Аналіз музичного твору: приклад, теоретичні основи, техніка аналізу

Слово «аналіз» в переклад з грецької означає «розкладання», «розчленування». Музично – теоретичний аналіз твору – це наукове вивчення музики, яке включає в себе:

  • Дослідження стилю і форми.
  • Визначення музичної мови.
  • Вивчення того, наскільки важливі ці елементи для вираження смислового змісту твору та їх взаємодія один з одним.
  • Прикладом аналізу музичного твору є метод, який базується на розчленуванні єдиного цілого на дрібні частини. У контрасті з аналізом йде синтез – прийом, який передбачає з’єднання окремих елементів в загальну. Ці Два поняття тісно пов’язані один з одним, так як тільки їх поєднання веде до глибокого розуміння будь-якого явища.

    Це також відноситься і до аналізу музичного твору, який в кінцевому рахунку повинен призводити до узагальнення і більш ясного розуміння об’єкта.