Модель предметної області: поняття, структура і основні принципи

У програмній інженерії модель предметної області є концептуальною. Вона включає в себе як поведінка, так і дані. В онтології техніки модель домену є формальним поданням про предметної області з поняттями, роями, типами даних, окремими особами і правилами, зазвичай використовуваними в описі логіки.

Загальні відомості

Модель предметної області — це система абстракцій, яка описує окремі аспекти сфери знань, впливу або діяльності. Потім вона може бути використана для вирішення проблем, пов’язаних з цією сферою. Модель предметної області — це уявлення значущих концепцій реального світу, які належать до матеріальних аспектів, які необхідно моделювати в програмному забезпеченні. Поняття включають дані, які використовуються в бізнесі, і правила, які організація застосовує у відношенні цих компонентів.

Модель предметної області зазвичай використовує професійний словник. Це дозволяє передавати подання зацікавленим сторонам. Він не повинен посилатися на які-небудь технічні реалізації.