Інвестиційне проектування. Життєвий цикл і ефективність інвестиційного проекту

Інвестиційне проектування проводиться з метою визначення об’єкта вкладення фінансових коштів, що дасть змогу в майбутньому отримувати дивіденди. Складається при цьому документ має деяку схожість з бізнес-планом, але в той же час проект дозволяє найбільш повно висвітлити інформацію і отримати рішення тієї або іншої економічної проблеми.

Поняття інвестицій та інвестування

Що означають ці терміни, в цілому зрозуміло всім. Однак пізнання істинного сенсу інвестицій дозволить отримати непогані фінансові результати. Станеться це завдяки активізації процесу зростання активів.

Під терміном «інвестиції» розуміють певний спосіб розміщення капіталу, що дозволяє забезпечити її збереження, а також збільшення вартості і отримання позитивної величини прибутку. Часом люди не знають, куди інвестувати невеликі гроші. Це призводить до того, що вони складають їх «в панчоху». Однак подібні дії інвестиціями назвати не можна, адже в такому випадку гроші не захищені від процесу інфляції. При цьому зберігаються будинку купюри не здатні приносити господареві дохід. Куди інвестувати невеликі гроші? Найпоширенішим способом є приміщення їх на відкритий у банку депозитний рахунок. Це вже можна назвати інвестицією, оскільки після певного терміну вкладений капітал збільшить свої розміри.

Заробіток на інвестиції

Цей процес може бути здійснений при переміщенні капіталу в банківські вклади та цінні папери, а також нерухомість. Всі їх називають фінансовими інструментами.

Що розуміється під інвестиційною діяльністю? Це комплекс заходів, які спрямовані на досягнення інвестиційних цілей і створення інвестиційного портфеля. Сюди входить і прийняття рішень про вкладення капіталу в конкретні об’єкти.

Спрямовані можуть бути інвестиції у цінні папери та майно. У першому випадку об’єктом розміщення капіталу є різні фінансові інструменти, які або підтверджують боргові зобов’язання, які засвідчують права на участь в діяльності фірми. Одними з найбільш поширених цінних паперів є опціони, облігації та акції.

Під майновими інвестиціями розуміється вкладення капіталу в реальні матеріалізовані цінності, нерухомість (споруди, будівлі і землю), золото, дорогоцінні метали, антикваріат, твори мистецтва та інші предмети, що є об’єктами колекціонування.

Особливий вид діяльності

Для вирішення складних завдань соціально-економічного плану в промисловому виробництві та у разі здійснення дослідно-конструкторських робіт неможливо обійтися без інвестиційного проектування. Що ж мається на увазі під цим поняттям?

Інвестиційне проектування є особливим видом діяльності. При його здійсненні знаходять своє застосування засоби і методи, які дозволяють в значній мірі удосконалити організацію даних і деталізувати структуру самого інвестиційного проекту. Це робить його більш зрозумілим. Крім цього, важливим чинником є простеження тісному взаємозв’язку компонентів такого проекту, його функцій та технологій. В кінцевому підсумку значно підвищується результативність всіх зроблених дій.

Дивіться також:  Що таке «Вестерн Юніон»: особливості перекладу, відділення, умови, відгуки

Основні завдання

Інвестиційне проектування широко поширене у підприємницькій сфері. Саме тут нерідко здійснюються господарські операції, пов’язані з вкладенням вільного капіталу, що дозволить мати в майбутньому додатковий прибуток.

Найважливішою завданням інвестиційного проектування вважається одержання підприємцем відповіді на питання про привабливість об’єкта для вкладення грошей у наявних економічних умовах. Одночасно з цим подібна робота повинна:

 • забезпечити проведення комплексного аналізу реального попиту, а також того потенціалу, яким володіє ринок збуту;
 • використовувати успішні стратегії, що дозволить прийти до поставленої мети;
 • давати докладний і якісний опис результатів вирішення виробничих завдань з позиції їх спроможності максимально задовольнити потреби споживача.

