Що таке нормування праці? Основні поняття, організація, види, методики розрахунку і обліку

При думці про те, що таке нормування праці, у багатьох з нас виникають асоціації виробництва, безперебійного робочого процесу. Цей термін має велике значення при плануванні економіки. І хоча сьогодні часто можна почути думку, що нормування праці працівників – це відгомін радянської системи виробництва, відмовлятися від застосування цього інструменту не поспішає більшість промислових підприємств.

Для чого встановлюють норми праці

Уявити собі сучасний процес управління без витрат виробництва, особливо при наявності такої складової, як оплата праці найманих працівників, неможливо. Але що таке нормування праці, що мається на увазі під цим поняттям? В першу чергу це механізм встановлення витрат робочого часу на здійснення того чи іншого виду робіт у виробничому середовищі. Норма праці є одиницею міри, яка дозволяє планувати, аналізувати загальні трудовитрати в організаційно-технічних умовах.

Гостра потреба в трудовому нормуванні виникає в період кризи. Прагнення підприємців до скорочення витрат призводить до розробки нових, більш ефективних економічних інструментів. Нормування затрат праці є одним з них. Всі компанії, виробничі об’єднання сектора важкої і легкої промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, бажають не просто зберегти своє місце в ніші вітчизняного ринку, але і досягти більш високих результатів, що неможливо без використання інноваційних підходів та підвищення рівня конкурентоспроможності.

Управління нормуванням праці є важливим елементом виробничого менеджменту, який використовується як вітчизняними, так і зарубіжними підприємцями. Досвід, отриманий у даному сегменті, поширюється не тільки на виробництво матеріальної продукції, але і на сферу послуг. Економісти знаходять за доцільне працювати над нормуванням праці в бюджетних установах, якщо чисельність штату працівників не перевищує 50 осіб. Кажучи простими словами, дотримуватися раціональних і ефективних норм праці необхідно в будь-якій професійній галузі. Нехтувати ними в умовах нестабільності ринкової економіки досить ризиковано.