Бюджет Пенсійного фонду: прийняття, основні засоби, доходи і витрати

Грошові кошти, які є державною власністю, ніяким чином не доступні до вилученню і не входять в число яких-небудь інших бюджетів, спрямовані на одну мету – пенсійне забезпечення російських громадян. Це визначення бюджету Пенсійного фонду. Він розраховується на кожен рік правлінням ПФР з обов’язковим урахуванням балансу доходів і витрат.

Формується такий бюджет за рахунок страхових пенсійних внесків цивільного населення, грошей з федерального бюджету, прибутки від розміщення вільних фінансів державою. По своїй суті, у РФ бюджет Пенсійного фонду консолідований. Іншими словами, об’єднує в собі всі місцеві та регіональні засоби.

За рахунок чого він утворюється?

Бюджет Пенсійного фонду РФ формується згідно законодавчого акту – п. 1 ст. 17 ФЗ № 197 “Про обов’язкове пенсійне страхування”. Зокрема, тут сказано, що його складає наступні компоненти:

 • Державні бюджетні кошти.
 • Страхові внески, які відраховуються роботодавцями.
 • Пені та інші грошові санкції, що стягуються з населення.
 • Прибуток від інвестування тимчасово вільних грошей ОПВ.
 • Резервні кошти, спрямовані на виплату накопичувальної частини пенсії.
 • Накопичені кошти, що призначені для термінових виплат пенсій застрахованим особам.
 • Інші джерела поповнення, допустимі відповідно до законодавства РФ.
 • Де він розміщується?

  Сформовані накопичення бюджету Пенсійного фонду знаходяться на рахунках територіальних підрозділів Федерального казначейства, у підрозділах російського ЦБ. Це необхідно для прозорого обліку операцій з грошовими ресурсами у межах ПФР.

  Хто його формує?

  Бюджет Пенсійного фонду РФ формують, в основному, платники-страхувальники. Вони відправляють внесок (в грошовому та натуральному еквіваленті) на користь власних працівників, що мають право на державне пенсійне забезпечення.

  Такими платниками виступають наступні особи:

 • Організації (юридичні особи), представлені як в Росії, так і в інших країнах (філії компаній).
 • Іноземні підприємства та їх філії, підрозділи, розташовані на території РФ.
 • ІП.
 • Громадяни, які працюють на себе, які займаються мистецтвом, промислами, художеством та іншими різновидами індивідуальної діяльності.
 • Фермери, які ведуть власне господарство.
 • Офіційно працевлаштовані громадяни (за трудовим договором).
 • Страхові пенсійні внески, таким чином, нараховуються на всі різновиди оплати праці громадянина. До їх числа відноситься і винагорода за цивільно-правовими договорами – авторським і підряду.

  Що таке міжбюджетні трансферти?

  Для бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації характерно і таке явище, як міжбюджетні трансферти. Що тут мається на увазі? Це грошова допомога бюджетам ПФР суб’єктів федерації.

  Такі трансферти регулюються п. 2 ст. 17 ФЗ № 167 “ПРО обов’язковому пенсійне страхування” (2001). Така допомога може бути спрямована на наступне:

 • Матеріальне забезпечення підвищення пенсійних капіталів.
 • Компенсація відсутніх доходів бюджету Фонду пенсійного страхування.
 • Покриття витрат на виплати страхових пенсій в разі заліку в трудовий стаж громадянина наступних періодів: військова служба, догляд за малолітньою дитиною інвалідом, перебування з чоловіком за місцем його військової служби.
 • На обов’язкове пенсійне страхування – у випадках призначення дострокових пенсій.
 • На матеріальне забезпечення виплат соціальних допомог на поховання померлих, хто при житті отримував страхову пенсію.
 • Кошти з бюджету тут будуть розраховуватись і розподілятися в порядку, передбаченому ФЗ № 18 “ПРО засоби федерального бюджету” (2005).

  Розгляд та прийняття

  Бюджет ПФР попередньо узгоджують у вищих російських законодавчих органах в такому порядку:

 • Попередній проект бюджету ПФР відправляється на розгляд Державної думою.
 • Якщо депутати схвалюють проект, відбувається його прийняття. Видається закон “Про бюджет ПФР …. рік”.
 • Потім закон розглядається Радою Федерації (верхньою палатою російського парламенту). Якщо він схвалить його, то бюджет Пенсійного фонду набуде чинності.
 • Треба зазначити, що подібний закон – відкритий документ. Це означає, що з його текстом, розрахунками та положеннями може ознайомитися кожен бажаючий. Його розміщують на офіційному сайті Держдуми і ПФР.

  У тому разі, коли бюджет уже прийнятий, але в нього необхідно внести які-небудь важливі поправки, наприклад, унаслідок змінених економічних обставин, в Держдуму направляється проект з необхідними змінами. Вони вносяться в затверджений бюджет згідно тому ж порядку, що представлений вище.

