Середньомісячний дохід: формула розрахунку. Документи, що підтверджують дохід

Середньомісячний дохід від трудової діяльності — це не те ж саме, що середня заробітна плата. На відміну від середньої зарплати, яка використовується для статистичних обстежень, середній заробіток застосовується в практичних цілях. Як роботодавець дізнається середньомісячний дохід працівника?

Як розраховується

Спосіб виявлення середнього заробітку для практичних цілей встановлюється Трудовим кодексом. Крім усього іншого, цей показник використовується для розрахунку вихідної допомоги, відпустки, компенсації заробітної плати під час непрацездатності і так далі.

Тим, хто задався питанням, як розрахувати середньомісячний дохід, варто скористатися простою формулою. Необхідно лише взяти дохід за рік і поділити цю суму на 12. При визначенні цієї суми з метою відшкодування збитків при нещасних випадках і хворобах береться період попереднього календарного року. Формула середньомісячного доходу тут залишається точно такий же. Виключення з періоду становлять випадки, коли трудові відносини виникли протягом попереднього календарного кварталу. Потрібне періодом є строк з моменту виникнення трудових відносин до кінця цього кварталу. За російськими законами середньомісячний дохід не може бути нижче мінімального розміру оплати праці. Для даного розрахунку середній годинниковий заробіток працівника множиться на щотижневе робочого часу співробітника і коефіцієнт 4,348. Цей показник виражає середнє кількість тижнів на один місяць у звичайному році.

Якщо необхідно розрахувати середньомісячний дохід чистого виду, віднімаються від середнього щомісячного валового заробітку:

 • страхові внески на пенсійні накопичення;
 • страхові внески на соціальне страхування;
 • страхові внески на загальнообов’язкове медичне страхування;
 • платіж з податку на прибуток.

Правила

Середній заробіток працівника не може бути нижче мінімального розміру оплати праці. Якщо середній заробіток нижче рівня, його завжди збільшують на суму, що відповідає мінімальній заробітній платі.

Для розрахунку середньомісячного доходу за останні 6 місяців має вирішальне значення прибуток за попередній календарний квартал.

Положення Трудового кодексу є обов’язковими. Для того щоб у трудових відносинах застосовувати середньомісячний дохід, потрібно користуватися саме цим документом. Для визначення показника мають значення два основних фактора:

 • відповідний період;
 • валова заробітна плата до зазначеного періоду.

Здебільшого терміном є попередній календарний квартал. Але це не означає, що обраним проміжком не може бути інший відрізок часу. Основою для розрахунку середнього заробітку, таким чином, може бути рік, півроку і так далі. Задаючись питанням, як розрахувати середню зарплату, варто в першу чергу зрозуміти, за який термін необхідно знайти цей показник.

Надбавки і винагороди

Середній заробіток використовується при розрахунку доплати:

 • за роботу понаднормово;
 • за роботу у свято;
 • за нічну роботу;
 • за роботу у суботу та неділю;
 • через безпосередню педагогічну діяльність вище встановленого діапазону.

Вихідні допомоги і компенсації

Середній заробіток використовується при:

 • визначення суми вихідних допомог з причини організаційних змін;
 • розрахунку вихідної допомоги при припиненні трудових відносин з причин порушень здоров’я в результаті нещасного випадку на виробництві або професійних захворювань.

Визначається також розмірами середнього заробітку:

 • відшкодування шкоди, заподіяної працівником;
 • відшкодування при пошкодженнях, за які відповідає роботодавець, персонал.
Дивіться також:  Самострахування - це... Визначення, основні принципи, переваги і недоліки

Особливі випадки при визначенні середнього заробітку

Однозначно, тут вже був встановлений спосіб того, як розрахувати середню зарплату. Але на практиці людина, в свою чергу, стикається з особливостями і перешкодами при розрахунку середнього заробітку.

При роботі протягом попереднього календарного кварталу – основним періодом не є календарний квартал, але їм вважається час від виникнення трудових відносин до закінчення календарного кварталу.

Ймовірний заробіток використовується, якщо співробітник в основний період відпрацював хоча б 21 день. Ймовірний заробіток розраховується з валової заробітної плати, яку вираховують з початку основного періоду або навіть з офіційної заробітної плати, яку, ймовірно, співробітник одержав би, якби весь цей час працював. Деколи потрібно встановити середній заробіток під час тривалої відсутності роботи. У такому випадку потрібно взяти останній відомий середню зарплату співробітника і середній зростання її на підприємстві.