Визначення обсягу грошових вкладень

Однією з важливих задач інвестиційного проектування є визначення тих обсягів фінансових коштів, які потрібні для здійснення задуманого. На кожному етапі виконання подібних робіт проводяться необхідні розрахунки. Створення інвестиційного проекту важливо і для виключення непередбаченого дефіциту капіталу. Отримані дані дозволять дати рекомендації з вибору найбільш ефективних способів залучення фінансів, виражених у кредитуванні, позики, акціонування і т. д.

В результаті успішного здійснення інвестиційного проектування формується якісний фінансовий план, що містить у собі коефіцієнти і показники, які забезпечать стійкість усього заходу.

Застосовувані методи

Нові інвестиційні проекти створюються в даний час на основі наукового підходу. При цьому використовуються певні методи. Серед них:

 • аналіз наявних вихідних даних;
 • випробування, проведені експериментальним шляхом;
 • виробництво аналітичних розрахунків і технічних експертиз;
 • прогнозування випуску продукції і збуту;
 • тестування проекту.

Крім цього розрізняють моделі аналітичні та імітаційні (динамічні). В чому полягає їх відмінність? Динамічні моделі в інвестиційному проектуванні, на відміну від аналітичних, не дають описи тих зв’язків, які існують в досліджуваній системі. Їх використання дозволяє вибудувати алгоритм, який відображає послідовність етапів розвитку процесів, що відбуваються усередині об’єкта дослідження. Після цього здійснюється попереднє «обігрування» можливих ситуацій на комп’ютері.

Імітаційні моделі в інвестиційному проектуванні застосовуються в тих випадках, коли об’єкт дослідження надзвичайно складний, а його поведінка не піддається опису математичними рівняннями.

Інвестиційний проект

Такий документ є економічним обґрунтуванням доцільності вкладень капіталу в той чи інший об’єкт. З нього можна зрозуміти, наскільки вигідними виявляться інвестиції, які дії знадобиться зробити для отримання бажаної прибутку.

Складання такого проекту зумовлене необхідністю залучення інвесторів. Ніхто і ніколи не стане вкладати свій капітал в який-небудь об’єкт, попередньо не вивчивши всі наявні умови. Інвестора в першу чергу цікавлять конкретні цифри. Йому потрібно знати розмір прибутку і протягом якого часу окупляться вкладені ним гроші. Також цікавлять вкладників існуючі ризики, здатні виникнути в ході проведення роботи. Саме тому інвестиційна аналітика повинна переконати підприємця, що дана пропозиція стане для нього вигідним.

Дивіться також:  Що таке диференційовані платежі: визначення, формули та приклади розрахунку

Проекти для вкладення капіталу володіють великою різноманітністю. Вони поділяються за своїм цілям, масштабності, життєвому циклу та сфері реалізації. Розглянемо кожен з цих елементів докладніше.

Цілі

Будь-який інвестиційний проект створюється для з’ясування напрямків максимізації доходу від вкладень у вибраний об’єкт.

Але крім цієї загальної мети існують ще і підцілі. Вони дозволяють надати проекту особливі характеристики. Серед таких підцілей:

 • рішення екологічної або економічної задачі;
 • збільшення обсягу виробництва або кількості послуг;
 • випуск нової продукції.

Масштабність

Оцінюють інвестиційні проекти і по даній характеристиці. Масштабність вказує на розмір тих коштів, які планується вкласти в захід, а також на вплив кінцевих результатів на екологію.

Так, існують:

 • Мегапроекти. Такі вкладення вимагають значних сум фінансування, рівних не одній сотні мільярдів рублів. Це великі програми, які розглядають будівництво великих об’єктів промислової галузі. Прикладом тому може служити регіональний інвестиційний проект по зведенню в Приморському краї заводу по зріджуванню природного газу.
 • Великі. Такі проекти за своїм капіталовкладенням складають до декількох десятків мільярдів рублів. Подібних сум зажадає, наприклад, реконструкція ділянки переробки пластмас, що входить до складу хімічного комбінату.
 • Середні. При розробці таких проектів плановані вкладення капіталу наближаються до мільярда або дещо перевищують його. Гроші, як правило, в таких випадках направляються на будівництво нових виробничих потужностей або модернізацію, а також реконструкцію вже діючих.
 • Дрібні. Обсяг капіталу для вкладення в інвестиційні проекти даної категорії знаходиться в межах від десятка мільйонів рублів до одного мільярда.
 • По впливу проектів їх масштабність підрозділяється на:

