Формула обсягу шестикутної призми. Об’єми геометричних фігур

Всі фігури, які обмежені гранями, що перебувають у різних площинах в просторі, володіють певним обсягом. Обчисленням цієї величини займається спеціальний геометричний розділ – стереометрія. У цій статті наведемо формулу обсягу шестикутної призми.

Що таке призма?

Очевидно, що перш ніж знаходити об’єм геометричної фігури, слід познайомитися з нею і зрозуміти, якими властивостями вона володіє. В даному випадку мова йде про призмі. У стереометрії для цієї фігури наводиться наступне визначення: призмою називається будь-просторовий геометричний об’єкт, який обмежений двома n-косинцями, що знаходяться в паралельних площинах, і n параллелограммами. Тут n – будь-яке натуральне число починаючи з трьох.

Побудувати фігуру нескладно. Для цього слід взяти довільний багатокутник і за допомогою однакових паралельних один одному відрізків перенести його в іншу площину. Отримана фігура буде призмою. Відзначимо, що вона, на відміну від конуса, циліндра і сфери, не є фігурою обертання, тобто її не можна отримати з допомогою обертання навколо осі будь-якої плоскої фігури.

Вище на малюнку наведено для прикладу паралелепіпед, який є чотирикутної призмою.