Теорії Виготського. Лев Семенович Виготський: внесок у розвиток вітчизняної психології

Лев Семенович Виготський був одним з основоположників сучасної психології. Його дослідження привели до появи найбільшої психологічної школи в Радянському Союзі. Його спадщина багато разів переосмысливалось, було забуто і відкрито заново. Досі суперечки про теорії Виготського ведуться на міжнародному рівні.

Ранні роки

Лев Семенович Виготський (справжнє ім’я – Лев Сімховіч Вигодський) народився в 1896 році в білоруському місті Орші, де сім’я його батьків була змушена жити за межею осілості. Незабаром вони переїхали в Гомель Могилевської губернії. В кінці XIX століття це місто було центром торгівлі і промисловості.

Батьки Виготського цінували освіченість, володіли широким кругозором і намагалися прищепити своїм дітям любов до мистецтва й науки. Найкращим відпочинком в сімействі були читання і поїздки в театр.

Перший вчитель юного Лева, Соломон Ашпиз, активіст соціал-демократичної партії, спонукав учнів розвивати вільне мислення з допомогою сократичного діалогу. Ще до вступу в гімназію Лев вивчив англійську, давньоєврейську та давньогрецька мови, а пізніше до них додалися латинь, французька, українська та німецька.

Після успішного закінчення гімназичного навчання Лев Виготський збирався вивчати філологію в Московському університеті, але отримав відмову. У той час євреї не могли вільно обирати спеціальність. Тоді Виготський вступив на медичний. А після перевівся на юридичний факультет. Крім цього він відвідував лекції з психології та філософії Р. у Шпета та П. Блонського в Народному університеті, а після 1917 року і зовсім перевівся туди.

Наукові праці

Ще будучи студентом, Виготський почав публікуватися в журналах зі статтями про літературу та єврейської культури. Його багато друкували у журналах “Нове життя”, “Новий шлях” і в горьківської “Літопису”. Психолог приділяв велику увагу проблемі антисемітизму в російській літературі.

Після революції Виготський залишив юридичну кар’єру. Він співпрацював з гомельскими газетами і журналами, писав театральні рецензії. Лев Семенович викладав у школах і технікумах логіку, літературу, читав лекції з психології. Досвід роботи у навчальних закладах став для вченого серйозним поштовхом. Який спонукав його до рішення розвинути психологічні теорії в педагогіці.

Давній інтерес до культури підштовхнув до створення однієї з найбільш значних робіт. Мова йде про книгу Виготського “Психологія мистецтва”. Вона писалася в якості дисертації і вперше була опублікована лише в 1965 році.

Дивіться також:  Форма помади і характер жінки: способи визначення, взаємозв'язок, опис

Інша основна робота називалася “Педагогічна психологія”. Автор аналізував власний досвід викладання і розробив на його основі свої наукові теорії. В більш пізніх працях “Мислення і мова” і “Вчення про емоціях” ці ідеї знаходять своє продовження.

Серед спадщини Л. С. Виготського – книги, монографії, наукові статті. Він встиг опублікувати безліч творів, які почали потрапляти під заборону радянської влади його за його життя. Після смерті вченого його праці вилучили з бібліотек і оголосили поза законом.

Теорії Виготського знайшли нове життя лише в кінці п’ятдесятих років. А після публікацій книг за кордоном до вченого прийшла світова популярність. Досі його наукові концепції викликають захоплення і суперечки серед колег.

Культурно-історична теорія. Суть

Основна психологічна теорія Виготського почала складатися з ранніх публікацій у журналах і придбала закінчену форму у 30-х роках. Вчений наполягав на тому, щоб розглядати соціальне середовище, в якому перебуває дитина, як головний чинник в розвитку особистості.

Лев Семенович вважав, що причина кризи сучасної йому психології полягала в тому, що дослідники розглядали лише примітивну бік людської свідомості, при цьому ігноруючи вищі функції. Він розрізняв два рівні поводження:

 • натуральний, мимовільний, що сформувався шляхом еволюції біологічних процесів;
 • культурний, заснований на історичному розвитку людського суспільства, керований.

Виготський вважав, що свідомість має соціокультурну, знакову природу. Знаки формуються суспільством в історичному контексті і впливають на перебудову психічної діяльності дитини. Вчений стверджував, що мова – найважливіший фактор психологічного розвитку. Вона об’єднує фізичний, культурний, комунікативний і смисловий рівні свідомості.

Вищі психологічні функції за допомогою знаків (в основному, мови) запозичуються ззовні і лише потім стають частиною внутрішнього світу людини. Виготський вивів поняття соціальної ситуації розвитку. Воно може бути ступінчастим, еволюційним або кризовим.

Знаки і мислення

Під терміном “знак” Лев Семенович Виготський розумів умовний символ, який несе певне значення. Слово можна вважати універсальним знаком, змінює, формує свідомість суб’єкта, його освоїв.

