“Капітал”, Карл Маркс: короткий зміст, критика, цитати

“Капітал” є енциклопедією для багатьох політиків, економістів і філософів. Незважаючи на те, що праці Маркса більше 100 років, він не втрачає актуальності й донині. В даній статті представлено короткий зміст “Капіталу” Карла Маркса і основні ідеї праці всього життя геніального філософа і політолога.

Коротко про життя Карла Маркса

Карл Маркс був самим ревним інтелектуальним захисником комунізму. Його роботи з цієї тематики заклали основу для подальших політичних лідерів, зокрема в. І. Леніна і Мао Цзедуна, які нав’язували комунізм більш ніж двадцяти країнах.

Маркс народився в Трірі, Пруссія (нині Німеччина), в 1818 році. Він вивчав філософію в університетах Бонна і Берліна. Отримав докторський ступінь в Єні у віці двадцяти трьох років. Його ранній радикалізм, який він демонстрував членам організації молодих гегельянцев, а потім широкій публіці через газету, яку закрили через її іронічного соціального і політичного змісту, перевершив будь-які кар’єрні устремління в академічних колах і змусив його тікати в Париж в 1843 році. Саме тоді Маркс знайомиться з Фрідріхом Енгельсом, дружба з яким виявилася довжиною в життя.

У 1849 році Маркс переїхав у Лондон, де продовжив вчитися і писати, спираючись в основному на твори Девіда Рікардо і Адама Сміта.

Маркс помер у Лондоні в 1883 році в бідності.

Діяльність і прийняття ідеї Карла Маркса

Марксизм досяг свого першого тріумфу в період з 1917-1921, коли робочий клас позбавився від царизму, а її успішний лідер, Володимир Ілліч Ленін (1870-1924), послідовник Маркса, встановив владу Рад, які ознаменували собою диктатуру пролетаріату. Ленін обґрунтовував нову державу на філософії Маркса, точніше, на своїй власній інтерпретації філософа. Так Маркс став світовою фігурою, а його теорії – предметом загальної уваги і протиріч. Маркс написав сотні статей, брошур і звітів, але тільки п’ять книг. Робота Карла Маркса “Капітал” стала головною книгою філософа.

Дивіться також:  Слово "інтердівчинка" - це... Що означає і як з'явилося

“Капітал”

Перша книга, яка носить назву “Процес виробництва капіталу”, була опублікована в 1867 році. Її тираж складав всього 1000 копій. Вона стала продовженням опублікованої в 1859 році роботи “До критики політичної економії”. “Капітал” в тому вигляді, в якому ми його знаємо, було зібрано і здано до друку вже після смерті Маркса його другом, Фрідріхом Енгельсом.

Том 1

Короткий зміст “Капіталу” Карла Маркса буде значно відрізнятися від повного обсягу книги. Тому варто акцентувати увагу на основних питаннях, розглянутих в кожному з томів.

У першому томі книги “Капітал” Карла Маркса піднімаються питання виробництва і грошей. Автор робить особливий наголос на те, як готова продукція і товарообмін призводять до створення капіталу.

Товарне звернення є вихідний пункт капіталу.

Книга Маркса починається з визначення та аналізу поняття товару. Він описує його як «зовнішній об’єкт, річ, яка своїми якостями задовольняє потреби людини будь-якого роду». Існує три основних способи вимірювання вартості товару, і вони взаємопов’язані: споживча вартість, мінова вартість і вартість виробника.

Споживна вартість товару визначається корисністю товару, оскільки він задовольняє потреби людини. Маркс пояснює мінову вартість, кажучи, що завжди є певна кількість чогось, що можна обміняти на певну кількість чогось ще. Він наводить приклад кукурудзи і заліза, пояснюючи, що певна кількість кукурудзи можна обміняти на певну кількість заліза. На відміну від споживної вартості, яка заснована на властивостях товару, мінова вартість створюється людьми. Маркс зазначає їх відмінності, стверджуючи, що споживчі цінності, товари відрізняються насамперед за якістю, в той час як обмінні цінності можуть розрізнятися тільки за кількістю. Незважаючи на відмінності споживна вартість і мінова вартість нерозривно пов’язані. Щоб створити виріб, який має цінність, необхідно певну кількість праці. Середня кількість часу, необхідне для виробництва товару, називається суспільно необхідним робочим часом. Праця, згідно з Марксом, є субстанцією вартості.