  Доходи фонду

  Розберемо, що становить доходи бюджету Пенсійного фонду РФ:

 • Переклад роботодавцями страхових внесків за своїх співробітників і підрядників. Як показує статистика, це більше половини всіх відрахувань до бюджету ПФР.
 • Грошові кошти з федерального бюджету. Вони спрямовуються на конкретні цілі. Перша – підвищення величини страхових пенсій (за рахунок індексації та валоризации), фінансування групи пільгових пенсій (по більшій частині, що дострокових). Друга – покриття витрат, пов’язаних з наданням соціальної підтримки населенню. Це кошти на допомогу по інвалідності, материнський капітал, всілякі доплати до пенсій тощо
 • Створення пенсійних накопичень громадянами самостійно. Шляхом внесення добровільних внесків, співпраці з керуючими компаніями, НПФ, через Центробанк.
 • Витрати фонду

  Що стосується витрати коштів бюджету Пенсійного фонду, то він відбувається за рахунок ресурсів держбюджету. Компенсується у разі несплати платниками страхових внесків або ж бюджетного дефіциту на черговий фінансовий рік. Потрібно зазначити, що за нецільове розподіл і витрачання бюджету ПФР встановлена відповідальність за російським законодавством.

  Видатки бюджету вітчизняного пенсійного фонду реалізуються на основі відомостей про одержувача, встановлених в РФ видів пенсій та розмірах даних виплат.

  Що стосується витрат на виплату страхових пенсій, що фінансуються за рахунок страхових платежів, то це здійснюється на підставі ФЗ № 400 “ПРО страхові пенсії” (2013).

  Основні статті витрат

  Розглянемо, на що конкретно витрачаються кошти з сформованого бюджету ПФР:

 • Виплати страхових пенсій. Це найбільша видаткова стаття. Виплати займають понад 3/4 усіх витрат на кожен рік.
 • Соціальні допомоги. Тут маються на увазі різні доплати і надбавки пільговим категоріям громадян, виплата допомог по догляду за інвалідами та непрацездатними людьми, компенсації росіянам, які проживають на Крайній Півночі та місцевостях, до них прирівняних, фінансування різноманітних регіональних державних програм та ін.
 • Виконання функцій фонду. Зокрема, витрати, пов’язані з переміщенням коштів. Це переведення пенсійних накопичень з рахунків ПФР на баланси недержавних ПФ, керуючих компаній та ін.
 • Виплата державних пенсій. Вони покладені певним громадянам за вислугу років. В першу чергу колишнім військовослужбовцям, льотчикам-випробувачам, космонавтам, чиновникам. Також сюди відноситься виплата компенсацій громадянам за шкоду, завдану їхньому здоров’ю під час виконання службових обов’язків.
 • Витрати, пов’язані з виплатою коштів за державною програмою “Материнський капітал”.
 • Виплата пенсій

  Як відбувається виконання бюджету Пенсійного фонду РФ? У відповідності зі ст. 18 ФЗ № 167 “ПРО обов’язковому пенсійне страхування” (2001). Кошти спрямовуються на:

 • Виплату (за російським законодавством та міжнародними угодами) страхових забезпечень з ОПС. Переказ грошових сум у розмірі, що дорівнює величині пенсійних накопичень застрахованої громадянина, в обраний ним НПФ (для створення накопичувальної пенсійної частини).
 • Доставку пенсій, призначених з коштів бюджету ПФР.
 • Фінансове утримання, технічне, матеріальне забезпечення роботи страховика.
 • Оплату гарантованих внесків (підставою виступає ФЗ № 442, прийнятий у 2013-му).
 • Інші цілі, згідно з російським законодавством належать до пенсійного страхування.
 • Співвідношення витрат і доходів

  Пенсійний фонд намагається будувати свою діяльність так, щоб витрати не перевищували доходи, щоб не виходити за рамки ввіреного йому бюджету.

  Останній фінансовий дефіцит ПФР спостерігався в 2015 році. Він був пов’язаний з перекладом громадянами своїх накопичень з балансу ПФР на рахунки різних недержавних фондів. Тому дефіцит по своїй суті був суто технічним, не був ознакою фінансових проблем у цьому відомстві.

  Такі перекази коштів здійснюються й донині. У чому тут суть? Переклад за фактом проходить не з балансу бюджету фонду, а з рахунків тих керуючих компаній, яким ПФР передає право на розпорядження деякою частиною внесків, надсилаються громадянами на накопичувальну частину своєї майбутньої пенсії.

  Тому подібні пенсійні накопичення (їх загальна сума перевищує 2 трлн рублів), що перебувають у тимчасовому користуванні керуючої організації, не відображаються у дохідних статтях бюджету ПФР. У той час як кошти, що передаються керуючими компаніями за заявою громадян в НПФ, все одно вносяться в статтю витрат. Таке положення справ і створює ситуацію технічного дефіциту бюджету. Він, звичайно, жодним чином не впливає на платоспроможність Пенсійного фонду.

  На випадок, якщо буде спостерігатися реальний дефіцит коштів, він буде перекритий за рахунок перехідних коштів бюджету Пенсійного фонду РФ. Це свого роду надлишки, які відкладаються як раз-таки на подібні випадки.

  Якщо ж дефіцит досягне значних цифр, ПФР буде змушений звернутися до Уряду РФ для отримання додаткових коштів з федерального бюджету.

  Бюджет ПФР формується в основному за рахунок страхових внесків, що спрямовуються роботодавцями, надходжень з держбюджету. Головні статті витрат тут – страхові пенсії, соціальні допомоги. Приймає і затверджує цей бюджет парламент РФ.