Нові форми роботи з батьками. Нетрадиційні форми роботи з батьками

Дошкільна і шкільна освіта передбачає взаємодію вихователів і педагогів з батьками (законними представниками) дітей. Якщо в ДНЗ в якості структурного елемента виступає група, у школі — класний колектив. Якою б високою не була кваліфікація педагога, як би детально він продумував свою діяльність, йому потрібні сучасні форми роботи з батьками.

Завдання нових освітніх стандартів

У рамках модернізації російського освіти важливим елементом є розвиток діалогу і повноцінного партнерства між освітньою організацією та родиною. Нові форми роботи з батьками дозволяють встановлювати взаємодовіру, взаємоповагу, взаємодопомогу, здійснювати диференційований підхід до кожної сім’ї. Для підвищення ефективності взаємодії педагоги вивчають соціальний склад сімей, залучаючи психолога.

Традиційні методи

Які класичні форми роботи з батьками можна використовувати вихователям і вчителям? На першому етапі роботи необхідні зустрічі-знайомства, а також проведення анкетування. В рамках відкритих занять педагоги можуть інформувати батьків про специфіку виховного та освітнього процесу, проводити для них групові та індивідуальні консультації, батьківські збори.

Непоганий результат дають і такі класичні форми роботи з батьками: інформаційні стенди, папки дитячої творчості, виставки.

Для підвищення освітнього рівня батьків вчителі організовують батьківські збори, семінари, лекції.

Окреме місце відводиться залучення законних представників дітей до організації концертів, конкурсів, проектів, досліджень.