Розсудливість – це… Значення і определеие

Розсудливість – це поняття, яке неможливо визначити однозначно. Ясно, що воно має пряме відношення до здорового глузду, до розумного підходу до життя, до раціональності та адекватності. Тоді як відсутність розсудливості є серйозною перешкодою на життєвому шляху. Втративши його, людина може піддатися пристрастям і наламати дров. У даній статті буде розглянуто, що таке розсудливість. Це ми розглянемо з різних точок зору.

Слово у словнику

У тлумачному словнику дано таке визначення розсудливості: це здатність людини до розумного мислення, здоровому міркуванню. Ось приклади вживання досліджуваної лексеми.

 • Олександру здавалося, що походи до психолога підтримали його у важкі часи, допомогли йому повернути втрачене розсудливість і не піддатися наздоганяє параної.
 • Я знав людей, які, навіть будучи розбиті паралічем, не тільки зберігали спокій і гарний настрій, але навіть втішали інших.
 • Зрештою, здоровий глузд взяв гору, і керівники конкуруючих кланів виробили правила, які послужили їх примирення.
 • Наскільки розсудливість являє собою природний дар, а яка частина його є розвинулася під впливом обставин, ніхто не може сказати з упевненістю.
 • «Брати, поверніть собі розсудливість і припиніть піддаватися спокусам, бережіть своє чесне ім’я і віру», – священик закликав своїх парафіян, звертаючись до них з церковної кафедри.
 • Олег вже було простягнув уперед руку, наміряючись стиснути гладке плече дівчини, але проблиск розсудливості наздогнав його в останній момент. Він все-таки опустив руку, змусивши себе відійти подалі.
 • Далі будуть розглянуті синоніми до досліджуваного слова.

  Синоніми

  Серед них такі як:

  • раціональність;
  • тверезість;
  • здоровий глузд;
  • розсудливість;
  • благомислення;
  • реалістичність;
  • розсудливість;
  • трезвомыслие;
  • адекватність;
  • здоровий розум;
  • розумність;
  • лояльність;
  • розум;
  • розум;
  • практичність;
  • пристосованість;
  • обґрунтованість;
  • доцільність;
  • обережність;
  • обдуманість;
  • передбачливість;
  • розважливість;
  • реалістичність;
  • здравость;
  • розуміння;
  • розум;
  • практицизм;
  • обачність;
  • статечність;
  • докладність;
  • дианойя;
  • розважливість;
  • раціоналізм;
  • розбірливість;
  • толковость;
  • осмисленість.

  Досліджуване слово складається з двох інших. Перше – «здоровий», друге – «думка». Розглянемо значення і походження кожного з них.

  Значення складових

  Слово «здоровий», згідно з тлумачним словником, розуміється як:

 • Розумний, кмітливий, розумний.
 • В застарілому значенні – здоровий.
 • В даному випадку для розуміння розглянутого терміна більше підходить перше з вказаних тлумачень.

  Про слово «думка» в словнику сказано, що воно має такі значення.

 • Процес обробки інформації, що відбувається в мозку людини.
 • Результат зазначеного процесу, формулювання або ідея, що виникла як результат розумової діяльності.
 • Задум, намір.
 • Розглянувши кожну з них, можна прийти до висновку, що всі вони вписуються в тлумачення досліджуваної лексеми.

  Етимологія

  Прикметник «здоровий» походить від праслов’янського sdorv, від якого також утворилися:

  • давньоруське «съдоровъ»;
  • старослов’янське «съдравъ»;
  • українське «здоровий»;
  • болгарське «здоровий»;
  • сербохорватської «здоровий»;
  • словенське zdràv;
  • чеське і словацьке zdravý;
  • польське zdrowy;

  Праслов’янське sdorv сходить до давньоіндійському мови, де su означає «хороший», а dorvo – «із гарного дерева». Його порівнюють з:

  • давньоіндійським dāru, що позначає «поліно»;
  • авестійською dāru в значеннях «дерево» і «колода»;
  • грецьким δόρυ, значення якого «дерево» і «спис»;
  • готським triu, що перекладається як «дерево».

