Озимину – це що таке? Походження і правопис слова

Озимину – це що таке? При проголошенні цього слова виникає асоціація з зимою. Така асоціація є вірною, так як дана лексема належить до посівам, які ростуть в умовах зниженої температури. Докладно про те, що це – озимину, буде розказано в статті.

Звернемося до словника

Там дається два значення слова «озимину». Розглянемо їх.

По-перше, це сільськогосподарський термін, що позначає посіви озимих культур, їх сходи.

По-друге, також у сільському господарстві, це поле, яке включена зазначеними вище культурами.

Щоб краще розібратися в тому, що це – озимину, наведемо приклади речень з даною лексемою.

Приклади вживання

Можна навести такі, як:

 • Над вологим полем висів туман, а кожна травинка озимини була вкрита безліччю крапельок.
 • Червоні черепичні дахи селищ було видно здалеку, вони сильно відрізнялися від яскравої озимини, весело виділяючись на її тлі.
 • У відсутність дощів озимину гинула в сухій землі, вся надія була на швидкі опади.
 • Прощаючись з весняною землею сніг переливався алмазами серед навколишнього озимини так, що дивитися на нього було боляче.
 • Хотілося швидше сховатися в лісі, але дорога, супроводжувана озимями, тривала ще майже за кілометр.
 • В цей рік знову трапилося нещастя, на наші озимини сусіди запустили коней. Боротися з цим марно.
 • Кращому розумінню значення «озимину» буде сприяти і розгляд походження цього слова.

  Етимологія

  Воно утворене з двох частин. Перша з них – це прийменник «о», а друге – іменник «зими». Останнє походить від праслов’янського zīmā в значенні «зима». У числі іншого від нього утворилися:

  • давньоруське і старослов’янське «зима»;
  • болгарське та сербохорватської «зИма»;
  • українське «зима»;
  • словенське zíma;
  • чеське, словацьке, польське zima;
  • нижнелужское і верхнелужское zyma.
  Дивіться також:  Народна етимологія: поняття, значення та застосування в лінгвістиці

  На думку етимологів, праслов’янське іменник zīmā сходить до праіндоєвропейської формі g’heim в тому ж значенні. Є спорідненим:

  • литовському žiemà в значенні «зима»;
  • латышскому zìema – те ж саме, що і в литовському;
  • давньопруське semo в тому ж значенні;
  • древнеиндийское hḗman, що позначає «взимку» і himás – «зима»;
  • авестійське zyå, zimō, значення яких, відповідно, «мороз» та зима»;
  • грецьке χεῖμα, що перекладається, як«зима», і χειμών, що позначає зимову бурю, а також χειμερινός, значення якого «зимовий»;
  • албанське dimën – «зима»;
  • латинське hiems – «зима», hībernus – «зимовий», bīmus – «дворічний».

  Продовжуючи розгляд значення слова «озимину», перейдемо до його написання.

  Питання грамотності

  Як пишеться слово «озимину»? Як правило, труднощі виникають із-за того, що у другому складі голосний звук є ненаголошеним. Тому незрозуміло, яка літера повинна в ньому стояти – «е» або «і».

  Як видно з етимологічного аналізу, що вивчається лексема походить від іменника «зима», тому перевірочний спільнокореневим словом є це ж іменник у множині з наголосом на першому складі – «зими», а також прикметник «зимовий». Отже, в слові «озимину» у другому складі пишеться буква «і».

  Друге питання, яке нерідко виникає при написанні даного слова, пов’язаний з м’яким знаком на кінці. Справа в тому, що при вимові м’якість приголосного звуку «м» не завжди можна чітко вловити. Так потрібен він тут чи ні? Відповідь: «так». З чим це пов’язано?

  Є правило, згідно з яким м’який знак ставиться в іменниках третьої відміни, що належать до жіночого роду, які мають нульове закінчення і стоять у називному відмінку. Саме таким і є аналізоване слово.

  Таким чином, неправильні написання, це: «землю», «озем», «озим», а правильне – «озимину».

  Дивіться також:  Що таке смисловий дієслово? Визначення, особливості та приклади

  Озима культура

  На закінчення розгляду питання про те, що – це озимину, скажемо кілька слів про сельхозкультурах, з якими пов’язують досліджуване слово.

  Вони являють собою форму однорічних зернових рослин, як правило злакових, у яких життєвий цикл вимагає перезимівлі. Це може бути як один, так і кілька місяців. При цьому потрібні знижені температури.

  Час посіву озимих – це осінь. Вони проростають до настання зими, а навесні їх життєвий цикл триває. А дозрівають вони раніше ярових. Останні – це однорічні культури, які висівають навесні.

  Зазвичай врожайність озимих більш висока. Це відбувається за рахунок використання ними запасів вологи, які знаходяться ранньою весною в ґрунті. Але можливість їх вирощування існує тільки в тих районах, де спостерігається високий сніговий покрив і м’які зими.

  Крім цього, озимі є більш вимогливими до грунту, менш засухостійкими. Часто в порівнянні з яровими їх хлібопекарські якості гірше. Озима форма є, наприклад, у пшениці, жита і ячменю.