Державні інформаційні ресурси: основні поняття, формування та забезпечення

Сучасне суспільство називають інформаційним. Це пов’язано з тим, що різні новини і відомості є затребуваними товарами на ринках. У всіх сферах інформація набуває особливу значущість для її збору, зберігання і обробки створюються спеціальні системи. Держава є одним із найбільших виробників і в той же час споживачем цієї бази даних. Розповімо про те, як здійснюється державне управління інформаційними ресурсами, як вони забезпечуються формуються й використовуються.

Вихідні поняття

Для розуміння специфіки інформаційних ресурсів необхідно визначитися з тим, що це таке. Під цим терміном розуміють відомості, зафіксовані на будь-якому носієві і передаються для зниження невизначеності. Інформацію можна доносити від однієї людини до іншої, від машини до суб’єкта, шляхом автоматизації. А також у формі сигналів її можуть передавати живі істоти і рослини. Для такої мети інформація повинна бути одягнена у форму повідомлення. Це може бути текст, мова, схема, зображення, система кодів.

Сутність інформації можна визначити через поняття знання. Людина, отримуючи повідомлення, повинен декодувати інформацію і отримати сенс сказаного, тобто щось, що не було йому відомо до цього моменту. Якщо нічого нового немає, то повідомлення вважається несодержательным. До вихідних понять також належать відомості про джерела інформації. Сюди включаються документи, зафіксовані на матеріальних носіях. Також інформація може бути представлена у вигляді даних: сигналів, цифр, букв, зображень. Вони, в свою чергу, фіксуються на різних носіях.