Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику: методи, розробка стратегії

Робота керівника пов’язана з необхідністю постійно приймати рішення, вони впливають на успіх компанії, її майбутнє і стабільність. Але, крім відповідальності, на цей процес впливає обстановка в компанії, на ринку, в світі, а ці показники, як відомо, відрізняються високою варіабельністю і динамікою. Тому розробка управлінських рішень в умовах невизначеності – це складний, багатоплановий процес. Розповімо про його специфіку, про те, якими методами і критеріями має менеджер у прийнятті таких рішень.

Поняття невизначеності і ризику

Перш ніж приймати якісь рішення, людям властиво оцінити наслідки, продумати всі підходящі варіанти, щоб не зробити помилок. А в сфері менеджменту ці оцінки ситуації стають критично важливими. Адже управлінські помилки можуть завдати бізнесу серйозної шкоди і навіть привести його до краху. А сучасні підприємства розвиваються дуже динамічній обстановці. Тож прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику – це вже не щось рідкісне і незвичайне, а повсякденна діяльність керівників.

Під невизначеністю розуміють неповноту або неякісність інформації про ситуацію, в якій необхідно вирішувати ту чи іншу задачу. Джерелом невизначеності може бути поведінка учасників ринку, фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, технічні процеси. Невизначеність зазвичай проявляється у ставленні різних умов, у яких приймається рішення. Ризики – це потенційні небезпеки негативного рішення ситуації. Він виникає із середовища, в якій протікає виробнича діяльність, а також з особливостей процесу, в якому приймається рішення.