Що таке первинна документація в бухгалтерії? Визначення, види, особливості та вимоги до заповнення

Бухгалтерія кожного підприємства має справу з первинною звітністю. Перелік первинної документації у бухгалтерії включає в себе декілька обов’язкових паперів. Кожна з них має відношення до стадій бізнес-процесу. У випадку, якщо співробітники організації не займаються веденням первинної документації в “1С: Бухгалтерії”, компанію чекають відчутні санкції.

Що це таке?

Облік первинної документації у бухгалтерії є першочерговим завданням. Вся діяльність, що здійснюється у цьому напрямку, регламентується ФЗ “ПРО бухгалтерському обліку”. Так, у першому пункті дев’ятої глави сказано, що до первинної документації можна відносити будь-яку правильно оформлену та засвідчену керівництвом папір, що відбиває різні епізоди господарської діяльності компанії. До речі, цими епізодами називаються:

  • отримання грошей за товари або послуги, надані підприємством;
  • перерахування коштів за отримані ТМЦ.

Таким чином, крім обов’язкового списку первинної документації у бухгалтерії, є і додатковий. Його, як правило, складають за бажанням керівництва фірми. І вносять у нього бланки, які мають відомості про взаємозаліки, не мають фінансового підґрунтя.