Фідуціарна обов’язок учасників корпоративних відносин: поняття та приклади

Фідуціарні права і обов’язки відрізняються дуже заплутаним характером. Суди накладають відповідні обов’язки на учасників відносин: між працівником і роботодавцем, лікарем і хворим, керуючим і бенефіціаром адвокатом та клієнтом і так далі. При цьому від фидуциаров потрібно слідувати генеральної обов’язки, яка в той же час відрізняється безліччю варіацій в кожному конкретному випадку. Крім того, суди покладають обов’язки ad hoc у тих правовідносинах, де одна особа довіряє іншому, в результаті чого зазнає збитків. У статті розглянемо поняття фідуціарної відповідальності, формування цього інституту в США і російський досвід.

Поняття

Фідуціарна обов’язок – це обов’язок полягає в утриманні від дій, спрямованих на власну вигоду відносно активу бенефіціара при виконанні повноважень. Турбота і обачність, що проявляється при цьому, не є по своїй суті фідуціарної, так як може з’являтися і в інших правовідносинах.

Фідуціарна обов’язок – це механізм, який забезпечує захистом в тих ситуаціях, при яких здійснення дій на свій розсуд однієї особи повинно контролюватися з-за специфічних правовідносин з іншою особою. Багато юристів вважають, що дані відносини характеризуються необмеженими повноваженнями фидуциара і неможливістю контролювати його дії бенефіціаром.

Причина цього криється в тому, що у бенефіціара немає ні дані, ні належної кваліфікації для розуміння ситуації. Тому існує механізм компенсації допомогою проведення судового контролю.

Фідуціарні відносини в США

Розглянемо, як розвивалися фідуціарні відносини в США. Спочатку вони грунтувалися на тому, що фідуціар відмовляється від своїх інтересів і виконує діяльність лише в інтересах бенефіціара. Стандарт високої якості виконання фідуціарних обов’язків був використаний у справі Меинхард Салмон, де суддя тлумачить відповідні відносини у вигляді морального імперативу. Справа стосувалася спільного підприємства. Воно сильно вплинуло на подальший розвиток обов’язків також в рамках закритих корпорацій.

Справа “Меинхард-Салмон”

Суддя використав фідуціарний принцип у самому широкому розумінні, сказавши про те, що партнери спільного підприємства є товаришами і, реалізуючи бізнес спільно, несуть зобов’язання один перед одним за допомогою прояви найвищої відданості. Багато з того, що дозволено в звичайних випадках у договірних правовідносинах, забороняється для осіб, які несуть фідуціарні обов’язки. Поряд з чесністю їх поведінка повинна характеризуватися повагою один до одного.

Дивіться також:  Беруші: де продаються, для чого призначені та інструкція по застосуванню

Справа “Донак”

Надалі в справах про закритих корпораціях етичні норми поведінки також грали більш важливу роль, ніж задекларовані юридичні стандарти і правила. Наприклад, у справі “Донак” суд визнав, що покладаються на учасників фактично такі ж фідуціарні обов’язки, що і на товаришів в спільному підприємстві (товаристві). Вони виражаються у відданості і сумлінності у найвищому прояві цих якостей. Тобто акціонери не вправі діяти виключно для своєї вигоди. Цим порушуються принципи відданості щодо інших акціонерів, так само як і корпорації. Судом було зазначено, що через неможливість продати акції міноритаріїв мажоритарії легко можуть використовувати дане положення. Таким чином, в закритої корпорації дана ситуація сприяє зловживанню мажоритаріїв своїми правами та обов’язками.

Справа “Вайкс Спрингсайд Нурсинг Хоум Інк.”

Про те, як саме порушувалися фідуціарні обов’язки учасників корпоративних відносин, говориться у справі “Вайкс Спрингсайд Нурсинг Хоум, Інк.”, де, по суті, виражена друга ступінь розвитку відповідних правовідносин.

В даному випадку мав місце конфлікт інтересів. За визначенням суду обов’язки фидуциаров залежать від можливості контролюючого учасника продемонструвати мету своїх дій щодо того, чи відповідають вони інтересам компанії або немає. При наявності такої можливості діє презумпція про те, що оспорюване дія не порушує покладені обов’язки. Виняток становлять випадки, при яких міноритаріям вдасться довести, що мета могла бути досягнута іншим, менш ущемляє їхні інтереси, способом. Зважаючи на те, що у справі Вайкс мажоритарії не продемонстрували ділову мету, судом було встановлено порушення їхніх обов’язків, за що послідувала фідуціарна відповідальність.

Справа “Сміт ст. Атлантік Пропертіс Інк.”

Ще одна важлива справа називалося “Сміт ст. Атлантік Пропертіс, Інк.”. В ньому суд порахував, що поведінка контролюючого акціонера було виправданим до тих пір, поки у нього є більш вагома причина відповідного поведінки порівняно з неконтролюючим акціонером. У цій справі було остаточно затверджено положення про те, що фідуціарні обов’язки не будуть вважатися порушеними у випадку, якщо будуть представлені розумні і обгрунтовані підстави порушення прав міноритаріїв.