У відпустці

Нерідко даний показник необхідний для розрахунку виплат у відпустці. Заробітна плата за час відпустки розраховується у відповідності з наступними правилами. Виплачується зарплата, обумовлена виходячи з щомісячною постійної виплати (наприклад, базовий оклад, надбавки у фіксованому розмірі). Враховується в оплаті праці та час відпустки у розмірі належної працівнику плати в місяці використання відпустки. Включаються елементи винагороди за місячний період , за винятком складових заробітної плати, зазначених у ставкою щомісячної постійної оплати.

Варто зауважити, що заробітна плата у відпустці виплачується працівникові, виходячи з оплати протягом 3 календарних місяців, що передують місяцю початку відпустки. У випадках значного коливання величини складових заробітної плати, зазначених вище, ці компоненти можуть бути враховані при розрахунку відпускного винагороди в загальному, середньому розмірі за строк, що не перевищує 12 календарних місяців, що передують місяцю початку відпустки.

У свою чергу, відпускні розраховуються наступним чином. Поділяється сума на кількість годин, протягом яких працівник виконував роботу. Потім множиться винагороду за одну годину роботи на кількість годин, які працівник витратив на час відпустки в межах нормального робочого часу — відповідно до чинного у відношенні його графіком робочого часу, — якщо в цей час він не використав можливості відпустки.

Таким же чином слід визначати основу розміру заробітної плати за час звільнення працівника від обов’язків у зв’язку з звільненням за трудовим договором і розрахувати її величину. Після припинення трудових відносин слід вказати, що у разі укладення такого договору працівнику належить компенсація, розмір якої не може бути нижче 25 відсотків.

В основу розрахунку суми збитків закладається, таким чином, винагорода, що працівник дійсно отримав, а не зарплата договірна. Якщо людина працювала менше, ніж строк, встановлений у договорі, то до уваги береться середньомісячна заробітна плата, одержувана ним, помножена на кількість місяців дії договору.

Документи на субсидію

Відповідно до законом РФ деякі категорії громадян мають право на отримання спеціальних субсидій при оплаті послуг ЖКГ. Для того щоб їх отримати, необхідно надати такі документи на субсидію.

Це безпосередньо заяву на її отримання, паспортні дані, документ, що підтверджує російське громадянство, свідоцтва про родинні зв’язки з сім’єю, що проживає з даною особою. Знадобляться їхні паспорти, свідоцтва про народження, у випадку з неповнолітніми особами. Потрібно надати довідку про склад сім’ї. Тут слід заповнити бланк довідки про доходи. Потрібні і виписки особового рахунку ЖКГ, документація, що підтверджує права на соціальну підтримку.

Дивіться також:  Сергій Пугачов: біографія. особисте життя, сім'я, бізнес і фото

Документи, що підтверджують дохід

Існує перелік документації, яка може виконати дану мету. По-перше, це довідка з податкового органу про дохід, що підлягає оподаткуванню. По-друге, це заяви членів сім’ї, не визначені на основі положень про прибутковий податок з деяких доходів, отриманих фізичними особами за календарний рік, що передує даному періоду. По-третє, це свідчення членів сім’ї, які містять інформацію про розмір внесків на соціальне страхування за календарний рік, що передує даному періоду (довідка з соціального страхування, або довідка від роботодавця).

Ще один документ, що підтверджує дохід, — це довідка компетентного органу муніципалітету, платіжний ордер. Також це заява про розмір ділянки, вираженого в гектарах. Відомості про доходи сім’ї дізнаються і з договору оренди в разі ухвалення остаточного рішення повністю або частково перебуває у власності сім’ї ферми в оренду на підставі договору.

Наступний документ — копія підлягає виконанню рішення суду по аліментах або копія затвердженого судом мирової угоди, укладеної перед посередником, згідно з яким він повинен виплачувати аліменти. Таким документом вважається свідоцтво про грошові перекази.

У цей перелік входить і документ з зазначенням дати втрати доходу і щомісячний розмір втраченого доходу. Підійде свідоцтво про дохід, отриманий від продажу квартири.

Доказом може бути і копія остаточного рішення суду у сімейних справах про усиновлення. Також використовується рішення судових органів про призначення опікуна дитини. У бланки Довідки про доходи», таким чином, можуть бути внесені дані документи.

