Професійні навички керівника. Яким повинен бути керівник

На плечах керівника лежить велика відповідальність, йому доводиться вирішувати найрізноманітніші завдання. Якими навичками та якостями повинен володіти ефективний менеджер? У статті розповімо про те, яким повинен бути керівник і що він повинен вміти.

Хто такий керівник?

Будь-який процес або організація мають потребу в людині, який керував би ними і контролював. Це і є керівник або менеджер. У цьому понятті поєднуються кілька аспектів.

Керівник – це:

 • особа, наділена владними повноваженнями в організації відповідно до своєї офіційної посади;
 • людина, що очолює групу людей, офіційно або неофіційно наділений повноваженнями керувати ними;
 • людина, яка по боргу своєї служби зобов’язаний приймати рішення.

Нерідко як синонім цього поняття використовується термін “менеджер”. Безліч різноманітних видів діяльності, якими доводиться займатися керівника, вимагає від нього особливих умінь, знань, якостей. Їх набувають при навчанні або з досвідом.

В резюме на заміщення вакансії менеджера будь-якого рівня на першому місці стоять професійні навички керівника, а потім вже його особисті якості. Проте одне невіддільне від іншого: той, хто керує іншими людьми, повинен володіти і певними моральними принципами, позитивним іміджем.

Функції керівника

У кожній організації керівник наділяється різними повноваженнями. Але в цілому головні функції менеджера полягають у наступному:

 • Аналіз поточної ситуації, складання прогнозів і планів. Для цього йому знадобиться досвід стратегічного планування, уміння проводити дослідження.
 • Координація роботи відділів та працівників, організація виробничого процесу. В обов’язки керівника входить необхідність вести за собою людей, грамотно розподіляти повноваження, вміти ставити завдання.
 • Мотивація персоналу. Керівник повинен бути добрим психологом, щоб вміти надихати співробітників на ефективну роботу.
 • Контроль виробничого процесу і виконання поставлених завдань, заохочення співробітників, винесення осуду і санкцій. Тут необхідний цілий ряд особистих якостей і професійних навичок керівника, в тому числі відповідальність, вміння оцінювати роботу, грамотно критикувати співробітників, не знижуючи їх мотивації і продуктивності в роботі.
 • Дивіться також:  Як правильно: "алло" або "алло"? Розбираємося разом

  Вимоги до менеджера

  Переглядаючи перелік якостей, умінь і навичок, які перераховуються в оголошеннях про вакансії на посаду керівника, залишається лише здивовано думати: невже такі люди існують?! Загальний список вимог включає наступне:

  • високий рівень володіння комп’ютером;
  • знання ділового етикету, правил ділового спілкування;
  • досвід роботи з командою, управління людьми;
  • вміння швидко приймати рішення;
  • досвід розробки стратегії розвитку компанії, структурного підрозділу;
  • грамотна усна і письмова мова;
  • навички складання ділових документів;
  • досвід ведення переговорів, укладання угод, продажу;
  • володіння навичками тайм-менеджменту;
  • уміння організовувати свою працю і роботу колективу.

  Також деколи пред’являються додаткові вимоги щодо знання іноземних мов, досвіду роботи в певній галузі.

  Професійні навики

  Керівник повинен бути, в першу чергу, компетентним у тій справі, якою управляє. У своїх резюме претенденти, які претендують на високі посади, перераховують такі навички, які можуть допомогти їм заповнити цікаву вакансію:

  • досвід управління колективом з певним числом осіб;
  • досвід ведення управлінського обліку;
  • уміння делегувати повноваження;
  • уміння планувати і контролювати виробничий процес;
  • вміння складати короткострокові та довгострокові плани;
  • досвід підбору, оцінки і мотивації персоналу.

  Керівник також повинен вміти розподіляти ресурси організації, формувати команду, збирати інформацію про зовнішній і внутрішньому середовищі компанії, аналізувати й будувати на її підставі плани розвитку компанії. Менеджер повинен уміти працювати в кризових умовах, володіти управлінськими технологіями.

  Особисті якості

  Важливість професійних навичок керівника заперечувати не можна, але крім них менеджер повинен володіти цілим рядом особистих характеристик. Опитування працівників середньої ланки показують, що працівники цінують у такі якості керівника, як:

 • Адекватність. Він повинен правильно оцінювати ситуацію і відповідно реагувати на неї.
 • Чесність. Менеджер повинен справедливо заохочувати і карати, бути чесним при розподілі ресурсів.
 • Відповідальність. Керівник повинен вміти приймати на себе всі наслідки за прийняті рішення.
 • Комунікабельність і чуйність. Керівник повинен вміти спілкуватися з людьми, залишатися людиною навіть у найважчих ситуаціях.
 • Впевненість у собі.
 • Оптимізм.
 • Цілеспрямованість та ініціативність.
 • Пунктуальність.
 • Енергійність.
 • Врівноваженість і стійкість до стресу.
 • Дивіться також:  Як стрижуть овець: способи, терміни, підготовка тварини, опис процесу

  Імідж керівника

  Так як менеджер повинен бути прикладом і лідером у своєму колективі, важливими є харизматичність і діловий імідж керівника.

  Імідж – це те, як сприймають управлінця співробітники, клієнти, партнери.

  Це поняття включає в себе характеристики різного порядку. Це, в першу чергу, зовнішній вигляд. Керівник повинен бути охайним, одягненим у відповідності з вимогами ділового етикету. Костюм повинен підкреслювати його статус, відображати професійну належність.

  Також імідж включає професійні навички керівника, які дозволяють співробітникам і партнерам оцінити компетентність менеджера. Сюди відносять також вербальні та невербальні вміння. Важливо, як людина говорить і пише, як він висловлює думку за допомогою міміки, жестів, положення тіла в просторі.

  Мова керівника

  Менеджер – це людина, яка постійно спілкується з іншими людьми. Тому надзвичайно важливо вміти спілкуватися з ними. А базою культури ділового спілкування є грамотна усна і письмова мова.

  Керівник повинен знати правила і норми офіційно-ділового стилю мовлення, уміти складати ділові листи, вести телефонні переговори, виробничі бесіди. Мова є найважливішим інструментом впливу на інших людей, тому керівник повинен володіти нею віртуозно. Ефективна ділова мова повинна бути зрозумілою, лаконічною, грамотною, чіткою, логічною.

  Моральний кодекс керівника

  Ефективний діловий імідж професіонала базується на міцних моральних засадах. Недаремно здавна була важлива честь підприємців. Сучасна ділова та професійна етика – це основа репутації будь-якого бізнесмена, керівника. Головними принципами професійної моралі є:

 • Чесність і порядність. Обман руйнує відносини, репутацію, і керівник не повинен допускати його. Професіонал завжди повинен бути чесним з партнерами і самим собою.
 • Повага свободи чужої і своєї власної. Керівник повинен визнавати незалежність підлеглих в поглядах і думках.
 • Терпимість до недоліків і думок інших людей.
 • Справедливість. Керівник повинен у відповідності з моральними принципами розподіляти ресурси, винагороджувати і карати співробітників.
 • Делікатність і тактовність. Керівник повинен співчутливо ставитися до працівників, розуміти їх людські прояви, слабкості.
 • Дивіться також:  Каналізація "Остендорф": види, характеристики і фото

  У статті ми розглянули, якими діловими і моральними якостями повинен володіти керівник.