Інвестиційний капітал: поняття, умови створення, види та прибутковість

Капітал – це гроші, товар, продуктивна форма. Кругообіг починається з грошей. Для розширення виробництва потрібно розташовувати засобами, інвестувати їх у справу. Вишукавши і вклавши суму в підприємство, людина тим самим застосовує інвестиційний капітал. Термін позначає додаткові гроші, використовувані для придбання виробничих засобів, реалізації проектів, щоб забезпечити більшу, ніж раніше, прибуток.

Звідки ростуть ноги?

Інвестиційний капітал підприємство отримує з власних коштів власника та залучених чужих ресурсів. Перше є нерозподіленим прибутком з відрахуваннями на амортизацію. Друге передбачає якісь вільні кошти, які видають фізичні особи, юридичні особи, держава. Такі кошти – основний об’єкт операцій з використанням цінних паперів.

Всякі заощадження стають інвестиціями, якщо витрачаються на придбання виробничих елементів. Вони є єдиним джерелом инвесткапитала. Засоби виникають, коли доходи отримують окремі люди, корпорації, коли уряд отримує дохід, при цьому сума виявляється більшою, ніж витрати цього суб’єкта.