Туристські ресурси – це… Види і класифікація туристських ресурсів. Туристська індустрія

Туристська індустрія в наші дні приносить чималі доходи тим державам, які її активно розвивають. Сьогодні в ній задіяно близько 8 % всього працездатного населення планети. Туристські ресурси – це все те, що допомагає в її розвитку: гори і моря, ліси і озера, історичні пам’ятки та культурні об’єкти. У цій статті ми докладно розповімо вам про класифікаціях і основних типах рекреаційно-туристичних ресурсів.

Туристські ресурси – це…

Що розуміють під поняттям «туристські» або ж «рекреаційно-туристичні» (від латинського слова recreatio – відпочинок) ресурси? Яка сутність даного терміна? Спробуємо розібратися в цих питаннях.

Туристські ресурси – це об’єкти і специфічні особливості навколишнього середовища (природні, кліматичні, історичні, соціокультурні тощо), які є (або можуть бути) предметом зацікавлення туристів і здатні спонукати їх до подорожі. До них відносяться не тільки красиві ландшафти і архітектурні пам’ятники, але і чисте повітря, доступність розваг, гостинність місцевих жителів та інше.

З точки зору рекреаційної географії (однієї з молодих наукових дисциплін), туристські ресурси – це якісь артефакти природного або антропогенного походження, які володіють певною рекреаційно-туристичною цінністю і можуть бути використані в цілях організації відпочинку, оздоровлення або ж культурного збагачення людей. Там, де відсутні які-небудь туристські ресурси, туризм попросту не може розвиватися. Втім, таких територій на нашій планеті небагато, хоча деякі фахівці стверджують, що їх немає зовсім, адже на будь-якому клаптику земної кулі можна відшукати що-небудь цікаве і вартісне для туриста.

Ступінь освоєння і розвитку туристичних ресурсів на тій чи іншій території багато в чому визначається їх особливостями. До таких, насамперед, відносять наступні властивості:

  • Аттрактивность (привабливість) ресурсу.
  • Доступність (у першу чергу – транспортна).
  • Наукова, культурна та екскурсійна значимість.
  • Потенційний запас (ємність) ресурсу.
  • Пейзажні та екологічні характеристики.
  • Способи і інтенсивність використання ресурсу.