Дивіться також:  Оптовий ринок "Садовод": посередники, відгуки, особливості, послуги та асортимент

Прагматичний підхід

Надалі спостерігався відхід від стандарту лояльності і сумлінності, які були озвучені у справі “Донак”, і застосування більш прагматичного підходу, при якому допускалося зацікавлена поведінка контролюючого акціонера. Йому заборонялося тільки заподіювати міноритаріям шкоду навмисно.

При цьому суди виносили рішення про те, що контролюючі акціонери порушували свої обов’язки лише в тому випадку, якщо вони зловживали повноваженнями, а також усували міноритаріїв від участі в прибутку навмисним способом. Хоча суди також називали дії контролюючих акціонерів порушенням їх обов’язків, насправді це відбувалося як умисний делікт, мета якого полягала у витісненні міноритаріїв. В результаті такої практики споконвічна суть концепції була втрачена.

Справа “Зидел ст. Зидел”

Відповідна риторика була особливо помітна у справі “Зидел ст. Зидел”. Суд вказав, що обов’язком є відновлення порушеного права, а не примирення відповідних ділових інтересів. Тому якщо не зафіксований обман, несумлінність, порушення фідуціарних обов’язків та інші незаконні діяння, то це означає, що відсутні причини для звернення в суд.

Після цього суди почали вимагати від акціонера – міноритарія доказів того, що мажоритарій порушив права не один, а кілька разів. В результаті цього став розвиватися делікт з витіснення.

Витіснення

Ця теорія викладена в деталях у справі “Сугерман ст. Сугерман”. Суд зробив висновок про те, міноритарію обов’язково потрібно було довести факт застосування мажоритаріїв декількох механізмів, внаслідок чого міноритарій був відсторонений від розподілу прибутку у вигляді дивідендів або зарплати. Таким чином, слід було показати, що пропозиція про продаж пакета акцій за зниженою вартістю було кульмінацією витиснення міноритарного акціонера. Відповідні дії повинні були бути збитковими для міноритарія, порушення мажоритарія – носити навмисний характер, а позбавлення доходу – навмисний.

Виходить, якщо раніше суди ставилися до категорій винності і порушення закону байдуже, то до цього етапу вони стали допускати можливість дій фідуціарного керуючого у власних інтересах. Причому подібні дії більше не носили протизаконного характеру.

Дивіться також:  Для чого потрібен бізнес-план. Завдання, структура та цілі бізнес-плану

Фідуціарні обов’язки в Росії

В нашій країні цей інститут нещодавно сформований. Він виражається в обов’язки учасників функціонувати сумлінно і розумно. Існують фідуціарні обов’язки ради директорів за російським законодавством, а також осіб, які фактично можуть направляти корпоративні дії.

Наприклад, у справі «УралСнабКомплект» до відповідальності були притягнуті контролюючі особи у зв’язку з тим, що вони виконували контроль над діями юридичної особи. У той же час обов’язки директора входило лише прийняття таких рішень, які є вигідними бенефіціарам.

Те, що вислів «сумлінно і розумно» – це не неподільні фразеологізми (як раніше належало в судах), президія ВАС РФ роз’яснив лише у 2012 році у справі Кіровського заводу. У постанові суду сказано, що дані терміни мають своє окреме значення.

На підставі наявної судової практики на сьогоднішній день можна сказати, що російське право лише початок звертатися до фідуціарні обов’язків. А тому судова практика ще не встигла скластися повністю. Однак загальні тенденції все-таки відбудуться.

Висновок

Незважаючи на невелику судову практику в нашій країні, можна виділити окремі риси, властиві фідуціарні обов’язків, а саме:

  • Вони можуть застосовуватися учасниками обороту з метою визначення стандарту поведінки учасника корпоративних правовідносин в тому випадку, якщо законодавство не передбачає конкретної норми.
  • Основний принцип полягає в пріоритеті корпоративного інтересу над інтересами окремих учасників. Тому відповідні обов’язки полягають у здійсненні активних дій в корпоративних інтересах і непричинении шкоди компанії.
  • На відміну від фідуціарних обов’язків директора ТОВ компанії або іншої організаційно-правової форми, в обов’язки міноритарія не входить виконання активних дій. Але він може блокувати рішення корпорації. Якщо це суперечить корпоративним інтересам, має місце порушення фідуціарних обов’язків.
  • Відповідні обов’язки можуть бути спрямовані на третю особу, якщо воно може впливати на прийняття рішень корпорації, тим самим зловживаючи ними. Третя особа має ставити корпоративні інтереси вище своїх.

Як видно, розуміння судами фідуціарних обов’язків у Росії істотно відрізняється від того, що склалося в США, хоч така практика існує недавно.