Приклади

1 червня 2008 року роботодавець виніс рішення про зниження зарплати для свого підлеглого із 4000 руб. до 3000 руб. 30 червня 2008 року він вирішив з ним закінчити трудові відносини. На момент розірвання трудового договору працівник мав право на зарплату в розмірі 3000 рублів, що є основою для розрахунку, однак необхідна сума саме середньої заробітної плати, розрахована як еквівалентна за відпустку.

Цей механізм стає трохи складніше, якщо працівник отримував зарплату змінну (наприклад, у нього була погодинна ставка) або в додаток до основної оплати йому нараховувались змінні компоненти, наприклад, бонуси. Частини заробітної плати, отримані їм у протягом 3 місяців, що передують місяцю розірвання трудового договору, враховуються в середньому розмірі за відповідний період.

У другому випадку співробітник отримував винагороду в розмірі 170 рублів/год. Роботодавець вирішив з ним розірвати трудові відносини 30 червня 2008 року. Щоб визначити його середню місячну заробітну плату, доведеться враховувати зарплату підлеглому з травня, квітня і березня 2008 року, що становить:

 • травень 2008 року: 170 рублів х 168 годин = 28560 рублів;
 • квітень 2008 року: 170 рублів x 176 годин = 29920 рублів;
 • березень 2008 року: 170 рублів x 160 годин = 27200 рублів.
Дивіться також:  Квартальна забудова: особливості планування території, інфраструктура. Сучасні тенденції містобудування

Потім їх потрібно підсумувати (28560 + 29920 + 27200 = 85680) і розрахувати середню заробітну плату цих трьох місяців (85680 рублів : 3 = 28560 рублів). Таким чином, середня місячна заробітна плата враховується як еквівалентна відпускних. Вона склала в цьому випадку 28560 рублів. Якщо працівник отримував фіксовану зарплату щомісячно, а також винагороду змінну (наприклад, фіксований базовий оклад плюс щомісячна мінлива премія), слід, в свою чергу, врахувати постійний елемент, який виплачувався працівнику протягом 3 місяців, що передують місяцю розірвання трудового договору. В такому випадку співробітникові належала постійна зарплата в розмірі 21000 рублів в місяць. Крім того, він отримував також щомісячні перемінні бонуси. Розірвання договору відбулося 30 червня 2008 року. Тоді роботодавець повинен прийняти до уваги розмір бонусу за три останніх місяці, що передують місяцю звільнення. Він склав:

 • травень 2008 року — 4800 рублів;
 • квітень 2008 року — 5200 рублів;
 • березень 2008 року — 4400 рублів.

Щоб розрахувати середню заробітну плату працівника, зазначені суми повинні бути розраховані так:

 • 4800 руб + 5200 руб + 4400 руб = 14400 руб.;
 • розрахувати середню зарплату в період цих 3 місяців: 14400 руб. : 3 = 4800 крб.;
 • підсумувати постійні та змінні компоненти заробітної плати: 21000 руб. + 4800 крб. = 25800 руб.

Таким чином, середня місячна заробітна плата складе тут 25800 рублів.

Середній заробіток по країні

Головне Статистичне Управління публікує дані щодо середньої заробітної плати в місяць. Регулярно оголошується також, скільки вона склала за певний рік. Останній показник дуже важливо, враховуючи те, що на його основі розраховуються, наприклад, утримання, що стягуються судовими приставами. Простіше кажучи, сума в середньому по країні — це результат ділення величини заробітку на число зайнятих.

Що не враховуються в середній зарплаті

Слід зазначити, однак, що враховуються в даних розрахунках тільки компанії, в яких працює не менше 10 осіб. У статистику не входять малі підприємства. На додаток, беруться на облік тільки доходи зайнятих з офіційним трудовим договором. Не враховуються середні заробітні плати людей, що працюють без його укладення. Не беруться в розрахунок заробітні плати в конвертах. З-за цього багато людей вважають, що офіційні статистичні дані відбивають реальну поточну картину в країні.

Офіційні дані

Згідно статистики, середньомісячна російська зарплата станом на 2018 рік становила 35000 рублів, якщо цю суму округлити. Вона представлена без податкового вирахування. Після нього ж середньомісячна зарплата росіянина стала дорівнювати 30000 руб. Важливо відзначити, що у вигляді перерахованих вище факторів дана статистика вважається не зовсім точною. Насправді ситуація може бути зовсім іншою. Існує великий пласт населення, який продовжує працювати без трудового договору, працюючи, приміром, на ІП. У 2018 році, згідно зі статистичними даними, відзначилася тенденція до зростання середньомісячної зарплати середньостатистичного росіянина на кілька тисяч рублів.