той, хто керує іншими людьми, повинен володіти і певними моральними принципами, позитивним іміджем.