Що таке педагогічне тестування

Сучасна освітня система постійно розвивається і вдосконалюється. З поширенням нових технологій навчання поступово приймає форми безперервного, гнучкого й динамічного процесу. В наші дні з’явилося багато нововведень і інновацій. Одним з популярних досягнень нинішнього століття вважається педагогічне тестування. Що це таке?

Методологія

Педагогічний тест – це сукупність завдань, які пред’являються будь-якому учню, з метою вимірювання певних особистісних характеристик. Ця процедура призначена для оцінки знань і особистих якостей учнів. Вона складається з системи текстових завдань, методів проведення процедури і обробки даних.

Педагогічне тестування – це строго стандартизований метод, застосовуваний для дослідження певних характеристик учнів. Ця процедура проводиться в спеціальних і контрольованих умовах однаково для всіх учнів. Педагогічне тестування дозволяє на практиці отримувати потрібні об’єктивні і достовірні результати.

Етимологія

Термін “тестування” з’явився в російському словнику не зовсім давно. Слово походить від англійського іменника test, яке перекладається як “проба, випробування”. Лексичне значення терміна з часом мало змінилося. В наші дні слово входить в багато розмовні словники відомих мов світу. Основними вважаються синонімами терміна іменники випробування, дослідження, діагностика.

Історичні факти

Родоначальником тестування можна назвати англійського вченого Френсіса Гальтона. В кінці IX століття він у своїй лабораторії проводив невеликі дослідження для відвідувачів: визначав зростання, вага, швидкість реакції і т. д. Крім того, за певну плату він оцінював деякі психологічні властивості своїх пацієнтів.

До початку XX століття уявлення про тестуванні змінилося. У зарубіжній педагогіці з’явилися нові завдання для об’єктивної оцінки учнів. У російськомовних державах тестування педагогічних працівників довго застосовувалася в психолого-педагогічної діагностики з метою вивчення фізіологічних здібностей людини. В наші дні методика використовується у багатьох освітніх закладах для перевірки успішності учнів.

Дивіться також:  Основоположник вітчизняної системи фізичного виховання: ім'я, основні поняття і методи

Комп’ютеризація навчального процесу, впровадження сучасних, передових технологій вимагає підвищення компетентності фахівців. Участь у Всеросійському педагогічному тестуванні – це чудова можливість для педагогічних працівників довести свою творчу майстерність.

Відмінні риси

Педагогічне тестування – це інструмент, метою якого вважається передусім оцінка рівня сформованості знань учнів. Форма і зміст процедури залежить від її призначення. Структура будь-діагностики може бути найрізноманітнішою.

Основними показниками якості будь-якого педагогічного тесту є: надійність, валідність, стандартизація, достовірність результатів. До будь-якого педагогічного тесту додається інструкція по застосуванню, в якій наводиться мета процедури, характеристика отриманих результатів, методика проведення діагностики.

Стандартизація

Педагогічне тестування може бути різним. Сучасні фахівці класифікують тести за спеціальними ознаками. Форма процедури залежить від певних факторів, головними з яких вважаються мета, зміст і цільова аудиторія. На вибір виду педагогічного тестування величезний вплив роблять наступні складові:

 • Мета. Процедуру фахівці підрозділяють на інформаційну, мотиваційну, діагностичну, навчальну, атестаційну.
 • Форма завдання: відкритого та закритого типу.
 • Спосіб засвоєння знань. Цей процес може бути динамічним, стохастичним, детермінованим.
 • Технологія проведення. Процедура може проводитися усно, письмово, дистанційно і т. д.
 • Форма зворотного зв’язку: традиційного і адаптивного типу.
 • Метод проведення процедури. Цей процес може бути стандартизованим і не стандартизованим.
 • Сучасні фахівці з функціональними ознаками розрізняють такі основні види тестів: інтелектуальні; особистісні; діагностики досягнень, інтересів, цінностей, установок і т. д. В педагогіці величезною популярністю користуються дидактичні, експериментальні, психологічні завдання. Ось, що таке тестування. Атестація педагогічних працівників придбала поступово першорядне значення для російської освітньої системи.

  Функції

  Психолого-педагогічне тестування застосовують для одержання попередніх даних про початкової успішності учнів; формування кінцевих загальних і підсумкових результатів оцінки набутих знань учнями. Ця діагностика виконує кілька основних функцій, які включають: виховну, навчальну, діагностичну.

  Дивіться також:  Земля Ханаанська - де вона знаходиться

  Виховна функція полягає у периодичном контролі над виконанням процедури. Вона призначена дисциплінувати, спрямовувати, організовувати увагу та діяльність учнів. Це допомагає виявити прогалини в знаннях учнів, сформувати прагнення розвивати свої здібності.

  Навчальна функція полягає в мотивації учнів до засвоєння нового матеріалу, активізації самостійної роботи. З цією метою застосовуються різні додаткові заходи щодо стимулювання учнів. А саме: підготовка питань до семінару, спільний аналіз нового матеріалу і т. д.

  Діагностична функція являє собою перевірку знань учнів на практиці. Це основна форма педагогічного тестування, яка по точності, швидкості та об’єктивності перевершує інші функції.

  Специфіка проведення

  Компетентно і грамотно здійснити педагогічне тестування на практиці дозволяє знання основних загальних правил і рекомендацій. Порядок проведення процедури включає кілька етапів. Всі вони визначають результативність педагогічного тестування. А саме: вибір текстових завдань, інструктування учнів, контроль виконання завдань, обробка отриманих даних і підведення підсумків.

  Результати діагностики визначаються у відповідності з інструкцією учнів за спеціальною шкалою інструменту. Методи педагогічного тестування являють собою сукупність схожих прийомів і способів виміру, спрямованих на отримання певних характеристик. До них відносяться наступні основні способи застосування процедури на практиці:

  • методологічний;
  • експериментальний;
  • теоретичний;
  • аналітичний.

  Результативність

  Педагогічне тестування вважається більш об’єктивним способом визначення знання учнів. Цей процес досягається шляхом стандартизації процедури проведення діагностики, яка ставить учнів в однакові умови, виключаючи суб’єктивність оцінки. Педагогічне тестування – більш точна, економічна та ефективна процедура порівняно з іншими прийомами. Вона дозволяє оцінити рівень підготовки учнів не лише за окремими категоріями, але і по всьому предмету в цілому.

  Незважаючи на незаперечні достоїнства, існують деякі недоліки. Педагогічні тести не дозволяють оцінити піднесені знання, пов’язані з творчими здібностями. Учням відводиться на відповіді менше часу, ніж на інших традиційних опитуваннях.

  Дивіться також:  Термін таймшит. Таймшит - це...

  При проведенні процедури необхідно забезпечувати конфіденційність виконання завдання. При повторенні діагностики необхідно вносити зміни до запитання. У будь-якому педагогічному тесті завжди присутній елемент випадковості. Сучасний інструмент педагогічного тестування містить ще багато прогалин, які потребують подальшої розробки та вдосконалення.