Дивіться також:  До чого сниться пожежа у сусідів - тлумачення та значення сновидіння

Мова несе інформацію соціокультурного середовища, в якому росте дитина. З її допомогою формуються такі важливі функції свідомості як логічне мислення, воля, творча уява.

Психологія педагогіки

Більша частина робіт Лева Семеновича Виготського присвячена вивченню психологічних закономірностей людського розвитку, які виникають в процесі виховання і навчання. Для позначення цієї галузі знань використовується також термін “педология”.

Під навчанням в психології розуміється розвиток здібностей людини, передача навичок і знань. Під вихованням – робота з особистістю, поведінкою. Це область почуттів і взаємин між людьми. Педагогічна психологія має тісний зв’язок із соціологією і фізіологією.

Розвивальне навчання

Виготський вперше в російській психології почав вивчати співвідношення навчання і розвитку людини. Під терміном “розвиток” він розумів поступові зміни у фізіології, поведінці і мисленні дитини. Вони відбуваються з часом під впливом навколишнього середовища і природних процесів в організмі.

Зміни відбуваються в декількох областях:

 • Фізичної – зміни в будові мозку, внутрішніх органів, рухових і сенсорних навичок.
 • Когнітивної – в психічних процесах, розумових здібностях, уяві, мови, пам’яті.
 • Психосоціальної – у поведінці особистості та емоціях.
 • Ці галузі розвиваються одночасно і пов’язані між собою. З’являється необхідність у складанні примірного графіка появи конкретних форм поведінки у дітей. Лев Семенович Виготський розробляв вчення про вік як центральної проблеми і теоретичної психології. А також педагогічної практики.

  У наступні роки радянськими вченими Ст. Давидовим, П. Гальперіним, М. Еникеевым та іншими на основі теорій Л. С. Виготського про психологію розвитку дитини була розроблена концепція розвивального навчання. Тобто праці вченого були продовжені його послідовниками.

  Закони вікового розвитку

  Л. С. Вигодський в психології розвитку дитини сформулював кілька загальних положень:

 • Вікове розвиток має складну організацію, власний ритм, що змінюється в різні періоди життя;
 • Розвиток – послідовність якісних змін;
 • Психіка розвивається нерівномірно, у кожної її сторони є свій період змін;
 • Вищі психічні функції є колективними формами поведінки і тільки потім стають індивідуальними функціями людини.
 • Рівні

  В теорії вікового розвитку Виготський виділяв два важливих рівня. Розглянемо їх:

 • Зона актуального розвитку. Це рівень доступною підготовленості дитини, ті завдання, які він здатний виконати без допомоги з боку дорослих.
 • Зона найближчого розвитку. Вона включає в себе завдання, які дитина не може вирішити сам, тільки за допомогою дорослого. Однак, завдяки взаємодії з іншими людьми, дитина здобуває необхідний досвід і згодом стає здатним виконувати такі ж дії самостійно.
 • Дивіться також:  Метод біологічного зворотного зв'язку (БЗЗ): опис, показання до терапії, переваги

  На думку Виготського, навчання має завжди йти попереду розвитку. Воно повинно спиратися на вже пройдені вікові етапи і орієнтуватися на функції, які ще не до кінця сформувалися, потенційні можливості дитини.

  Найважливіший фактор розвитку дитини – це співпраця з дорослим. При цьому навчання відбувається не тільки в школі, але і в повсякденному житті, і в сім’ї.

  Особистісно-діяльний підхід

  Лев Семенович Виготський вважав, що людська особистість формується у процесі складного взаємодії з середовищем. Не існує невмотивованої діяльності. Її мотив відбувається з певної потреби. Психічний розвиток індивіда спрямована на формування внутрішніх дій, спрямованих на досягнення свідомих цілей.

  Теорія особистості Виготського ставить в центр процесу навчання самого учня, його цілі, мотиви, індивідуальні психологічні особливості. Вчитель визначає напрямок і методи навчання, виходячи з інтересів і перспектив дитини.

  Вплив на розвиток науки

  У світовій психології теорія Виготського про культурно-історичному розвитку особистості набула популярності у 70-х роках, коли книги вченого почали видаватися на Заході. З’явилося багато праць, присвячених осмисленню і розвитку його ідей.

  Американські і європейські психологи застосовують знахідки Виготського для розробки методик вивчення іноземних мов і навіть дослідження сучасних комп’ютерних технологій. В контексті культурно-історичної теорії розглядаються можливості нових форм навчання: дистанційного та електронного. Вчені Д. Парісі і М. Миролли запропонували використовувати досягнення радянського психолога для додання роботам “людяних” рис.

  В Росії теорії Виготського розвивали і переосмысляли учні і послідовники. Серед них видатні вчені П. Гальперін, О. Леонтьєв, В. Давидов, А. Лурія, Л. Божович, О. Запорожець, Д. Ельконін.

  У 2007 році видавництво Кембриджського університету опублікувало велике дослідження робіт Л. С. Виготського. У його створенні брали участь науковці з десяти країн світу, включаючи Росію.