Консолидируемый баланс: опис та порядок складання

Консолидируемый баланс є видом бухгалтерської звітності, яку заповнює практично кожне підприємство. За допомогою цього документа стає можливим узагальнити інформацію про майно організації, відстежити зміни в динаміці. На основі отриманої інформації приймаються поточні і стратегічні рішення в процесі управління підприємством. Що собою являє бухгалтерський баланс, а також основні принципи його складання будуть розглянуті далі.

Призначення балансу

Зведено-консолідований баланс являє собою різновид бухгалтерської звітності, що організація надає в ИФНС. Зібрана в ньому інформація дозволяє проаналізувати поточну діяльність компанії, а також скласти прогноз. Баланс складається за певний період (найчастіше рік). Це дозволяє відстежувати зміни в майновому стані організації в часі.

Консолидируемый баланс являє собою наступне:

 • Майновий стан компанії.
 • Відображення результату діяльності.
 • Стан фінансів організації.
 • Структура майна.
 • Відображення зміни вартості організації.

Варто розуміти баланс як звітність, яка характеризує діяльність організації в цілому. Тому ця форма є головною, а також універсальної. Інші різновиди бухгалтерської звітності її доповнюють. Бухгалтерський баланс з цієї причини називають формою № 1. Це своєрідний стрижень, навколо якого групуються дані про результати роботи підприємства.

Консолідований баланс складають на певну дату. Зіставляючи дані в часі, можна відстежити динаміку майнового стану організації. Користувачами інформації, узагальненої в бухгалтерському балансі, є:

 • ИФНС;
 • власники організації;
 • управлінці різного рівня;
 • працівники фінансово-економічної служби;
 • представники держстатистики;
 • кредитори або інвестори;
 • спонсори;
 • контрагенти, партнери організації;
 • представники адміністрації діяльності компанії.

На основі поточного складається прогнозний баланс. При цьому застосовується типова, законодавчо встановлена форма. Вона розглядається як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Але для підприємства може знадобитися формувати звітність не за стандартною формою. В цьому випадку дані представляють у трансформованій формі. Це дозволяє детально розглянути результати поточної діяльності. На основі отриманої інформації управлінці можуть прийняти відповідні рішення та конкретні заходи щодо поліпшення роботи організації. Дуже важливо знати порядок формування консолідованого бухгалтерського балансу.