«Табула раса» — це ціла філософія?

Переклад «табула раса» з латини найбільш відомий (у дослівному своєму варіанті), як «чиста дошка». Однак його можна дуже часто зустріти в наукових, художніх і публіцистичних текстах, а так само в мові людей, знайомих з латинською мовою. Воно стало стійким виразом багато століть назад, значно змінило свій зміст з тих пір, увібрало в себе нову семантику, однак у мові залишилося, сіла міцно і — більш того, розуміється всіма країнами, причетними до європейської культури і сьогодні, або її так званими «спадкоємцями» (країни Американських континентів).

Історія вираження

Історія виникнення виразу «табула раса» (для простоти будемо писати російськими літерами) сягає своїм корінням в античну літературу і філософію. Вперше воно зустрічається у знаменитому трактаті Арістотеля «Про душу». У нього «табула раса» — це просто-напросто вкрита воском дощечка, використовувана для письма. Які були, безсумнівно, знайомі кожній грамотній людині тих далеких часів. З нею мислитель порівнює людський розум.

Не варто забувати: значення виразу, як вже було сказано, змінюється з розвитком історії. Словосполучення не раз вживається в Середні століття (зокрема — перським лікарем і філософом, східним послідовником ідей Аристотеля, Авиценной). Але найбільш значне поширення воно отримує в епоху Просвітництва завдяки знаменитому англійської культурному діячеві Джону Локку (1632-1704).

Термін у філософії Просвітництва

В працях Локка «табула раса» — це чистий, не затьмарений ідеями і знаннями розум тільки народженої людини. Будучи сенсуалистом, прихильником ідей емпіризму, Локк виступав проти ідей про вроджених знаннях у людини; таким виразом він називає будь-яку душу до набутого нею життєвого досвіду. Він вважав, що все, що становить особистість і характер людини, його багаж навичок і вантаж комплексів — все це формується виключно по мірі накопичення ним власного життєвого досвіду.

У Локка термін «табула раса» вперше використовується у його філософському трактаті 1690 року під назвою «Досвід про людському розумі». Важливо відзначити, що в епоху Просвітництва, на відміну від традицій Середньовіччя, подібні праці вже пишуться на мові автора (в даному випадку, відповідно, латинською). Таким чином, «табула раса» латинь, як середовище свого зародження, вже померлу і втратила свою колишню актуальність, долає, вторгаючись разом з інтелектуальної та ідеологічної революцією, у різні країни і їх мови.

Tabula rasa як фразеологізм наших днів

Незважаючи на те, що вираз «табула раса» — це ціла історія з власними перипетіями (зміною семантики), іменами і згадками, вираз використовується і донині, причому далеко не в таких пафосних контекстах, як у наших попередників-філософів.

Наприклад, крім піднесено-поетичного сенсу, вже поясненного у статті, воно може вживатися і в іронічному контексті. У цьому випадку «табула раса» — це, можливо, жартівливе поименование студента або учня, якому тільки що пояснили цілу тему докладно і з разжеванными прикладами, і який незабаром все тут же забув. Само собою, бідному вчитель чи вчителю доводиться починати пояснення, як кажуть, «з чистого аркуша».

Вживання

Однак навіть згадане жартівливе наречення — явно не слово-мешканець вашого активного словникового запасу. В іронічному сенсі вжити такий фразеологізм доречно хіба що в університетському середовищі або ж у колі освічених людей, які вивчали латину в університеті.

Так, сьогодні «табула раса» — це свого роду архаїзм, але архаїзм з властивим їй смаком: побачити його можна в таких текстах, де поряд з цим вживаються і такі латинизмы, як «ad hoc», «nota bene», «et cetera» та інші.