Мережева організаційна структура: види, переваги та недоліки

21 століття ознаменувався тим, що в менеджменті організацій починаються експерименти з метою оптимізації управління та пошуком нових форм, що враховують нові реалії ведення бізнесу. Так з’являється мережева організаційна структура, яка покликана подолати недоліки традиційних моделей оргструктур. Однак як і у будь-якої новації, у такої форми управління теж є свої обмеження й особливості. Розповімо про переваги й недоліки мережевої організаційної структури, її види та практики застосування.

Поняття організаційної структури

Будь-яка компанія – це безліч взаємозв’язків: між працівниками, між керівником і підлеглими, між постачальниками та продавцями. Для того щоб зробити ці зв’язки ефективними, налагодити оптимальний режим виробничого процесу, і необхідна організаційна структура підприємства. Вона впорядковує зв’язку, розподіляє повноваження, встановлює коло осіб, які приймають рішення, та осіб, які їх виконують. Особливість організаційної структури полягає в тому, що вона може бути представлена схематично. І поглянувши на схему, відразу можна зрозуміти, що перед нами: лінійна або, наприклад, мережева організаційна структура. Дані схеми необхідні для того, щоб оперативно діагностувати збої і проблеми в роботі підприємства.

Таким чином, організаційна структура – це затверджена система взаємодії структурних підрозділів компанії між собою в рамках виробничого процесу. Елементами даної системи є відносини підлеглий – керівник, внутрішні норми та інструкції, визначення особистої відповідальності кожного керівника структурних підрозділів і виконавців за покладені на них обов’язки по виконанню робіт на певному відрізку виробничого процесу, розподіл повноважень між менеджерами і персоналом.