Менеджмент. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації: поняття, характеристика і приклади

Зовнішня і внутрішня середовище організації у менеджменті залежить від сукупності економічних факторів. Це здатність до конкуренції, рентабельність фірми, показники ефективності прийнятої стратегії і умови для подальшого розвитку. Якщо галузь дозволяє виходити на нові ринки (особливо закордонні), зовнішнє середовище потрібно стратегічного планування і прогнозування.

Внутрішнє середовище: загальні поняття

Внутрішнє середовище організації включає події, фактори, людей, системи, структури і умови всередині організації, які, як правило, знаходяться під контролем компанії. Формулювання місії і стиль керівництва також є підсилюють факторами. Зазвичай вони пов’язані з внутрішнім середовищем організації в менеджменті. І зовнішнє середовище буде залежати від дій попередньої.

Таким чином, саме внутрішня визначає організаційну діяльність, рішення, поведінку і стосунки співробітників. Зміни в стилі керівництва, місії організації або культурі можуть вплинути на компанію в цілому.