Суспільні товари: поняття, види, приклади, виробництво

Суспільне благо – це благо, яке призначене для спільного споживання жителями країни і доступно для багатьох людей. Від приватних благ воно відрізняється тим, що приносить користь не одній приватній особі, а великому числу людей на рівноправній основі. Суспільні блага можуть бути платними і безкоштовними. Однак покарання за неоплачене використання платних суспільних благ або товарів набагато м’якше, ніж приватних. В останньому випадку це означає злочин, що підпадає під категорію кримінально караних діянь.

Суспільний товар (або послуга) – це благо, призначене для громадського, а не особистого користування. Він використовується в загальних цілях. Виробництво суспільних товарів найчастіше оплачує держава. При цьому користування їм приносить користь або вигоду великому числу людей.

Особливості суспільних благ

Такі блага мають такі характерні особливості:

  • Ними користується будь-який бажаючий. Заборонити конкретній людині це робити практично неможливо.
  • Суспільні блага неконкурентні по своїй суті. Споживання їх одним громадянином майже не впливає на можливість використання його іншими людьми.
  • Такі блага не можна розділити на окремі компоненти.