Дивіться також:  Кращі музеї Брюсселя, опис, цікаві факти

Продовження книги

Перейдемо до короткого змісту “Капіталу” Карла Маркса, точніше, до його 2-го тому.

Можна з упевненістю сказати, що 2-й том є найменш читаним з трьох основних томів “Капіталу” Маркса. Це відносне нехтування викликає жаль, оскільки багато питань, що хвилюють сучасних марксистів – різниця між продуктивним і непродуктивним працею, причини економічних криз, концептуалізація основного капіталу, трактування суспільного відтворення – розглядаються у другому томі «Капіталу». Крім того, повна оцінка деяких матеріалів у 3-му томі залежить від концепцій, розглянутих Марксом у другому томі.

Якщо черево ринку не в змозі поглинути усієї кількості полотна за нормальною ціною 2 шілл. за аршин, то це доводить, що занадто велика частина усього робочого часу суспільства витрачена у формі ткання полотна. Результат виходить той же, як якщо б кожен окремий ткач витратив на свій індивідуальний продукт більш, ніж суспільно необхідний робочий час. Тут має силу приказка: “Разом спійманий, разом і повішений”.

У другому томі «Капіталу» Маркс зміщує акцент зі сфери виробництва товарів на сферу обігу. Розгляд ринкових відносин, звичайно, присутній у 1-му томі, але основна увага тут приділяється капіталістичному виробництву. Наприклад, передбачається, що капіталісти можуть знайти на ринку необхідні засоби виробництва і покупців для своєї продукції. Циркуляція має вирішальне значення для розширення капіталу, оскільки тільки за рахунок продажу товарів виробляється додаткова вартість у вигляді прибутку. Піднімаючи проблему економічної кризи в ряді пунктів у тексті, Маркс підкреслює проблемний характер артикуляції капіталістичного виробництва й обміну.

Самий читаний тому

Книга “Капітал” найбільш відома саме по третьому того, в якому говориться, що по мірі того, як органічні потреби в основному капіталі виробництва зростають внаслідок загального зростання виробництва, норма прибутку має тенденцію до зниження. Цей результат, на думку ортодоксальних марксистів, є принциповою суперечливою характеристикою, що веде до неминучого краху капіталістичного ладу. Цей капіталістичний лад, на думку Маркса і Енгельса, знаходить своє відображення у капіталістичному виробництві, який неминуче веде до криз. І дозвіл цих криз при старому підході неможливо, що породжує ідеї про перехід на новий рівень виробництва, не пов’язаного з капіталізмом.

Переворот у способі виробництва, доконаний в одній сфері промисловості, обумовлює переворот в інших сферах.

Заключна частина

Розглянемо короткий зміст “Капіталу” Карла Маркса в 4-му і заключному томі. Він носить назву “Теорії додаткової вартості”.

Дивіться також:  Окружність грудної клітки: правила виміру, норма показників, пропорції маси і об'єму

“Теорія додаткової вартості” є одним із значних вкладів Карла Маркса в політологію. Його концепція заснована на трудовій теорії вартості, яка вже була викладена Рікардо і класичними економістами.

Згідно з Марксом, з чотирьох елементів виробництва – землі, праці, капіталу та організації, що тільки праця є джерелом вартості. Кожен товар представляв собою обмінну вартість, представлену ціною. Однак робітники отримують набагато менше, ніж вони виробляють.

Маркс сьогодні

Як учений і політичний діяч, Маркс займався широким колом політичних і соціальних питань, аналізував історію. Інтерпретації його теорій, особливо ті, які стосуються політичної економії, протягом історії породили десятиріччя дебатів, надихнули людей на революцію, перетворили його в диявола і божество у політичних і наукових колах.

Незаперечний той факт, що навіть через майже 130 років, після смерті філософа, до його теоріям вдаються навіть ті, хто раніше їх повністю заперечував. Думки Маркса про эксплуататорском характер відносин між капіталістичними роботодавцями та їх працівниками сьогодні звучать правдоподібно. Пролетаріат або ті, у кого немає власності, продовжує шукати роботу у тих, у кого є власність. Контроль над приватними інвестиціями продовжує чинити вирішальний вплив капіталістичного класу на уряд і на пропозицію робочої сили, що гарантує роботодавцям постійне збільшення капіталу.