Ознаки основних засобів: поняття, види, класифікація

Для будь-якої економічної діяльності потрібні засоби виробництва, які забезпечать її ефективність. У таких є специфічні ознаки. Ці засоби вимагають особливого відношення до себе, яке виражається в спеціальному обліку трьох моментів: їх надходження в організацію, внутрішніх переміщень, а також вибуття. У цій статті розглянемо поняття і ознаки основних засобів, а також розглянемо класифікацію категорії.

Загальна інформація

Засоби праці, які компанія використовує для власної діяльності, називаються основними фондами. А під основними засобами слід розуміти їх вартісний вираз. Крім цього, в процесі опису виробничих активів, які необхідні компанії для отримання доходів, прийнято оперувати такими поняттями:

  • Оборотні — не що інше, як основні засоби, виведені з виробничого циклу, після чого звернені в фінансові активи для покриття потреб фірми.
  • Матеріальні запаси. На відміну від основних засобів, вони застосовуються для подальшої переробки (іншими словами, використовуються в якості сировини) або надсилаються на вирішення управлінських завдань.
  • Нематеріальні активи вважаються еквівалентом основних засобів в області інтелектуальної власності.