План самоосвіти вихователя старшої групи ДНЗ. План самоосвіти з ФГОС

Навіщо потрібен план самоосвіти вихователя ДНЗ у старшій групі? В рамках вимог, що пред’являються до дошкільної освіти новими освітніми федеральними стандартами, педагог зобов’язаний систематично підвищувати професійну майстерність.

Для того щоб ця робота була системною, необхідний план самоосвіти вихователя ДНЗ. Старша група по ФГОС передбачає проведення різноманітних заходів, тому педагог повинен продумати послідовність теоретичних і практичних занять, які б допомогли йому виконати соціальне замовлення – виховати гармонійно розвинену особистість (варіант планування представлений на фотографії).

Варіант плану по саморозвитку

Самоосвіта педагога дитячого садка — це цілеспрямований процес вивчення методичних матеріалів та їх практичного застосування в роботі зі своїми вихованцями. Хороший педагог – це людина, яка ніколи не зупиняється на досягнутому. Він намагається шукати нові ефективні методики, що дозволяють виявляти обдарованих і талановитих дітей, підбирати для них ефективні розвиваючі траєкторії.

ФГОС другого покоління, який впроваджений в ДНЗ РФ, передбачає план самоосвіти вихователя ДНЗ. Старша група дитячого саду вимагає від педагога володіння інноваційними методиками. Як можна підвищити свій професійний рівень? Наприклад, план самоосвіти з екології може бути таким.

1 етап. Вивчення теоретичних питань, що стосуються облаштування живого куточка в ДНЗ (вересень-жовтень).

2 етап. Аналіз матеріалів (методик), що стосуються підготовки малюків до сприйняття екологічних знань (листопад).

3 етап. Курси підвищення кваліфікації по екологічному освіті дошкільнят (грудень).

4 етап. Впровадження придбаних ЗУН («знання», «уміння», «навички») в практичну діяльність (січень-травень).

Постановка цілей

Серед тих факторів, які визначають важливість самоосвіти для вихователя 5-6-річних дітей, виділяють:

 • вивчення досвіду колег, освоєння інноваційних педагогічних технологій;

 • систематизацію вивчених методик, які дозволяють систематизувати роботу з дітьми старшої групи;

 • створення умов для нормального психічного, розумового, фізичного, емоційного розвитку вихованців.

Дивіться також:  Чвари – це справа тонка, але неблагородне

Розробка завдань плану

Що повинен включати план самоосвіти вихователя ДНЗ? Старша група передбачає проведення комплексу заходів, які спрямовані на виховання у дошкільників бажання до саморозвитку:

1. Здійснювати систематичний моніторинг методичних матеріалів.

2. Використовувати кращі теорії і практики дошкільної освіти.

3. Впровадити елементи різних педагогічних технологій у власну роботу.

4. Узагальнити і систематизувати досвід.

Принципи самоосвіти

На чому ґрунтується план самоосвіти вихователя ДНЗ? Старша група припускає вибудовування роботи за такими принципами.

1. Безперервність. Для розробки однієї теми потрібно один навчальний рік. Якщо матеріал великий, вихователь продовжує над ним працювати 1,5-2 роки. Приміром, якщо педагогом виявлені серйозні проблеми у вихованців з розвитком мовлення, необхідно внести зміни в план самоосвіти вихователя старшої групи ДНЗ). З розвитку мовлення педагог планує саморозвиток в наступній послідовності:

 • аналіз діагностик, що сприяють виявленню рівня розвиненості;
 • курсова підготовка;
 • визначення оптимальної методики роботи;
 • впровадження ЗУН в практику з метою розвитку мовленнєвих навичок маляти;
 • рефлексія з метою визначення власного професійного зростання.

2. Спадкоємність. Необхідно вибирати тему так, щоб вона була взаємопов’язана з поставленою метою та завданнями розвивального процесу в дитячому садку. Приміром, дослідження «Основи грамоти» є прикладом того, як можна протягом тривалого періоду займатися однією і тією ж проблемою.

3. Реальність відпрацювання на практиці запланованих заходів. Наприклад, працюючи над питаннями, які стосуються комп’ютерних технологій у дошкільній установі, немає сенсу застосовувати в рамках занять з малюками тренажери для швидкого набору тексту.

Вони ще не володіють точними рухами пальців, знають далеко не всі букви. Саме тому цю тему краще не включати в план самоосвіти вихователя ДНЗ. Старша група — той період, коли хлопці прагнуть до придбання практичних навичок, це повинен враховувати педагог.

Дивіться також:  Be able to: використання в англійській

Форми роботи

Для максимальної опрацювання теми самоосвіти вихователь повинен враховувати що роботу йому важливо вести відразу в трьох напрямках:

 • з колегами;

 • з дітьми;

 • з батьками.

У кожному напрямку педагог обирає конкретні форми і методи своєї професійної діяльності. З вихованцями робота здійснюється у такій формі:

 • навчальних і виховних занять (відкритих уроків, постановок, рольових ігор);

 • прогулянок (спостереження, трудова діяльність, ігри, індивідуальний працю);

 • проведення режимних моментів (у вигляді основи для здійснення тем, які пов’язані з культурою здоров’я).

З колегами вихователь веде роботу в наступній формі:

 • відвідує заняття інших вихователів (для обміну професійним досвідом, моніторингу успішності використання різних авторських методики самоосвіти в практику);

 • виступи з результатами діяльності на педагогічних нарадах;

 • участі в засіданнях МО педагогів ДНЗ (з доповідями, презентаціями);

 • публікацій у педагогічних журналах, у професійних спільнотах;

 • проходження курсової підготовки.

Самоосвіта в галузі екології

Як повинен бути складений план самоосвіти вихователя ДНЗ? В старшій групі по екології передбачається системна робота, тому необхідно саморозвиток педагога в цій галузі. Його діяльність повинна сприяти правильній поведінці малюків у природі, формування у них навичок дбайливого ставлення до рослин, тварин.

В план роботи вихователь включає етапи:

1. Вивчення методичних матеріалів в педагогічних виданнях.

2. Аналіз нормативних документів.

3. Участь у семінарах, конференціях з екологічному освіті дошкільнят.

4. Створення куточка природи.

5. Складання екологічних дидактичних ігор у ДНЗ (старша група).

6. Участь у конкурсах, святах з даної тематики.

Тематика самоосвіти з математики

У план самоосвіти вихователя старшої групи ДНЗ) з математики повинні бути включені теоретичні питання. В рамках впровадження ФГОС ДОУ можливий наступний алгоритм підвищення педагогом свого рівня:

1. Вивчення методичних матеріалів (вересень-жовтень).

Дивіться також:  Польща після Другої світової війни: історія, населення та внутрішня політика

2. Відпрацювання теорії допомогою рольових математичних ігор (листопад-грудень).

3. Проведення моніторингу для виявлення рівня сформованості мотивації у дошкільнят до отримання математичних ЗУН (січень).

4. Консультація з психологом з метою підбору ефективних коригувальних методик.

5. Залучення в роботу, спрямовану на формування елементарних математичних понять у дошкільників старшої групи, їх батьків (законних представників).

Підіб’ємо підсумки

В рамках федерального державного стандарту нового покоління, який був розроблений спеціально для вітчизняних дошкільних установ, кожен вихователь зобов’язаний приділяти час для самоосвіти (підвищення свого професійного рівня). Це нововведення є вимогою сучасності. Тільки в тому випадку, коли педагог приділяє увагу своєму розвитку, він зможе виховати талановитих і яскравих дітей.