Яке застосування білків у живих організмах?

Що таке білок в хімії? Формула даного азотсодержащего високомолекулярного органічного речовини складна, являє собою складний полімер амінокислот.

Які основні властивості білків? Хімія даного класу сполук важлива, так як білки входять в склад живих організмів: м’язи, внутрішні органи, покривні тканини, кров, хрящі.

Коротка довідка

Синтезуються білкові молекули (і їхні компоненти – амінокислоти) з води і вуглекислого газу шляхом фотосинтезу, а також завдяки засвоєнню інших білкових елементів: фосфору, азоту, заліза, магнію, сірки із солей, які в розчиненому вигляді містяться в ґрунті.

Організми тварин здебільшого отримують з їжею готові амінокислоти, з яких далі будується білок, специфічний для кожного конкретного організму. Деякі амінокислоти (замінні) здатні синтезуватися самими тваринами організмами.