Взаємовідвідування уроків вчителями: аналіз і зразок заповнення

Взаємовідвідування уроків – це важливий етап кар’єри для вчителя, коли він від свого колеги може почерпнути важливі знання або щось показати сам, або поділитися досвідом з юними педагогами. Якщо проводити подібні заходи, то буде підвищуватися рівень методичної підготовки самого вчителя. Також педагоги можуть відвідувати уроки один одного за взаємною запрошення.

Від чого залежить якість і продуктивність уроку?

Є два фактори, які безпосередньо впливають на продуктивність і якість навчання педагогів. Учитель повинен володіти такими навичками:

  • Усвідомлювати суб’єктивність новизни відвідуваного уроку.
  • Вміти бачити і освоювати нове, а також включати його в свою діяльність і застосовувати ці навички у подальшому.

Рефлексивна діяльність вчителя при відвідуванні уроку колеги дозволяє йому розвинути методичну компетентність. Таким чином, він самовдосконалюється, черпаючи для себе нові способи та інструменти навчання.

Саме підвищення власного професійного рівня є головною метою відвідування заняття іншого вчителя. Тому основна мета взаємовідвідування уроків – це обмін досвідом, а також отримання нового імпульсу у подальшій професійній діяльності. Головним поштовхом для розвитку є уважність і спостережливість.

Після відвідування уроку учитель записує різні моменти і після їх аналізує. Якщо після цього він побачив вади в своїй роботі або в роботі колеги, то він роздумує, як удосконалити методику.