  Іменник «думка» утворено від давньоруського «думка», від якого відбулися:

  • старослов’янське «думка»;
  • болгарське «міс’л»;
  • сербохорватської «мисао»;
  • словенське mȋsǝl;
  • чеське mysl;
  • словацьке mysel;
  • польське myśl;
  • верхнелужское і нижнелужское mysľ.

  Слово зустрічається і в іменах власних, наприклад, таких як Осмомыслъ, Перемыслъ, Добромыслъ.

  Воно споріднене:

  • литовським дієсловам maudžiù – «тужити» та «пристрасно бажати», а також ãpmaudas, що означає «досада»;
  • готскому дієслова gamaudjan в значенні «нагадувати» та іменника ufarmaudei, обозначающему «забуття»;
  • старогрецькому іменника μῦθος, що в перекладі – «мова», дієслова μῦθέομαι, значення якого – «говорю», «хвилини», «розмовляю»;
  • среднеирландскому дієслова smūainim, що значить «гадаю»;
  • новоперсидскому іменника mōуе, обозначающему скаргу.

  Далі буде розглянутий термін, який фактично рівнозначний вивчається, але частіше вживається в науковій літературі.

  Здоровий глузд

  У перекладі з латинської (sensus communis) це словосполучення звучить як «загальне відчуття». Це сукупність поглядів на навколишню дійсність, що включає в себе погляди, навички, форми мислення, вироблені і використовуються людиною в її повсякденному житті, у практичній діяльності. Цей комплекс розділяється всіма людьми, його присутність можна виявити майже у всіх людей без необхідності його обговорення.

  Філософи не обійшли своєю увагою це поняття. Один з його смислів був запропонований Аристотелем. Він мав на увазі під ним здатність душі, яка дозволяє різним суб’єктам користуватися одними і тими ж загальними почуттями, щоб сприймати загальні характеристики фізичних об’єктів.

  Це, наприклад, такі характеристики, як рух і розмір. Зазначене властивість дозволяє людям, як тваринам, ідентифікувати й розрізняти фізичні речі. Дане розуміння розсудливості відмінно від визначення чуттєвого сприйняття, як і від раціонального мислення, але має зв’язок з ними обома.

  Інші тлумачення

  Інший філософський зміст досліджуваного поняття обумовлений римським впливом. Його використовують для того, щоб позначати природну чутливість до інших людей і суспільства.

  Термін «здоровий глузд» вживав і шотландський філософ XVIII ст. Томас Рід, і інші представники шотландської школи. Вони позначали ним ті основи, самоочевидні принципи розуму, які хоча і даються емпірично (відчуття), але характерні для всіх людей. Тому вони і розглядаються як основне почуття істини, присутнє у вигляді інстинкту.

  До такої науки, як соціальна психологія, цим терміном позначається система загальноприйнятих уявлень про реальний світ, накопичена в рамках однієї культури багатьма поколіннями.

  Ще під розсудливістю розуміється здатність до прийняття вірних рішень і виведення логічних припущень на підставі мислення і накопиченого досвіду. У даному тлумаченні, як правило, робиться акцент на здатності розуму людини протистояти помилкам, забобонам, містифікацій. На початку свого трактату «Міркування про метод», написаного в 1637 р., Рене Декарт викладає твердження про те, що розум і розсудливість – це здатність до правильного міркування і розрізненню істини та брехні.

  Наука общесемантика

  На закінчення варто сказати про одну з книг по психології, в назві якої є досліджуване слово. Її написав Альфред Коржибски, і називається вона «Наука і розсудливість». Автора вважають засновником загальної семантики. Багато психіатри, керівники компаній і педагоги вважають, що виклад її основ у зазначеній книзі допоможе зробити наше життя більш розумною.

  Загальна семантика займається розглядом людини в цілому, оцінює співвідношення між фактами, словами та їх вплив на нервову систему. Вона показує, як перевиховати людину, щоб свої переконання і поведінку він міг краще узгоджувати з реальною дійсністю.