Активна безпека автомобіля – це… Визначення, особливості та вимоги

Системи безпеки є центральним напрямом розвитку сучасних автомобілів. Серйозний еволюційний етап у даному напрямку почався з моменту появи перших інтелектуальних пристроїв, які запобігали або знижували ризики аварії. Сьогодні такі системи утворюють цілий пласт коштів, які носять назву активної безпеки автомобіля. Це переважно електронні пристрої, які можуть відслідковувати певні параметри стану машини, вчасно подаючи сигнали про можливі загрози.

Поняття систем активної безпеки

Для розуміння того, що собою представляють такі системи, необхідно для початку розглянути принцип дії механізмів, які є їхньою протилежністю. Тобто мова піде про системи пасивної безпеки. Як вже було зазначено, це механічні пристрої, причому традиційно ніяк не пов’язані з електронними засобами управління. Вони спрацьовують в моменти, коли фізично фіксується зовнішній вплив. Що ж стосується активної безпеки автомобіля, це комплекс пристроїв, які орієнтуються на запобігання ДТП, а також мінімізацію ризиків, що призводять до інших негативних наслідків. Це можуть бути не тільки електронні прилади з датчиками, але і конструкційні частини машини. Більш того, на ефективність таких систем впливають і робочі характеристики автомобіля, які безпосередньо ніяк не пов’язані з завданнями забезпечення безпеки.