 • Народногосподарські. Ці інвестиційні проекти стосуються та впливають на економіку всієї держави. Прикладом тому може служити розробка національної системи платежів із застосуванням пластикових карток.
 • Регіональні. Такі програми схожі з попередніми, але стосуються лише обмеженої території. Прикладом регіонального інвестиційного проекту є зведення мосту в Криму.
 • Галузеві. Такі інвестиційні проекти призначені для реалізації тільки в окремо взятій сфері народного господарства. Наприклад, видобуток нафти на ділянці морського шельфу.
 • Місцеві. Мета таких проектів має безпосередній зв’язок з конкретним населеним пунктом. Прикладом тому може служити зведення невеликий за своїми обсягами електростанції, яка працює на місцевому паливі.
 • Життєвий цикл

  Кожному інвестиційному проекту належить проходження певного часового етапу. Початком такого життєвого циклу є зародження ідеї. Далі слід її оформлення на паперовому носії, що і передбачає роботу з інвестиційного проектування. Закінчується життєвий цикл подібної діяльності вичерпанням усіх можливостей вже реалізованої ідеї в процесі її застосування в конкретному виробництві.

  Дивіться також:  Студія або однокімнатна квартира: що краще? Переваги і недоліки студії

  Інвестиційні проекти виходячи з часу їх здійснення

  Вони можуть бути наступними:

  • короткостроковими (до 5 років);
  • середньостроковими (5-15 років);
  • довгостроковими (понад 15 років).

  Життєвий цикл інвестиційних проектів, що стосуються нового будівництва, завжди більше, ніж тих, які розглядають розширення виробництва на вже наявній технічній і технологічній базі. Крім цього, часовий проміжок виконання великомасштабних робіт завжди перевищує такий же період локальної діяльності. Крім цих показників тривалість життєвого циклу визначається ще й умовами, в яких знаходиться об’єкт, чий розвиток передбачаються капітальні вкладення, а також його оточенням.

  При сприятливому інвестиційному кліматі тривалість часового проміжку виконання робіт істотно скорочується. Подібні умови досить привабливі для підприємців. В такому випадку підвищується ефективність інвестиційного проекту, тобто віддача з вкладень на одиницю часу.

  Сфера реалізації

  За цим показником всі інвестиційні проекти поділяють на:

 • Виробничі. Це інвестиційні проекти, спрямовані на створення реальних продуктів, необхідних для розвитку економіки країни.
 • Соціальні. Такі інвестиції передбачають вкладення в освіту, охорону здоров’я та інші аналогічні сфери суспільного життя.
 • Екологічні. Ці проекти спрямовані на розробку способів і методів захисту атмосфери від шкідливих викидів, збереження природних ресурсів і т. д.
 • Науково-технічні. Такі інвестиції необхідні для підтримки фундаментальної і прикладної науки. Гроші в цьому випадку вкладаються в найбільш перспективні дослідницькі області.
 • У фінансову систему. Такі інвестиції спрямовуються на розробку методів для управління банками, розвитку фондових бірж та фондового ринку, системи страхування і т. д.
 • Організаційні. Такі інвестиції необхідні для вдосконалення управління якістю продукції та виробництвом, а також для створення нормальних умов праці і відпочинку працюючих людей.
 • Оцінка ефективності

  Кожна із стадій реалізації інвестиційного проекту підлягає ретельному розгляду. При цьому проводиться економічна оцінка віддачі вкладень капіталу. На перших стадіях зроблені висновки носять прогнозний характер. В подальшому, виходячи з наявних фактичних показників, оцінка ефективності проекту набуває розрахунковий характер.

  Беручи до уваги те, що будь-які прогнози не можуть володіти стовідсотковою певністю, при їх описі не виключені деякі допущення. Це знаходить своє відображення в точності оцінки. Але інвесторів найбільше цікавить момент переходу коштів із збиткових у прибуткові. Для його визначення існують динамічні і статичні оцінки. Який тип буде обраний, багато в чому залежить від етапу інвестиційного процесу.