Що таке момент інерції? У чому вимірюється момент інерції? Приклад завдання

Механіка являє собою один з основних розділів фізики, в якому розглядаються закони руху й рівноваги тел. При кількісному описі руху обертання важливою величиною є момент інерції. У даній статті вивчимо цю величину. Крім того, відповімо на питання про те, у чому вимірюється момент інерції твердого тіла.

Поняття про момент інерції матеріальної точки

Як фізичну величину, що його визначають у вигляді добутку маси на квадрат радіуса обертання. Припустимо, що існує деяка матеріальна точка, яка має масу m. Вона обертається навколо осі, при цьому радіус кола дорівнює r. При заданих умовах інерції, момент обчислюється у відповідності з наступною формулою:

I = m*r2.

Цією формулою можна користуватися навіть у випадках вивчення тел зі складною формою. Головною умовою справедливості рівності є наявність величезної різниці між відстанню до осі обертання r і геометричними розмірами самого тіла. Наприклад, при розрахунку величини I для нашої планети, яка обертається навколо Сонця по коловій траєкторії, можна вважати Землю матеріальною точкою, оскільки відстань до зірки на кілька порядків перевищує радіус планети.