Аналіз, характеристика і вид шкоди

Природні та техногенні надзвичайні ситуації тягнуть за собою певні наслідки. В залежності від масштабу вони можуть проявлятися у різних сферах життєдіяльності індивіда, суспільства і держави в загальному сенсі. Варто зауважити, що прояв наслідків може настати як відразу ж після надзвичайного випадку, так і протягом відносно тривалого відрізка часу. Як правило, вплив техногенних і природних надзвичайних ситуацій призводить до актуалізації наступній ланцюжка: наслідки — певні втрати — шкоди — її відшкодування. У нашій статті мова піде про різновиди шкоди, існуючих на сьогоднішній день, а також про відшкодування шкоди і види відповідальності.

Що таке втрати?

Як з’ясувалося, під наслідків надзвичайних ситуацій слід розуміти результат впливу певних факторів. Так, наслідки подібних випадків об’єднують всі різновиди змін в політичній, соціально-економічній, науково-технічній та інших сферах життєдіяльності індивіда, суспільства і держави в цілому, які ініціюються або в деякій мірі посилюються за допомогою сталися надзвичайних ситуацій.

Під втратами доцільно розглядати частину наслідків, пов’язаних з негативними змінами в ключових сферах життєдіяльності держави. У цього терміна є і більш вузький зміст. Так, під санітарними і безповоротними втратами можна розуміти жертви надзвичайних випадків.