Територіально-виробничий комплекс – це… Визначення, основні поняття, призначення і формування

Дотримання принципу територіального поділу праці є одним з ключових факторів організації ефективного виробничого процесу. Розуміння необхідності раціонального розподілу потужностей в контексті і галузевої специфіки призвело до вироблення особливих форм організації трудової діяльності. На цьому ґрунті й була створена концепція територіально-виробничого комплексу (ТПК), відповідно до якої передбачалося об’єднання декількох підприємств, тісно зв’язаних спільною інфраструктурою.

Поняття виробничого комплексу

Сама ідея виробничого комплексу виникла у результаті прагнення до оптимізації робочих технологічних процесів. На практиці оптимізація такого роду стала можливою, коли керівники підприємств стали виявляти цілі групи повторюваних комбінацій з однотипними поєднаннями операцій і допоміжних (паралельних) процесів в рамках одного виробництва. Таким чином був зроблений висновок, що потужності підприємств в принципі можуть об’єднуватися не тільки за ознаками галузевої спрямованості чи продукції. Ефективний энергопроизводственный цикл з певним набором операцій може обслуговувати одночасно кілька підприємств, використовуючи ті ж джерела сировини і випускаючи умовні заготовки або енергію одного типу з достатнім попитом на цільових точках споживання.