Класовий підхід: поняття та сутність. Панівний клас. Поділ суспільства на класи

Перш ніж розглянути питання, які пов’язують з поняттям “класовий підхід” (КП), слід з’ясувати, з чим цей термін пов’язаний і для яких цілей його використовують.

КП – метод, з точки зору якого проводять аналіз і оцінку суспільних явищ шляхом віднесення кожної людини до певної категорії, грунтуючись на його майновий стан. Класи сформувалися на певному історичному етапі, спровокувавши суспільна нерівність. Після проведення деяких політичних реформ ця нерівність стає більш або менш помітним. Вперше визначення класового підходу зустрічається в джерелах, віднесених до дев’ятнадцятого століття. Розглянемо це поняття детальніше.

Сутність класового підходу

В першу чергу вона полягає у визнанні факту, що будь-яку діяльність суспільства досліджують на основі поділу на категорії. Проте ключову роль тут відіграє розуміння того факту, що людина об’єднується з іншими представниками громадськості, базуючись на інтересах, залежних безпосередньо від класового становища. Кажучи простіше – у багатих свої примхи, а у бідних – свої…

Розуміння або відсутність уявлення про подібних процесах жодним чином не впливає на сам процес. Люди завжди будуть заробляти різну кількість грошей, дозволяти собі різну кількість благ, мати різний рівень освіти, приймати різні цінності. Тому хочемо ми цього чи ні, чи вважається це нелюдським або навпаки, але класи існують. І кожен відноситься до одного з них. Цим можна пояснити злободенну актуальність підходу незалежно від місця та епохи. Навіть незважаючи на кількість спроб її спростувати. Однак до опонентів ми повернемося трохи пізніше.

Буквально будь-яка громадська активність може розглядатися крізь призму цього підходу. Безумовно, потреба в цьому не завжди виправдана, однак цей факт нічого не змінює. Найвища ступінь прояву підходу проглядається у політичному житті. У процесі вирішення певних завдань, від яких залежить подальше існування суспільства, виникає сутичка інтересів різних станів. Прийти до вирішення подібних питань неможливе без застосування класового підходу.